Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului

Acest site este proprietate şi se administrează de către societateaGPS ControlSAu.

Adresa web www.gpscontrol.bg şi serviciile oferite în acesta funcţionează în termenii şi condiţiile descrise mai jos. Utilizarea site-ului implică acceptarea tuturor termenilor şi condiţiilor enumerate. Dacă utilizatorul nu este de acord cu una sau mai multe dintre condiţiile de utilizare a acestui site, el are dreptul să se abţină de la utilizarea acestuia, altfel se presupune în mod automat că utilizatorul acceptă toate condiţiile.

Condiţii de utilizare

Concepte generale
Prezentele Condiţii de utilizare reglementează relaţiile între „GPS Control” SAu şi orice persoană (fizică sau juridică), care vizitează site-ul societăţii, (denumit în continuare utilizator), în legătură cu utilizarea informaţiilor şi serviciilor, oferite prin site-ul proprietate al „GPS Control” SAu. Prin trecerea peste oricărei link (hyperlink) de pe pagina respectivă utilizatorul declară că este conştient, acceptă şi este obligat să respecte aceste Conditii de utilizare.

Comentarii. Publicarea opiniilor şi comentariilor despre site, precum şi aceste cu privire la activitatea corporaţiei trebuie să respecte bunul simţ şi regulile site-ului , ci „GPS Control” SAu îşi rezervă dreptul de a ignora mesajele cu conţinut obscen, jignitor şi/sau incorect.

Actualitate şi autenticitate. Prin site-ul său „GPS Control” SAu urmăreşte să furnizeze cele mai exacte, actuale şi bine organizate informaţii despre serviciile, produsele şi activităţile sale oferite. „GPS Control” SAu este responsabilă pentru felul informaţiilor care urmează a fi publicate, modul în care sunt prezentate, autenticitatea datelor conform cea mai recentă actualizare a paginii.

Link-uri. Link-urile de pe site-ul al "GPS Control " SAu la alte site-uri sunt create numai pentru comoditatea utilizatorilor site-ului. Corporaţia nu este responsabilă pentru conţinutul acestor site-uri şi rezultatele din utilizării acestora. Link către site-ul se poate face numai cu acordul corporaţiei şi doar oferind informaţii, potrivite pentru toate vârstele. Link-uri către acest site nu poate fi făcute în mod liber, în special în documentele care conţin informaţii false despre "GPS Control" SAu, care conţin informaţii care pot fi definite ca fiind nepotrivite, jignitoare sau discutabile.


Drepturile şi obligaţiile UTILIZATORULUI:


Atunci când se utilizează serviciile unei paginii ale „GPS Control ” SAu utilizatorul este obligat să:

 • să respecte prezentele Condiţii de utilizare, precum şiorice alte condiţiiimpusede legislaţiaRepubliciiBulgariaşi legislaţia internaţională, chiardacănu este specificatînaceşti Termenide Utilizare
 • să nureproducăinformaţiide pe acest siteîn scopuri comercialesaupublice,fărăacordul expres al „GPS Control ” SAu.
 • Utilizarea informaţiei şi a unor alte materiale de pe pagina de internet a corporaţiei este permisă doar dacă sursa informaţiei este menţionată şi are legătură cu activitatea a „GPS Control ” Sau. La citare este preferabil să se indice: exacta adresă URL ; „GPS Control ” SAu şi numele paginii pe care este citată.
 • să nu foloseascăaceastăpaginăîn ceea ce priveştetransmitereaşi/saudistribuirea de materialecarenu îndeplinescaplicabilalegislaţia bulgarăşi/saueuropeană actuală, carepotaveaoinfluenţănegativăasupradezvoltăriifizice, emoţionalesausocialea minorilor, să promovezesausă încurajezefolosirea violenţei, să promovezeideipolitice extremistesaucarear ducelaurărasială sau etnică , materiale careîncalcă demnitatea umană sau la prezentareadeidei sauevenimente politicejignescoameni, şi încurajează ignorarea punctul lor de vedere;
 • să prezinteinformaţiiadevărate, corecte, actuale si completedespre sine, atunci când completează formularuluide feedbackşiatunci când publică, face sugestiişi/saucomentează;
 • are dreptul să primeascămesajelegate deservicii noi, produseşi/sau activităţi, sau cu schimbările încondiţiile şimetodeledeutilizarealeprezentele servicii ale „GPS Control“ SAu;
 • utilizatorulasumă întreaga răspunderepentrutoate activităţilecaresuntdesfăşuratede cătreacesta.

Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare, Utilizatorul este de acord ca datele oferite să fie prelucrate de către " GPS Control " SAu pe drum electronic în cazul în care a solicitat livrarea de bunuri sau servicii şi, la nevoia de ajutor de la un angajat al corporaţiei.

Drepturile şi obligaţiile aleGPS ControlSAu:

 • să păstrezesecretul corespondenţei, şisă nu dezvăluieinformaţii cu caracter personaloferite deutilizatorilorfărăacordullorprealabil, cu excepţia cazului cînd esteîn conformitate cureglementările în vigoare;
 • păstreazădreptul de a utilizaadresele IP aleutilizatorilorpentru adezvăluiidentitatea loratunci când estenecesarpentru punerea în aplicarea legii, procedurile legalesaupentru a se respectaConditiile de utilizare prezente;
 • are dreptul sa ia măsuri necesare dacă utilizatorul prin activităţilor sale submină reputaţia corporaţiei , foloseşte texte ar căror conţinut este obscen sau jignitor, opinii şi/sau comentarii discriminatorii, informaţii protejate de Legea dreptului de autor, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, activitata care eate indecentă, calomnioasă, aminţătoare, agresivă, jignitoare, detestabilă sau urâcioasă;
 • să garanteze conţinutul reclamelor care apar pe pagină, precum şi mărcile comerciale rezervate, că nu conţin informaţii obscene şi/sau jignitoare, care proclamează şi/sau popularizează idei religioase, de credinţă şi/sau politice, la stabilirea incorectitudinii a datelor prezentate de către utilizator, încalcă legislaţia în vigoare în Republica Bulgaria, actele internaţionale sau ameninţă eficienţa a software-ului şi a mijloacelor tehnice prin care serviciile sunt furnizate;
 • responsbili sunt doar agenţii de publicitate.
 • are dreptul să modifice tehnologia şi design-ul srviciilor oferite fără notificarea prealabilă.

În cazul unor acţiuni ilegale la acest punct „GPS Control” SAu are dreptul să folosească toate măsurile tehnologice şi legale pentru detectarea infractorilor şi să informeze autorităţile competente. 
În cazul de abatere de la punctul precedent al acestor reguli şi la cererea autorităţilor competente în conformitate cu procedura prevăzută în reglementările în vigoare ale Republicii Bulgaria, „GPS Control” SAu are dreptul să ofere toate informaţiile disponibile cu privire la acţiunile şi identitatea utilizatorului.


Protecţia datelor cu caracter personal


Prin înregistrarea ca utilizator al www.gpscontrol.bg. confirmaţi că sunteţi de acord ca datele Dumneavoastră personale sa fie prelucrate de către „GPS Control“ SAu cu scopuri legate de înregistrare, sub incidenta Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Utilizatorii site-ului www.gpscontrol.bg au dreptul la acces la datele lor cu caracter personal (în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal) şi, de asemenea, dreptul de a solicita modificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, au dreptul să depună plângeri în cazurile de procesări ilegale a datelor care le privesc (în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute de Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal).

„GPS Control“ SAu este înscrisă în „Registrul administratorilor de date cu caracter personal şi registrele ţinute“ al Republica Bulgaria cu № de ident. 203594/29.10.2009.

Responsabilitaea cu privire la informaţiei


„GPS Control“ SAu nu este responsabilă în cazurile de încălcare a funcţionalitatea software-ul sau asigurarea tehnică a operatorilor de internet sau legăturile de telecomunicaţii şi/sau în afara ţării în cazul în care utilizatorul nu poate folosi parţial sau integral posibiltăţile ale serviciilor furnizate.

GPS ControlSAu

Adresa: 1592 Sofia, bul. „Hristofor Columb“ № 43

de identificare: 121452821

 de identificare TVA: BG121452821

Oficiu Cental

"GPS Control" SA

 

Sofia Bul. Hristofor Kolumb 43

 

+40 786 32 99 88 - Galchavov