Възможно ли е в България най-накрая да се появи надеждна GPS система за контрол и управление на градския транспорт, който всички знаем, не е в най-доброто си и оптимално състояние от гледна точка на организация и регулация? Оказа се, че е възможно. Нещо повече – компанията за GPS услуги GPS Control може да е решението за редица проблеми, от които страда родният градски транспорт. Всички те биха могли да се оптимизират само с една-единствена услуга, наречена FIXY Trans…

FIXY Trans представлява модерна автоматизирана технология, която позволява организация, контрол и цялостно управление на градския транспорт и то в реално време. Софтуерът дава възможност за обслужване както на минимален, така и на максимален брой превозни средства, като за целта сложността и продължителността на маршрута не е от значение. Защото FIXY Trans ще се справи с всичко – включително и с контрола върху изразходваното гориво, контрола върху регламентираните почивки и дейността на превозвачите, а даже и с качественото и навременно обновяване на цялата подавана информация, която се подава, между другото, в съчетание с подробен анализ и с наличието на необходимите справки и отчети. Това, с което най-много впечатлява услугата, е прецизността при позиционирането. Или казано по-ясно, FIXY Trans ползва модерен 12-канален приемник за GPS проследяване с точност в радиус от 5 метра. Отделно, услугата е свързана със специализиран диспечерски пункт, който осигурява и връзката с отделните моторни превозни средства от мрежата на градския транспорт, и с VPN връзка за всички контролни централи.

След като направихме кратко представяне на начина, по който работи FIXY Trans на GPS Control, нека ви дадем и ориентировъчен списък с екстрите, осигурени от тази модерна услуга:

  • С FIXY Trans следите местоположението на всяко едно МПС в реално време
  • С FIXY Trans можете да контролирате и предотвратявате и минималните закъснения
  • С FIXY Trans лесно следите дали отделният престой се осъществява според изискванията на компанията и в зависимост от позволеното време
  • С FIXY Trans следите и скоростта на превозните средства от градския транспорт, както и извършения пробег
  • С FIXY Trans осигурявате и безопасността на превозвачите и пътниците, тъй като услугата включва и паник бутон за спешни ситуации
  • С FIXY Trans можете ефективно и лесно да издавате пътни листове, наряди и цялостни разписания на всяка отделна линия от градския транспорт, която поддържате
  • FIXY Trans дава и редица възможности за съставяне на отчети, в това число и на отчет за закъсненията и изработените от шофьорите часове, начислените им глоби, общия разход за гориво и т.н.

GPS Control дава ефикасно решение за контрола на превозните средства от градския транспорт. С FIXY Trans голяма част от инфраструктурните проблеми ще бъдат не просто овладени, но и оставени в миналото.