• Понеделник - Петък 08:15 - 16:45
Позвънете

Анализ

Анализ

Анализ

Събраните от монтираното в наблюдавания обект GPS устройство данни и свързаните с него различни видове периферия дават възможност за генериране на различни видове справки и извършването на анализ на получената от тях информация.