Железопътният транспорт е най-старият и сигурен начин за превоз на големи товари и пътници на дълги разстояния. Железопътната мрежа на всяка държава е свързана с националната сигурност и нейното нарушаване може да доведе до срив в много други нива на държавата.

Българските държавни железници представляват основната мрежа за пренос на товари и хора на територията на България. В миналото превозването на стоки и  пътници беше под шапката на единната система на железниците, но сега тази дейност е разделена между две структури – железопътен транспорт (БДЖ) и железопътна  инфраструктура (НКЖИ), които продължават да бъдат тясно свързани и взаимозависими.

Българските държавни железници отдавна имат изградена своя вътрешна мрежа за контрол на транспорта на хора и товари, но тя почива на старите принципи на телефонната връзка. Осъвременяването на тази система беше наложително и то се извърши през 2012 година с инсталирането на GPS наблюдение на част от дизеловите локомотиви.

GPS системата може да осигури пълен контрол върху движението на локомотивите и разхода на гориво и нивото му в резервоара на машината. Сателитна система  може да следи всеки от петдесет и трите дизелови локомотива, оборудвани с  GPS  и да предава информацията, която се обновява на всеки 30 секунди.

Какво може да спечели БДЖ от системите за GPS контрол?

GPS системите за сигурност могат да бъдат проверявани ежедневно от службите за вътрешна сигурност на националния превозвач. Това дава възможност да се контролират разходните норми, да се следи за манипулации и повреди.

Компанията използва огромни количества гориво месечно. Почти 1,5 тона дизел на месец са нужни за локомотивите. Разходите за гориво на месец са десетки милиони. Това дава възможност за крупни злоупотреби, които ощетяват фирмата. GPS наблюдението беше замислено като начин за спиране на кражбите в големи размери.

В националния превозвач обаче не са извършени  всички необходими дейности, които да извлекат ползите от системата и затова тя се оказа неефективна.  Не са съгласувани дори общи действия между служителите на БДЖ и НКЖИ, които не са под общо управление.

Случаят с националния железопътен превозвач показа, че не е достатъчно само да бъдат монтирани  GPS контролиращите системи, но трябва да бъдат използвани така, че да донесат очакваните ползи. Интелигентните решения за управление на наличните машини в една компания минава и през разяснителна работа за ползите от прилагането на високи технологии в ежедневната работа.

Бъдещето на системите за GPS контрол в железопътния транспорт у нас

Товарните превози са отворени за конкуренция още от 2007 година. Либерализирането на пазара на железопътния транспорт е все още неравномерно в Европейския съюз, но преди три години са приети решения, които да доведат до по-бързото либерализиране на пътническия пазар като премахнат пречките пред оперативната съвместимост.

Отварянето на този пазар означава, че и достъпът до железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения трябва да бъде улеснен, а с това ще навлязат и всички нововъведения в системите за наблюдение и контрол над товарните превози, които се ползват в останалите страни от ЕС. Тенденцията е към налагане на този начин за следене на товарите, който все повече ще се прецизира и модернизира. Най-вероятно ще се премине и към единен оперативен център, който ще следи процеса.