Една от малкото родни фирми в областта на GPS технологиите – “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД, чества десетгодишен юбилей. Компанията е основана през 2001 г. с предмет на дейност проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти за контрол на транзитни товари, на акцизни товари, моторни превозни средства, плавателни съдове, товари по железници и др. Тя е една от първите фирми у нас, опериращи с GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк. Първият проект на фирмата, стартирал през ноември 2001 г., е внедрената GPS система за охрана на автомобили и товари на територията на Европа. Компанията изгражда един от първите в страната 24-часови диспечерски центъра, който съвместно с органите на реда на частно и държавно ниво, гарантира на своите клиенти бърза и своевременна реакция при опит за неправомерно посегателство върху охранявания автомобил или товар.

 Логистичната програма FIXY е сред най-популярните разработки на GPS Контрол. Тя е надеждна и лесна за ползване, като същевременно оптимизира финансовите разходи на фирмите, разполагащи със собствен автотранспорт. Чрез нея се повишава продуктивносста и ефективността на работата, намаляват се разходите за гориво, прекратяват се злоупотребите на работното място, уплътнява се работното време, намаляват се средствата за поддръжка на автомобилния парк и т.н. Софтуерната програма FIXY обработва информацията, получена от GPS устройствата, монтирани в МПС, посредством GPRS канал за пренос на данни.

ноември 2011 г.