• Понеделник - Петък 08:15 - 16:45
Позвънете

FIXY Trans

FIXY Trans

FIXY Trans

FIXY Trans е автоматизирана система за организация, контрол и управление, специално разработена за нуждите на масовия градски транспорт. Системата е в състояние да обслужва неограничен брой маршрути, превозни средства и превозвачи. Всяко превозно средство може да се наблюдава, контролира и управлява в реално време, a обновяването на информацията може да бъде сведено до секунда. Диспечерският пункт, освен връзката с всички автобуси, дава възможност и за връзка чрез VPN с изнесени контролни центрове, които могат да бъдат и мобилни.

Сигурност и точност на обществения транспорт

Местоположение на транспортното средство в реално време; Информация за предварение и закъснение; Информация за престои; Информация за моментна и средна скорост на превозното средство; Извършени курсове за определен интервал от време, по определен маршрут или превозвач; Изминат пробег от всяко транспортно средство; Паник бутон; Информационен дисплей за връзка на водача с центъра; Издаване на разписания; Издаване на наряд; Издаване на пътен лист; Отчет за всички закъснения и предварения на определен маршрут, водач или превозвач; Отчет за изработени часове на всеки водач и изминати километри, други отчети по желание на възложителя; Автоматична идентификация на водача чрез RFID карта; Информация за глоби; Използването на GSM мрежата позволява действие на системата навсякъде в България и чужбина; Задаване на зони; Информация за разход на гориво; Гласова връзка на водача с центъра; Автоматично известяване за пристигане на спирка и времето до следващата; Връзка с автоматични спиркови табла за разписанието и времето на пристигане на превозното средство от даден маршрут и други.

Информация за времето на пристигане на съответния автобус; Надеждност на разписанията на превозните средства; Решаване на спорни въпроси за ненаправени курсове и закъснения; Персонална идентификация на всеки водач при всеки курс (при оплаквания от водача); Подобряване на сигурността (паник бутон при водача на автобуса); Заплащане само за пропътувано разтояние;

Анализ на предваренията и закъсненията (промяна на разписанията в натоварени и ненатоварени часови зони); Контрол на курсовете; Контрол на превозвачите; Оптимизиране на разписанията в полза на гражданите; Оптимизиране на разходите за градски транспорт; Решаване на спорни въпроси за ненаправени курсове; Анализ и справки за произволен минал период; Възможност за включване в диспечерския център на сметопочистващите машини; Възможност за включване в диспечерския център на снегопочистването; Възможност за връзка с автоматизирана система за управление на светофарите за даване на предимство на обществения градски транспорт.

Управление и контрол на собствения автопарк в реално време; Управление на и контрол на водачите; Контрол и оптимизиране на разходите; Решаване на спорни въпроси за неизвършени курсове; Информация в реално време на дисплея на водача за предварение или закъснение по маршрута; Информация на изнесено диспечерско място за цялостното движение; Справки за произволен минал период за маршрути, курсове предварения и закъснения; Контрол на горивото; Възможност за връзка с автоматизирана система за управление на светофарите за даване на предимство на обществения градски транспорт.