• Понеделник - Петък 08:15 - 16:45
Позвънете

FIXY Guard

FIXY Guard

FIXY Guard

FIXY Guard е първият проект, с който стартирахме през Ноември 2001 г.  Внедрена във фирмата ни GPS система за охрана на автомобили и товари на територията на Република България и други страни. А изграденият 24-часов диспечерски център е един от първите изградени подобни в страната.

GPS устройствата MC Guard за охрана на автомобили и ценни товари са със специализирана периферия, настройки и монтаж. Интелигентността му разрешава то само да превключва различни режими на работа в екстремни условия.

Сигурност и надеждност 24 часа в денонощието

Връзка на всяко монтирано устройство в автомобил с диспечерския център 24 часа в денонощието; Визуализация върху карта на автомобилите, типа аларма, данни за автомобила и собственика; задействане на системата при неоторизиран достъп и/или преместване на автомобила, без той да е бил запален; регистриране на опит за кражба в реално време, като собственикът може още да не знае за отнемането на автомобила; определяне на точното местоположение на автомобила; незабавна реакция; успешно задържане на автомобила.

Редица физически и юридически лица ползват услугата за 24-часова охрана FIXY Guard. Чрез нея неправомерните посегателства върху автомобилите бяха значително редуцирани през последните години.

Моментална реакция на системата при опит за кражба в рамките на 5 до 15 секунди след началото на събитието; Светкавична реакция на най-близките дежурни коли на охранителните организации и/или районните подразделения на МВР, които в значителна степен предотвратяват опита за кражба на автомобила (в много от случаите клиента може да не е разбрал за посегателството върху автомобила му); Наличието на имобилайзер затруднява нарушителите и осигурява допълнително време за реакция; Точност на позициониране на обекта е по-малка от 5 м;

Надеждността на  системата е подсигурена и от факта, че липсват каквито и да е изведени по таблото или на лесно достъпни места елементи от устройството, които могат да доведат до бързото им обезвреждане; Малките габарити на устройството MC Guard осигуряват по-големи възможности за скрито монтиране в автомобила; Автономното захранване дава възможност за  реакция при отпадане на външното захранване, включително и предупреждение в центъра за управление; Преминаване на по-високо ниво на защита при продължително отсъствие на собственика, което се осъществява дистанционно чрез команда от контролния център.

Крайната цена за клиента е значително по-ниска от аналогични устройства, които се предлагат на пазара;

Идентификацията на оторизирания водач става автоматично и с висока сигурност без да е необходимо обаждане в диспечерския център за взимане на колата под охрана и ново обаждане за свалянето й от охрана, което е характерно при функционирането на подобни конкурентни системи. Това дава възможност за намаляване на ежемесечните разходи на клиента само до платения в началото абонамент за системата.