GPS устройство MC5 Lite

Устройството MC5 Lite е разработено да задоволи нуждата на клиенти от ниския ценови клас. Функциите, в сравнение със серията МС5, са ограничени с цел опростяване и поевтиняване на комплексната услуга. Не всеки потребител има нужда от пълната функционалност на системата за контрол и управление работата на автомобилен парк FIXY.

GSM модемът и GPS модулът са с ниска консумация на енергия, високо качество и параметри. Процесор с достатъчна производителност осигурява безпроблемното функциониране на устройството. Връзката с периферни устройства е чрез UART комуникационен порт, един цифров и един аналогов входове.

MC5 Lite има същата уникалност на фърмуер-а, както серията устройства МС5, като система за разпознаване на събития от всякакъв вид, способност за обновяване и пренастройка дистанционно – смяна на режими и интервали на комуникация, приспиване, буфериране и т.н. Така, чрез подходящи настройки, устройството само преценява какъв тип връзка да избере и как точно да се държи. Например, за пестене на трафик на данни, при изключен двигател се преминава в икономичен режим. При излизане извън страната се прилагат специални режими за избиране на преференциални мрежи. Възможно е и буфериране на информацията, която автоматично ще бъде изпратена при завръщане в „домашна“ мрежа. Протоколите и динамичната промяна на изпращаната информация са изработени за минимизиране на трафика на данни.

В устройството има вградена батерия, осигуряваща действието му продължително време след отстраняване на външното захранване.

Устройството позволява настройки и ъпгрейд през GPRS, без да е необходим физически достъп до него.

Всеки основен комплект включва:

 • Устройство за позициониране;
 • GPS антена;
 • GSM антена;
 • Кабелен комплект.

Допълнително могат да бъдат монтирани:

 • Датчици – Към GPS устройство MC5 могат да бъдат включени различни видове датчици, отчитащи промени в състоянието, позицията, движението на МПС (обемен, шоков), отворена врата на автомобила, отчитащи промени в температурата в хладилно отделение, отчитащи отворен резервоар, ниво на горивото в него, измерване консумацията на гориво (горивен, датчик на капачка резервоар, нивомер) и други (паник бутон).
 • FMS – FMS е електронно устройство, което може да прочете данните от бордовия компютър на автомобила, да ги трансформира до стандартен FMS протокол и да ги предаде към GPS устройството.

FMS налични данни: Скорост, обороти на двигателя, общо количество на изразходено гориво, моточасове на двигателя, температура на двигателя, ускорение и др.

GPS устройство MC5 Lite

Устройството MC5 Lite е разработено да задоволи нуждата на клиенти от ниския ценови клас. Функциите, в сравнение със серията МС5, са ограничени с цел опростяване и поевтиняване на комплексната услуга. Не всеки потребител има нужда от пълната функционалност на системата за контрол и управление работата на автомобилен парк FIXY.

GSM модемът и GPS модулът са с ниска консумация на енергия, високо качество и параметри. Процесор с достатъчна производителност осигурява безпроблемното функциониране на устройството. Връзката с периферни устройства е чрез UART комуникационен порт, един цифров и един аналогов входове.

MC5 Lite има същата уникалност на фърмуер-а, както серията устройства МС5, като система за разпознаване на събития от всякакъв вид, способност за обновяване и пренастройка дистанционно – смяна на режими и интервали на комуникация, приспиване, буфериране и т.н. Така, чрез подходящи настройки, устройството само преценява какъв тип връзка да избере и как точно да се държи. Например, за пестене на трафик на данни, при изключен двигател се преминава в икономичен режим. При излизане извън страната се прилагат специални режими за избиране на преференциални мрежи. Възможно е и буфериране на информацията, която автоматично ще бъде изпратена при завръщане в „домашна“ мрежа. Протоколите и динамичната промяна на изпращаната информация са изработени за минимизиране на трафика на данни.

В устройството има вградена батерия, осигуряваща действието му продължително време след отстраняване на външното захранване.

Устройството позволява настройки и ъпгрейд през GPRS, без да е необходим физически достъп до него.

Всеки основен комплект включва:

 • Устройство за позициониране;
 • GPS антена;
 • GSM антена;
 • Кабелен комплект.

Допълнително могат да бъдат монтирани:

 • Датчици – Към GPS устройство MC5 могат да бъдат включени различни видове датчици, отчитащи промени в състоянието, позицията, движението на МПС (обемен, шоков), отворена врата на автомобила, отчитащи промени в температурата в хладилно отделение, отчитащи отворен резервоар, ниво на горивото в него, измерване консумацията на гориво (горивен, датчик на капачка резервоар, нивомер) и други (паник бутон).
 • FMS – FMS е електронно устройство, което може да прочете данните от бордовия компютър на автомобила, да ги трансформира до стандартен FMS протокол и да ги предаде към GPS устройството.

FMS налични данни: Скорост, обороти на двигателя, общо количество на изразходено гориво, моточасове на двигателя, температура на двигателя, ускорение и др.