Проучванията днес сочат, че населението все повече ще застарява. Това е тенденция, която не подминава и нашата страна, даже е най-ярко изразена при нас. Друга трайна тенденция е повишаване на процента на инвалидите, въпреки напредъка на медицината. Това издига социалните дейности в обществото на едно от най-значителните места, тъй като все повече хора се нуждаят от тях. Министерството на социалната политика е изправено пред проблемите на хората в неравностойно положение, а те са наистина много. Един от тези проблеми е социалната им интеграция.

Пълноценното включване на хората с увреждания в социалния живот  може да стане само с помощта на всякакви средства, които ще улеснят самостоятелното им придвижване и успешно ориентиране в непозната обстановка.

Другият проблем е грижата за хора, които поради заболяване не са в състояние да се ориентират самостоятелно извън дома си, нямат адекватна преценка за обкръжаващата ги среда и често се губят навън. Те също се нуждаят от средства, с които да бъдат проследявани от хората, които се грижат за тях.

GPS системите са достатъчно надеждна система, която може да осигури необходимата помощ за хората в неравностойно положение.

Съществуват програми в социалното министерство, осигуряващи социални асистенти, лични помощници и лични помощни средства за нуждаещите се. Нуждите на хората обаче са много, а асистентите малко и твърде много хора, които се нуждаят от придружители, не я получават.

GPS системите могат да послужат за проследяване на хора с увреждания. Те са подходящи за:

  • Тези, които не могат да се ориентират сами в обстановката навън, и се губят. Това са хора с психически увреждания, следствие на заболяване, както и възрастни хора с деменция.
  • Тези, които се ориентират сами, но имат затруднения с придвижването и имат нужда от помощ, за да преодолеят трудни или недостъпни за тях бариери. За тях е подходяща и системата Fixy, чрез която могат да осъществят връзка с близките си.
  • Хора със заболявания, които водят до внезапни кризи. Нуждата от незабавна връзка с близките им е наложителна, а не винаги те могат да се свържат самостоятелно с тях. Системите за проследяване са добра опция в случая.

Все още социалното министерство няма включено перо в бюджета си за тези наложителни случаи. Засега подобна възможност е за тези, които могат да я осъществят сами за себе си. Опцията съществува и може да стане реалност на друг етап от развитието на социалните дейности.

Значение на GPS проследяването за хората с увреждания

Така наречените GPS тракери  за следене в реално време са изключително полезно устройство за постоянно наблюдение на хора с увреждания, тъй като записват и маршрута им, а това улеснява евентуалното им откриване при инцидент. Апаратурата е водоустойчива и това позволява връзката да не се губи и в неблагоприятни условия.

Хората, които могат да комуникират адекватно, ще се чувстват спокойни, когато поддържат непрекъсната връзка с близките си, придвижвайки се до определено място.

Без съмнение това е възможност, която ще се наложи в бъдеще трайно и ще бъде обичайна част от ежедневието на родители, които се грижат за подрастващи деца. Стопани на домашни любимци, които прекарват по-голяма част от деня сами вкъщи. И хора, които се грижат за болните си или възрастни близки.

Тази практика е нормално да започне от хората с увреждания. Това е задължителна част от политиката, която е наложително да започне социалното министерство.