GPS система предупреждава за бедствия

Американска система за ранно предупреждение при земетресения, цунами и наводнения засича с голяма точност предстояща опасност от природни бедствия.

В момента изобретението, използващо GPS технология и други сензори, е подложено на изпитания в реална среда в Южна Калифорния.

05.01.2014