GPS устройство MC5 Combo

Комбинираното устройство MC5 Combo е с пълната функционалност на GPS устройствата от серията МС5, със специализирана периферия и настройки. Комплекта от периферия и настройки е различен за отделните марки автомобили и е съобразен със специфичната електроника.

Устройството позволява настройки и ъпгрейд през GPRS, без да е необходим физически достъп до него.

Всеки основен комплект включва:

 • Устройство за позициониране;
 • GPS антена;
 • GSM антена;
 • Кабелен комплект.

Допълнително могат да бъдат монтирани:

 • Датчици – Към GPS устройство MC5 могат да бъдат включени различни видове датчици, отчитащи промени в състоянието, позицията, движението на МПС (обемен, шоков), отворена врата на автомобила, отчитащи промени в температурата в хладилно отделение, отчитащи отворен резервоар, ниво на горивото в него, измерване консумацията на гориво (горивен, датчик на капачка резервоар, нивомер) и др. (паник бутон).
 • Идентификация – Разпознаване на шофьора на МПС чрез RFID карта.
 • Звуков сигнал – Подсеща шофьора на МПС, че е необходима идентификация от негова страна преди да потегли.
 • Имобилайзер – Електронна осигуровка срещу кражба на МПС. Предотвратява стартирането на автомобила от неоторизирани лица.
 • Други – Други видове аналогови и цифрови сензори по желание на потребителя.

GPS устройство MC5 Combo

Комбинираното устройство MC5 Combo е с пълната функционалност на GPS устройствата от серията МС5, със специализирана периферия и настройки. Комплекта от периферия и настройки е различен за отделните марки автомобили и е съобразен със специфичната електроника.

Устройството позволява настройки и ъпгрейд през GPRS, без да е необходим физически достъп до него.

Всеки основен комплект включва:

 • Устройство за позициониране;
 • GPS антена;
 • GSM антена;
 • Кабелен комплект.

Допълнително могат да бъдат монтирани:

 • Датчици – Към GPS устройство MC5 могат да бъдат включени различни видове датчици, отчитащи промени в състоянието, позицията, движението на МПС (обемен, шоков), отворена врата на автомобила, отчитащи промени в температурата в хладилно отделение, отчитащи отворен резервоар, ниво на горивото в него, измерване консумацията на гориво (горивен, датчик на капачка резервоар, нивомер) и др. (паник бутон).
 • Идентификация – Разпознаване на шофьора на МПС чрез RFID карта.
 • Звуков сигнал – Подсеща шофьора на МПС, че е необходима идентификация от негова страна преди да потегли.
 • Имобилайзер – Електронна осигуровка срещу кражба на МПС. Предотвратява стартирането на автомобила от неоторизирани лица.
 • Други – Други видове аналогови и цифрови сензори по желание на потребителя.