• Понеделник - Петък 08:15 - 16:45
Позвънете

FIXY Fleet

FIXY Fleet

FIXY Fleet

FIXY Fleet Ви осигурява наблюдение и контрол в реално време – 24 часа в денонощието – което дава възможност за пълен и надежден непрекъснат контрол върху състоянието на Вашия автопарк.

Приложението е достъпно през всички видове устройства: мобилни телефони, таблети и преносими компютри.

Системата FIXY се ползва от различен тип обществени организации и частни компании, като спомага за повишаване на финансовата ефективност от работата на автомобилният им парк. Напр. Транспорт и логистика, Дистрибуция, Търговски представителства, Сервизна дейност, Охрана, Строителство и ремонт, Селско стопанство, Специализирани дейности и услуги (полиция, пожарна, бърза помощ, сметоизвозване и др.), Обществен транспорт.

FIXY Fleet системата за контрол и управление на автопарк е интегрирана с ТОЛ системата на Р. България (с едно устройство се ползват услугите на FIXY и ТОЛ), със система LIMA за снегопочистване и с външни софтуери за управление на бизнеса (ERP).

Периферията към устройството може да бъде: различни видове датчици (обемен, шоков, магнитен, за температура), реле, RFID карта, паник бутон, връзка с бордови компютър, сонда за контрол на горивото.

Презентация на системата и обучение на клиента са наш приоритет.

За да се убедите във високото качество на нашите услуги, предлагаме възможност за монтаж на тестово устройство в избран от вас автомобил и техническа поддръжка в цялата страна.

Напълно автоматизирано управление дейността на автопарка; 24-часова он-лайн информация за работещите единици; Оптимизиране работата на автопарка; Пълен контрол над изпълнението на поставените оперативни задачи; Контрол на изразходваното количество гориво; Възможност за двупосочна връзка с водача на МПС; Пренасочване на маршрута на МПС и своевременно актуализиране на служебните задължения на шофьора; Възможност за надстройване на системата по специфични критерии и изисквания на клиента; Обслужване на неограничен брой маршрути и превозни средства и мн. др.

Постоянно наблюдение на работещите единици; постоянна информация за текущото им местоположение, дата, час, скорост и посока на движение; проиграване на маршрут за избран минал период от време, по критерии шофьор и автомобил; автоматична идентификация на водача чрез RFID карта – измерване на разстояния/маршрути по електронната карта; пълна информация за шофьора на МПС; визуализация на МПС върху два вида карти: Google maps или OpenStreetMap; блокиране на неоторизиран опит за достъп до МПС; различни нива на достъп за потребителите; отчитане на движение градско/извънградско; съхраняване и анализ на получената информация; изготвяне на пътни листа с включен в тях прогнозен разход гориво; изготвяне на справка за: изминат маршрут в извън и в работно време (изминати км); за извършените престои; за направени маршрути и включен в тях прогнозен разход на гориво по критерии шофьор и/или автомобил; генериране на пълен отчет за избран минал период от време за всички автомобили и шофьори с включен в тях прогнозен разход гориво; асоцииране на различен тип събития към МПС като системата автоматично алармира потребителя при възникване на някое от тях (превишена скорост, посетен обект или адрес, в/извън даден регион); генериране на справки за възникнали събития и аларми за определен период от време; дефиниране на региони, полигони, линии и точки на електронната карта; експорт на данни от бордови компютър /в случай, че вида на МПС позволява/.

Програмата ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки, клиента получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти. Справките се генерират в различни формати / *.html, *.pdf, *.xls, *.xlsx/ и могат безпроблемно да бъдат обработвани и трансферирани в други офис приложения. Справките, които FIXY генерира са няколко типа: Пътен лист (по групи, по автомобили, по водачи), Обща справка за движение (по дни, по автомобили); Справка за лимити (по водачи, по автомобили); Справка за хронология на съобщения; Справка за събитие (за автомобил, по тип събитие, обобщена); Справка за събития за автомобил; Справка за предстоящи или извършени дейности за автомобил (по група, по дейност, обобщена); Справка за направления (активни или за отминал период от време); Справка контрол на гориво.