FIXY

FIXY

FIXY – Tehnologie puternică cu funcţionalitate bogată!!

Programul de software FIXY este o aplicare pentru clienţi, care se ocupă de prelucrarea, analizarea şi vizualizarea datelor primite de la sistemele GPS instalate la bordul autovehiculelor.

Sistemul FIXY este întocmit în aşa fel încât să garanteze utilizatorilor produsului nostru o maximă securitate şi protecţie a datelor. Aceasta se realizează prin criptare specifică a datelor şi prin niveluri diferite de acces la program de către utilizatori. Informaţiile generate din sistem se vizualizează pe ecran în timp real. Datele obţinute se păstrează cu atenţie de sistem şi se utilizeatză în diverse analize, referinţe şi rapoarte.

Sistemul FIXY se foloseşte de diferitelor feluri de organizaţii şi companii publice şi private, ajutând la creşterea eficienţei financiare de la activitatea parcului lor auto.

Vă oferim câteva exemple cu sectoarele ale economieie în care sistemul este utilizat cel mai des:

 • Transport şi logistică
 • Distribuţie
 • Reprezentanţe comerciale
 • Activitatea de service
 • Securitate
 • Construcţii şi reparaţii
 • Agricultură
 • Activităţi şi servicii speciale: poliţie, pompieri, ambulanţa de salvare, transportarea gunoiului şi altele
 • Transport public

Unele dintre AVANTAJELE sistemului FIXY , oferit de "GPS Control" SAu sunt:

 • Recuperare rapidă ainvestiţiei iniţialepe
 • Conducerea activităţii autoparcului automată
 • 24 ore on-line informaţie despre unităţile de lucru
 • Optimizare maximă a funcţionării autoparcului
 • Control deplin asupraîmpliniriisarciniloroperaţionaleatribuite
 • Control asupra combustibilul consumat
 • Posibilitatea de comunicare bidirecţională cu conducătorul vehicului
 • Redirecţionarea rutei vehicului şi actualizarea în timp a sarcinilor de serviciu ale conducătorului
 • Capacitatea de dezvoltare a sistemului în funcţie de criterii specifice şi cerinţele clientului
 • Întreţinerea unui număr de rute şi vehicule nelimitat şi multe altele.

 Cu punerea în aplicare a sistemului FIXY, desfăşurat de „GPS Control“ SAu, primiţi următoarele POSIBILITĂŢI:

 • Monitorizarea permanentă a unităţilor de lucru – la fiecare 20 secunde
 • Informaţie permanentă privind locaţia lor curentă, data, ora, viteza şi direcţia de deplasare
 • Simularea rutei pentru o perioadă de timp deja trecută, conform criteriu: conducător şi vehicul
 • Identificare automată a conducătorului prin cardul RFID – măsurarea distanţelor /rutelor cu card electronic
 • Informaţii completecu privire laconducătorul vehiculului
 • Vizualizarea vehicului cu Google Earth
 • Blocare a încercările de acces la vehicul neautorizate
 • Diferite niveluri de acces pentru utilizatori etc.
 • Raportare a deplasării: urban/extraurban
 • Păstrarea şi analizarea informaţiilor primite
 • Întocmirea foilor de parcurs cu un consum probabilul de combustibil inclus
 • Întocmire a unui raport despre rutelor parcurse în timpul orelor de lucru şi după orelor de lucru (kilometri parcurşi)
 • Întocmire a unui raport despre staţionările efectuate
 • Întocmirea rapoartelor complete despre o rută efectuată şi inclusul consum probabil de combustibil, conf. criteriile: conducător şi/sau vehicul
 • Generarea unui raport complet pentru o anumită zi trecută, referitor la tuturor vehiculelor şi conducătorilor şi inclusul consum probabil de combustibl
 • Asocierea de diferite feluri de evenimente pentru un vehicul, iar sistemul avertizează automat utilizatorului în cazul producerii unor astfel de evenimente (depăşirea vitezei, obiecte sau adrese vizitate, într-o/în afară de o anumită regiune)
 • Generarea unorrapoarte cu privire laevenimente şialarme care au avut loc într-o anumită perioadădetimp
 • Definirearegiunilor, poligoanelor, liniilor şipunctelor deharta electronică
 • Exportul de datedin computerul de bord/în cazul în carefelul vehiculuipermite/

 Programul foloseşte bază de date cu adrese cât în Bulgaria atât şi în Europa, şi la generarea diferitelor tipuri de referinţe clientul va primi informaţii complete cu privire la locaţia exactă a obiectelor respective. Referinţe apar sub forma de tabel / *.xls/ şi pot fi uşor prelucrate şi transferate în alt fel de aplicaţii. Referinţele, care FIXY generează sunt de căteva feluri:

Foaie de parcurs: Această foaie oferă informaţii detaliate cu privire la un anumit vehicul şi conducător, luând în considerare data, ora de plecare, adresa de plecare, ora opririi, adresa de oprire, kilometri parcurşi şi consumul probabil de combustibil în timpul orelor de lucru, kilometri parcurşi şi consumul probabil de combustibil după orelor de lucru.

Foaie de parcurs generală: Aceasta oferă informaţii detaliate cu privire la tuturor vehiculelor introduse în program, luând în considerare conducătorul, vehiculul, data, ora de plecare, adresa de plecare, ora opririi, adresa de oprire, kilometri parcurşi şi consumul probabil de combustibil în timpul orelor de lucru, kilometri parcurşi şi consumul probabil de combustibil după orelor de lucru.

Referinţa generală: Aceasta referinţă generează informaţia generală cu privire la tuturor vehiculelor şi conducătorilor, calculând kilometrii parcurşi şi consumul probabil de combustibil pentru fiecare dintre aceştia pe o perioadă stabilită de către utilizator.

Referinţa generală cu privire la deplasarea vehiculelor: Referinţa generală cu privire la deplasarea vehiculelor reprezintă informaţie detaliată cu privire la tuturor vehiculelor introduse în program, luând în considerare începutul şi sfărţitul deplasării, kilometrii parcurşi, timpul deplasării, timpul staţionării, viteza medie, cheltuielile vehicului, consumul de combustibil la 100 km, norma de consum, diferenţa.

Referinţa generală cu privire la deplasarea pe zile: Referinţa generală cu privire la deplasarea pe zile reprezintă informaţie detaliată cu privire la un vehicul ales de către client, vehicul introdus în program, luând în considerare data, ziua, începutul şi sfărţitul deplasării, kilometrii parcurşi, timpul deplasării, timpul staţionării, viteza medie, cheltuieli.

Referinţă cu privire la consumul de combustibil: Referinţa vizualizează cantitatea de combustibilul consumat pe o anumită perioadă de timp, în variantă grafică şi în variantă text. Cu ajutorul acestei uşor se urmăreşte furtul de combustibil. Referinţă cu privire la evenimentelor: Referinţa analizează evenimentul desfăsurat într-o anumită perioadă de timp, la un vehicul ales. La referinţa afişată este arătat exemplu cu evenimentul de alarmă INCENDIU. Referinţele cu privire la celorlalte întămlări sunt similare şi pot fi solicitate de către utilizator pe baza unor criterii diferite.

„GPS Control“ SAu a dezvoltat o nouă extrem de flexibilă platformă a produsului popular de monitorizare, şi conducere a parcului auto, cât din software atât şi din punct de vedere financiar - FIXY – FIXY FLEXY. Noua soluţie de software oferă clienţilor posibilitatea de a alege singuri care capacităţi ale FIXY să utilizeze, în funcţie de bugetul lor.

Prin alegerea pachetului de servicii Dvs. veţi obţine următoarele opţiuni:

 

Pachete de Servicii

Servicii incluse
 • Monitorizarea autoparcului în timp real
 • Versiunea Web a programului FIXY

Servicii incluse
 • Monitorizarea autoparcului în timp real
 • Versiunea Web a programului FIXY
 • Referinţe

Servicii incluse
 • Monitorizarea autoparcului în timp real
 • Versiunea Web a programului FIXY
 • Generarea rapoartelor privitoare la o rută efectuată, la staţionarea efectuată, la controlul consumului de combustibil, la evenimente şi alarme apărute, întocmirea foilor de parcurs
 • Senzori suplimentari (de combustibil, de rezervor deschis, de uşa deschisă, de temperatură şi altele)
 • Asocierea de diferite feluri de evenimente pentru fiecare vehicul (depăşirea vitezei, obiecte sau adrese vizitate, într-o/în afară de o anumită regiune)

Servicii incluse
 • Monitorizarea autoparcului în timp real
 • Versiunea Web a programului FIXY
 • Generarea rapoartelor privitoare la o rută efectuată, la staţionarea efectuată, la controlul consumului de combustibil, la evenimente şi alarme apărute, întocmirea foilor de parcurs
 • Senzori suplimentari (de combustibil, de rezervor deschis, de uşa deschisă, de temperatură şi altele)
 • Asocierea de diferite feluri de evenimente pentru fiecare vehicul (depăşirea vitezei, obiecte sau adrese vizitate, într-o/în afară de o anumită regiune)
 • Definirea regiunilor, poligoanelor, liniilor şi punctelor pe harta electronică
 • Aplicarea jurnal/organiser: analizează automat şi alarmează despre evenimente viitoare sau evenimente depăşite (cumpărare a consumabile, efectuarea activităţior de service, impozite, taxe, asigurări şi altele)

Servicii incluse
 • Monitorizarea autoparcului în timp real
 • Versiunea Web a programului FIXY
 • Generarea rapoartelor privitoare la o rută efectuată, la staţionarea efectuată, la controlul consumului de combustibil, la evenimente şi alarme apărute, întocmirea foilor de parcurs
 • Senzori suplimentari (de combustibil, de rezervor deschis, de uşa deschisă, de temperatură şi altele)
 • Asocierea de diferite feluri de evenimente pentru fiecare vehicul (depăşirea vitezei, obiecte sau adrese vizitate, într-o/în afară de o anumită regiune)
 • Definirea regiunilor, poligoanelor, liniilor şi punctelor pe harta electronică
 • Aplicarea jurnal/organiser: analizează automat şi alarmează despre evenimente viitoare sau evenimente depăşite (cumpărare a consumabile, efectuarea activităţior de service, impozite, taxe, asigurări şi altele)
 • Pregătirea direcţiei (ruta prealabilă pentru vizitarea obiectelor)

FIXY FIXY FIXY
FIXY FIXY FIXY
FIXY FIXY FIXY
b_0_150_16777215_00_images_articles-image_fixyprograma-ro_ro10.png FIXY  

Oficiu Cental

"GPS Control" SA

 

Sofia Bul. Hristofor Kolumb 43

 

+40 786 32 99 88 - Galchavov