GPS устройство MC5

Продуктите от серията МС5 са разработвани от години, за да задоволят нуждата от GPS устройства за позициониране както на българския, така и на международния пазар.

MC5 е интелигентно мултифункционално устройство, което може да удовлетвори всяко изискване на клиентите, а не просто да заеме дадена пазарна ниша. То е важна част от системата за контрол и управление работата на автомобилен парк FIXY. Използваните GSM модем и GPS модул са последно поколение с ниска консумация на енергия, високо качество и параметри. Мощен процесор осигурява включването на голямо количество периферия към устройството – цифровите и аналогови входовете и изходи са общо 16. През серийния интерфейс RS232 има възможност за обмен на данни с компютър, дисплей, навигация или друга апаратура.

Въпреки големите хардуерни предимства, най-голямата уникалност на устройството идва от фърмуер-а, а това обуславя неговата интелигентност. Устройството притежава уникална система за разпознаване на събития от всякакъв вид, способност за обновяване и настройка дистанционно – смяна на режими и интервали на комуникация, приспиване, буфериране и т.н. Така, чрез подходящи настройки, устройството само преценява какъв тип връзка да избере и как точно да се държи. Например, за пестене на трафик на данни, при изключен двигател преминава в икономичен режим.

При излизане извън страната се прилагат специални режими за избиране на преференциални мрежи. Възможно е и буфериране на информацията, която автоматично ще бъде изпратена при завръщане в „домашна“ мрежа. Протоколите и динамичната промяна на изпращаната информация са изработени за минимизиране на трафика на данни.

Вградения RFID модул дава възможност за безконтактна идентификация на всеки водач на автомобила или сигнализиране на неоторизиран достъп.

В устройството има вградена батерия, осигуряваща действието му продължително време след отстраняване на външното захранване.

Устройството позволява настройки и ъпгрейд през GPRS, без да е необходим физически достъп до него.

Всеки основен комплект включва:

 • Устройство за позициониране;
 • GPS антена;
 • GSM антена;
 • Кабелен комплект.

Допълнително могат да бъдат монтирани:

 • Датчици – Към GPS устройство MC5 могат да бъдат включени различни видове датчици, отчитащи промени в състоянието, позицията, движението на МПС (обемен, шоков), отворена врата на автомобила, отчитащи промени в температурата в хладилно отделение, отчитащи отворен резервоар, ниво на горивото в него, измерване консумацията на гориво (горивен, датчик на капачка резервоар, нивомер) и др. (паник бутон)
 • FMS – FMS е електронно устройство, което може да прочете данните от бордовия компютър на автомобила, да ги трансформира до стандартен FMS протокол и да ги предаде към GPS устройството. FMS налични данни: Скорост, обороти на двигателя, общо количество на изразходено гориво, моточасове на двигателя, температура на двигателя, ускорение и др.
 • Реле – Прекъсва запалването на двигателя на МПС. Блокира неоторизиран опит за достъп до МПС. Може да се управлява от устройството и чрез SMS от софтуера.
 • Навигация – Допълнителното включване на навигация позволява изпращане и получаване на съобщения чрез нея, генериране на дестинации и маршрути.
 • Идентификация – Разпознаване на шофьора на МПС чрез RFID карта.
 • Звуков сигнал – Подсеща шофьора на МПС, че е необходима идентификация от негова страна преди да потегли.
 • Други – Други видове аналогови и цифрови сензори по желание на потребителя.

GPS устройство MC5

Продуктите от серията МС5 са разработвани от години, за да задоволят нуждата от GPS устройства за позициониране както на българския, така и на международния пазар.

MC5 е интелигентно мултифункционално устройство, което може да удовлетвори всяко изискване на клиентите, а не просто да заеме дадена пазарна ниша. То е важна част от системата за контрол и управление работата на автомобилен парк FIXY. Използваните GSM модем и GPS модул са последно поколение с ниска консумация на енергия, високо качество и параметри. Мощен процесор осигурява включването на голямо количество периферия към устройството – цифровите и аналогови входовете и изходи са общо 16. През серийния интерфейс RS232 има възможност за обмен на данни с компютър, дисплей, навигация или друга апаратура.

Въпреки големите хардуерни предимства, най-голямата уникалност на устройството идва от фърмуер-а, а това обуславя неговата интелигентност. Устройството притежава уникална система за разпознаване на събития от всякакъв вид, способност за обновяване и настройка дистанционно – смяна на режими и интервали на комуникация, приспиване, буфериране и т.н. Така, чрез подходящи настройки, устройството само преценява какъв тип връзка да избере и как точно да се държи. Например, за пестене на трафик на данни, при изключен двигател преминава в икономичен режим.

При излизане извън страната се прилагат специални режими за избиране на преференциални мрежи. Възможно е и буфериране на информацията, която автоматично ще бъде изпратена при завръщане в „домашна“ мрежа. Протоколите и динамичната промяна на изпращаната информация са изработени за минимизиране на трафика на данни.

Вградения RFID модул дава възможност за безконтактна идентификация на всеки водач на автомобила или сигнализиране на неоторизиран достъп.

В устройството има вградена батерия, осигуряваща действието му продължително време след отстраняване на външното захранване.

Устройството позволява настройки и ъпгрейд през GPRS, без да е необходим физически достъп до него.

Всеки основен комплект включва:

 • Устройство за позициониране;
 • GPS антена;
 • GSM антена;
 • Кабелен комплект.

Допълнително могат да бъдат монтирани:

 • Датчици – Към GPS устройство MC5 могат да бъдат включени различни видове датчици, отчитащи промени в състоянието, позицията, движението на МПС (обемен, шоков), отворена врата на автомобила, отчитащи промени в температурата в хладилно отделение, отчитащи отворен резервоар, ниво на горивото в него, измерване консумацията на гориво (горивен, датчик на капачка резервоар, нивомер) и др. (паник бутон)
 • FMS – FMS е електронно устройство, което може да прочете данните от бордовия компютър на автомобила, да ги трансформира до стандартен FMS протокол и да ги предаде към GPS устройството. FMS налични данни: Скорост, обороти на двигателя, общо количество на изразходено гориво, моточасове на двигателя, температура на двигателя, ускорение и др.
 • Реле – Прекъсва запалването на двигателя на МПС. Блокира неоторизиран опит за достъп до МПС. Може да се управлява от устройството и чрез SMS от софтуера.
 • Навигация – Допълнителното включване на навигация позволява изпращане и получаване на съобщения чрез нея, генериране на дестинации и маршрути.
 • Идентификация – Разпознаване на шофьора на МПС чрез RFID карта.
 • Звуков сигнал – Подсеща шофьора на МПС, че е необходима идентификация от негова страна преди да потегли.
 • Други – Други видове аналогови и цифрови сензори по желание на потребителя.