FIXY Guard

FIXY Guard

Sistemul de securitate pentru autovehicule şi mărfuri FIXY Guard, dezvoltată de către "GPS Control" SAu conţine trei elemente principale:

 • Primul elementeste dispozitivul însuşi depoziţionare MC Guard, care este montat într-un anumit obiect şi fiecare secundă determină coordonatele sale geografice.
 • Al doilea elementesteperiferiaspecializatădesenzoriadispozitivului,care va preveni accesulneautorizat.
 • Al treilea elementeste centruldeconducere şi control, care primeşteşi proceseazăinformaţiile primite.

МС Guard este un mecanism cu funcţionalitatea completă a seriei de mecanisme МС5 şi periferie specializată, montare şi instalare. Inteligenţa sa îi permite singur să schimbe regimele diferite de lucru în condiţii extreme.

Server-ul este în centrul de conducere, şi are următoarele opţiuni:

 • Conectare a fiecăruia dispozitivmontatîn vehiculcudispeceratul24 de ore pezi;
 • Afişează pe hartă vehiculele, tipul alarmei, date privind vehiculul şi proprietarului;
 • Organizează urmărirea şi reţinerea vehiculelor cu alarma ridicată.

Eficienţa sistemului este garantat de faptul că societatea are contact direct cu poliţia naţională şi multe companii de securitate private, care acoperă întreaga ţară cu grupuri operative gata pentru răspuns imediat la o situaţie de urgenţă. Această organizare permite ajungerea vehicului în cauză într-o perioadă foarte scurtă care este esenţial în prevenirea furtului.

Posibilităţile sistemului FIXY Guard:

 • Identificareaautomataaconducătorului;
 • Activarea sistemuluila încercarea de a accesaşi/saua mutavehicululfără că acest vehicul să fie pornit;
 • Înregistrarea a tentativei de furt în timp real, în timp ce proprietarul ar putea să nu ştie despre deposedarea vehicului;
 • Determinarealocaţiei exacte a vehicului;
 • Reacţie imediată;
 • Reţinere succesibilă. 

Avantajele sistemului de securitate FIXY Guard:

 • Reacţie rapidă a sistemului în timpul unei tentative de furt în 5 până la 15 secunde după începerea evenimentului;
 • Reacţie imediată ale cele mai apropiate vehicule de serviciu ale organizaţiilor de securitate şi / sau departamentelor regionale ale Ministerului de Internelor care împiedică în mare măsură tentativa de furt de vehicul. În multe cazuri, clientul ar putea să nu ştie despre deposedarea vehicului; Imobilizatorul împiedică infractorilor şi asigură timp suplimentar pentru reacţie;
 • Precizia de poziţionare a obiectului este mai mică de 5 m;
 • Siguranţa sistemului este asigurată şi prinfaptulcănu existăelemente ale dispozitivului petabloul de bordsau pe locuri uşoraccesibile, care poate să ducă la neutralizarea acestuia rapidă;
 • Dimensiunile mici ale dispozitivului MC Guard oferă posibilităţi mai mari cu privire la instalarea ascunsă în vehiculul;
 • Alimentarea autonomă face posibilă reacţia în caz de pierdere a alimentarea externă, inclusiv şi avertizează în centrul de conducere;
 • Trecerea launnivelmai ridicatdeprotecţieîn absenţaprelungită aproprietarului, care se efectuează de la distanţă printr-o comandă de la centrul de control;
 • Preţul finalpentru clienteste semnificativ mai micdecât cele similaredisponibile pe piaţă;
 • Identificareaconducătorului autoautorizat este automată şi cu mare siguranţă fără a fi nevoiede a se apela ladispecerat pentru luarea unui vehicul sub supraveghere, şiunnouapelpentru ridicarea supravegherii, ceea ce este tipic în funcţionareasistemelorconcurentesimilare. Acest lucrupermitereducerea costurilorlunare ale clientuluidoarlaabonamentul la sistemplătitla început.

 Soluţii:

Dacă vă e teamă că s-ar putea întâmpla ceva rău cu noul vehiculul al Dvs. preferat...

Dacă sunteţi îngrijoraţi de faptul că ceea ce transportaţi nu are protecţie maximă...

Dacă doriţi să puneţi capăt la toate acestea ... 

Profitaţi acum de serviciul de securitate de 24-ore pentru vehiculul Dumneavoastră FIXY Guard! 

Numeroase persoane fizice şi juridice folosesc serviciul de securitate de 24 de ore FIXY Guard. În ultimii ani, prin aceasta încălcările ilegale asupra vehiculelor au fost reduse în mod semnificativ.

Oficiu Cental

"GPS Control" SA

 

Sofia Bul. Hristofor Kolumb 43

 

+40 786 32 99 88 - Galchavov