• Понеделник - Петък 08:15 - 16:45
Позвънете

Информация

Информация

Информация

Данните, които използва и обработва системата за контрол и управление на автопарк FIXY, се събират от монтираното в наблюдавания обект GPS устройство и свързаните с него различни видове периферия. Информацията се ползва за генериране на различни видове справки, на база на които потребителят има възможност за анализ и оптимизиране на работата и разходите на автомобилния парк. Обработваната информация се състои от: