Programul software FIXY

fixy.png

FIXY – Tehnologie puternică cu funcţionalitate extinsă!

Programul de software FIXY este o aplicare pentru prelucrarea, analizarea şi vizualizarea datelor primite de la sistemele GPS care sunt instalate la bordul autovehiculelor.

Aplicarea FIXY este concepută astfel încât să garanteze utilizatorilor produsului nostru o un nivel maxim de securitate şi protecţie a datelor. Acest lucru se realizează printr-un process de criptare specifică a datelor şi prin asigurarea de niveluri diferite de acces la program din partea diverșilor utilizatori. Informaţiile generate din sistem se vizualizează pe ecran în timp real. Datele obţinute se păstrează cu atenţie de sistem şi se utilizeatză în diverse analize, referinţe şi rapoarte.

Noua versiune a programului de instalare poate fi descărcat de aici. Se recomandă ca înainte de aceasta să se dezinsteze vechea versiune a programului.

Versiunea bazată pe Web va fi reînnoită în mod automat.

Ghidul utilizatorului


FIXY Acces

Accesul la program este împărţit pe mai multe niveluri, după cum urmează:

  • Admin – utilizator cu drepturi depline;
  • Super User - utilizator cu drepturi limitate;
  • User - utilizator cu drepturi de operare.

Nivelurile diferite de acces permit utilizatorilor să administreze cât mai eficient programul.


Introducerea datelor

Toate datele privind vehiculul, conducătorul, utilizatorii, grupurile, sistemele GPS, cartelele de identitate ale conducătorilor auto, consumul de combustibil estimat pentru fiecare vehicul, programul de lucru, etc. sunt introduse în programul de către client. FIXY stochează, foloseşte şi vizualizează aceste date cu confort maxim pentru administratorul parcului auto. Aceste pot fi redactate în orice moment de către utilizatorul care deține drepturile respective pentru a opera astfel de modificări.


 Monitorizare în timp real

FIXY oferă utilizatorilor monitorizare şi control în timp real asupra obiectelor mobile 24 ore din 24. Informaţiile cu privire la locaţia acestora se obţine la fiecare 20 de secunde printr-un canal pentru transmisii de date GPRS. Sistemul permite setarea intervalului de primire a informaţiei de la 1 sec. la 15 minute. Obiectele se vizualizează grafic în hărţi vectoriale. Dacă obiectul este în mişcare, apare pe hartă în albastru, iar în cazul în care acesta este în repaus - în roşu. Pe de o parte, pot fi supravegheate de către utilizator toate obiectele inroduse în program, pe de altă parte – poate fi ales doar unul singur. Pentru fiecare obiect selectat din lista de supraveghere setată, obţineţi informaţii complete şi starea curentă a vehiculului urmărit.


 Simularea rutei

În afară posibilităţii de a monitoriza deplasarea şi locaţia obiectelor în timp real clientul are posibilitatea să vizualizeze /simuleze/ rute deja realizate pe o perioada desemnată de acesta. După alegera zilei şi obiectul respectiv, programul încarcă automat toate rutele efectuate de acesta pentru data respectivă. Rutele se afişează, afișând numele conducătorului, ora şi adresa de plecare, precum ora şi adresa de oprire a obiectului. Rutele efectuate sunt simulate vizual, ţinând cont de direcţia şi viteza de deplasare, precum şi distanţa parcursă în km. de la punctul de plecare până la punctul curent de pe traseu.


 Întroducerea evenimentelor

Produsul de software FIXY permite ca la fiecare obiect inclus în program să se asocieze diferite evenimente /depăşirea vitezei într-o regiune într-o anumită perioadă de timp, în afara regiunii într-o anumită perioadă de timp şi un buton de panică, trimiterea/primirea de mesaje în cazul în care există display de comunicare bidirecţională cu obietul/ etc. Ulterior, programul recunoaşte şi alarmează utilizatorul cu privire la apariţia oricăruia dintre evenimentele specificate


 Întroducerea regiunilor

Prin FIXY clientul întroduce singur regiunile în program, în funcţie de nevoile şi dorinţele sale. Aceste pot fi de diferite tipuri – poligon, linie şi punct. Regiunile sunt reprezentate grafic pe hărţi vectoriale şi permit utilizatorului să supravegheze circulaţia obiectului în interiorul sau în afară regiunilor specificate. Utilizatorul poate defini pentru fiecare regiune, culoarea, conturul şi conținutul /în cazul în care regiunea este poligon/ cu scopul de a se uşura modul său de lucru.


 Analiză

Programul foloseşte o bază de date cu adrese atât din Bulgaria, cât şi din Europa, iar la generarea diferitelor tipuri de referinţe clientul va primi informaţii complete cu privire la locaţia exactă a obiectelor respective. Datele din referinţe se generează în format diferit / *.xls, *.csv, *.qrp / şi pot fi uşor prelucrate şi transferate în alt fel de aplicaţii. Referinţele generate de FIXY sunt de câteva tipuri:

Foaie de parcurs: Această foaie oferă informaţii detaliate cu privire la un anumit vehicul şi conducător, luând în considerare data, ora de plecare, adresa de plecare, ora opririi, adresa de oprire, kilometrii parcurşi şi consumul estimat de combustibil în timpul orelor de lucru, kilometri parcurşi şi consumul estimat de combustibil după orele de program, km. parcurși urban şi interurban.

Foaie de parcurs generală: Aceasta oferă informaţii detaliate cu privire la tuturor vehiculelor introduse în program, luând în considerare conducătorul, vehiculul, data, ora de plecare, adresa de plecare, ora opririi, adresa de oprire, kilometri parcurşi şi consumul probabil de combustibil în timpul orelor de lucru, kilometri parcurşi şi consumul probabil de combustibil după orelor de lucru, circulaţia urbană şi interurbană.

Raportul general: Acest raport generează informaţia generală cu privire la toate vehiculele și șoferii introduși în sistem, calculând kilometrii parcurşi şi consumul estimat de combustibil pentru fiecare dintre aceştia pe o perioadă de timp stabilită de utilizator.

Raportul general cu privire la deplasarea vehiculelor: Raportul general cu privire la deplasarea vehiculelor reprezintă informaţie detaliată cu privire la toate vehiculele introduse în program, luând în considerare începutul şi sfârșitul deplasării, kilometrii parcurşi, durata deplasării, durata staţionării, viteza medie, cheltuieli per vehicul, consumul de combustibil la 100 km, norma de consum, diferenţa.

Raportul general cu privire la deplasarea pe zile: Raportul general cu privire la deplasarea pe zile reprezintă informaţie detaliată cu privire la un vehicul ales de către client, vehicul introdus în program, luând în considerare data, ziua, începutul şi sfârșitul deplasării, kilometrii parcurşi, durata deplasării, durata staţionării, viteza medie, cheltuieli.

Raport cu privire la consumul de combustibil: Raportul permite vizualizarea cantitățoo de combustibilul consumat pe o anumită perioadă de timp, în variantă grafică şi în variantă text. Cu ajutorul informației respective poate fi urmărit cu ușurință furtul de combustibil.

Raportul evenimentelor: Raportul analizează evenimentele desfăsurate într-o anumită perioadă de timp, la un vehicul ales. În raportul ales ca exemplu este prezentat evenimentul de alarmă INCENDIU. Rapoartele cu privire la celelalte evenimente sunt similare şi pot fi solicitate de către utilizator pe baza unor criterii stabilite.

 


FIXY FIXY FIXY
FIXY FIXY FIXY
FIXY FIXY FIXY
b_0_150_16777215_00_images_articles-image_fixyprograma-ro_ro10.png FIXY  

Oficiu Cental

"GPS Control" SA

 

Sofia Bul. Hristofor Kolumb 43

 

+40 786 32 99 88 - Galchavov