Съвременните транспортни и големи фирми за дистрибуция или собствено производство успешно интегрират модерните системи за GPS проследяване на камиони. Именно големите товарни МПС-та като камионите са сред основните „заподозрени“, когато става въпрос за GPS проследяване и бизнес в едно. И макар корпоративната интеграция на тази съвременна технология да предполага повече знания, подготовка, а и висока мотивация за нейното използване, продължаваме да виждаме и до днешен значителен брой грешки в тази експлоатация.

За съжаление, в повечето случаи става въпрос за грешки, водещи до сериозни финансови последствия. Едва ли има бизнес, който би стоял безучастен при допускането им и то в процес, който вече може да се нарече технологизиран и модернизиран именно благодарение на една от най-новите иновации днес. Днес, решихме да се спрем именно на тях – често допусканите грешки в ползването на GPS проследяване на камиони. Дори да смятате, че сте безгрешни, или да сте убедени в краткото, но ефективно обучение, предоставено от фирмата доставчик на проследяващата ви система, редно е, а и добре от профилактична гледна точка, да прочетете следващите редове:

  1. Някои компании закупуват цяла GPS система за проследяване единствено и само с цел да следят конкретната локация на техен камион, респективно служител. Можем да възприемем подобен подход като значителна финансова грешка, защото инвестицията, която е направена е достатъчно голяма, за да даде и други ползи. А самите модерни системи за GPS проследяване на камиони дават много повече възможности, от които да се възползваме. Една от тях е контрол и отчет на извършената работа, за която отделно обикновено фирмата наема служители или кара самите шофьори да водят определен тип отчетност. Накратко, не възползвайки се от тази функция, компанията грешно ползва човешкия ресурс, имайки на предвид, че част от задълженията на служителите вече са автоматизирани и поети от софтуера.
  2. Други фирми пък дори не са наясно, че с интегрирана система за GPS проследяване могат значително да намелят разходите си. Логично е фирмите, занимаващи се или предлагащи като допълнителна дейност транспорт с камиони да съсредоточават голяма част от финансовия си ресурс за гориво. Някои от тези фирми обаче даже и не подозират, че системата за проследяване може да намали този разход. Следейки отделните служители, мениджърите могат да установят лошите шофьорски практики, да определят маршрута в зависимост от ценовия диапазон на горивото в различните места и други подобни интересни логистични тактики.
  3. И тъй като споменахме темата за маршрута, сам по себе си той може да бъде оптимизиран посредством една такава GPS система за проследяване. Изборът на най-ефективния маршрут в миналото е било изцяло човешка дейност и то доста трудоемка. Неизползването на тази стандартна функция, включена в услугата, е грешка, която спешно всяка компания трябва да поправи.

4. Последно, но не по важност, трябва да споменем и изцяло митническата грешка, която сама по себе си също води до значителни финансови проблеми,                       породени при използването на модерна система за GPS проследяване на камиони. Тежкотоварният транспорт, обикновено, се използва именно за                               международни или вътрешнообщностни превози, включващи преминаването на митнически пунктове. Колкото по-малко такива пунктове съдържа маршрутът,             толкова по-бърз и евтин е преводът. За да ги избегнете или за да ги организирате максимално оптимално в достатъчно ефикасен за вас ред, трябва да                       ползвате вградената в GPS система за изкарване на митническата информация.