Освен у нас, в Албания и в северната ни съседка, програмата FIXY се превръща в хит и на Апенините. Намаляването на приходите и свиването на разходите на компаниите неминуемо води до въвеждането на необходим контрол на превозните им средства.

Независимо от световната икономическа криза или напук на нея, от 26 до 29 май т.г. в “Интер Експо Център”, в гр. София, все пак ще се проведе изложението “Транспорт и Логистика”. На него ще бъдат показани последните новости в областта на GPS технологиите, свързани с управление на автопарка. Сред тях са и най-новите приложения на програмата FIXY, разработка на българската компания “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД.

През последните години фирмата се насочи към усъвършенстване на системата за пренос на данни по GPRS, разширяване на функционалния обхват на устройствата и навлизане на международния пазар.

FIXY се състои от устройство и софтуер за визуализация и наблюдение в реално време. MC5G е мултифункционално GPS/GSM/GPRS/Immobilizer устройство, което се използва за контрол, охрана и логистика на автопаркове. Комуникацията между устройството и диспечерския център се извършва с SMS пакети или GPRS данни, в зависимост от нуждите на потребителя. Устройството предава информация чрез GPRS връзка на всеки 20 секунди от движението или покоя на превозното средство. Чрез включване на датчици към цифровите и аналоговите входове се наблюдават различни параметри от състоянието на автомобила или товара. При невъзможност да се предаде информация към контролния център, тя се съхранява в паметта на устройството.

Системата показва в реално време къде се намират колите от автопарка, кои от тях се движат, кои са в покой, посоката на движение на превозното средство. На базата на тази информация системата предлага възможност за автоматично изготвяне на различни справки и експорта им в Excell. Основният вид справки, който системата FIXY изготвя, са пътните листа. Те съдържат информация за персоналните данни на шофьора, за всички маршрути, направени от него или превозното средство за избран период от време, в колко часа е тръгнал и пристигнал на определено място, колко е разстоянието в километри и приблизителния разход на гориво за дадения маршрут. В системата има възможност да се заложи и колко километра са изминати в работно време и извън работно време, и колко е приблизителният разход на гориво.

Има възможност да се получи и пълна информация за движението и спирането на превозните средства, както в реално време, така и на запис.

FIXY съхранява и анализира всички данни от движението и спирането на превозните средства. Системата предлага възможност за постоянно наблюдение на автомобилите (информацията се обновява на всеки 20 сек.), постоянна информация на текущото им положение – дата, час, скорост, посока на движение, извършен престой и др., съхраняване и анализ на получената информация и т.н. Най-новото приложение – дневник/органайзер, изпълнява функциите на online сервизна книжка. То автоматично анализира и алармира за предстоящи или просрочени събития, като закупуване на консумативи (масло, филтри, ремъци и др.), извършване на сервизна дейност – годишен технически преглед, смяна на гуми, проверка на газова уредба, както и данъци и такси – винетка, застраховки и т.н.

Логистичната програма FIXY е иновативен продукт, който е изключително полезен в условията на финансова криза. Тя е надеждна и лесна за ползване, като същевременно минимизира финансовите разходи на фирмите, разполагащи със собствен автотранспорт. Чрез нея се повишава продуктивността и ефективността на работата, намаляват се разходите за гориво, прекратяват се злоупотребите на работното място, уплътнява се работното време и се намаляват средствата за поддръжка на автомобилния парк.

Това е основната причина логистичната програма да бъде търсена не само у нас, но и в много други европейски държави.

Българската компания вече стъпи сериозно и на румънския пазар. Това наложи да бъде открит офис на фирмата в северната ни съседка. Наименованието на фирмата в Румъния е “GPS Control R”. Софтуерът на продукта е многоезичен. Вече е преведен на румънски, а освен това се предлага на италиански, немски, английски, български и албански. Същевременно “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД разширява дистрибуторската си мрежа в Албания и Италия. На Апенините предстои подписване на договори с три големи компании за дистрибуция на продуктите на българската фирма. Цялостната поддръжка на GPS системите, независимо за коя европейска държава става въпрос, се осъществява от България. По този начин се намаляват разходите, а това ни най-малко не пречи на клиента, независимо в коя точка на планетата се намира, да се възползва от услугите, които предлага GPS системата.

В Гърция също има голям интерес към продуктите на “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД, поради намаляването на приходите и свиването на разходите на местните фирми, което неминуемо ще доведе до необходим контрол на превозните средства. Но предвид моментната несигурна ситуация, българската компания предпочита да изчака нормализирането на положението в южната ни съседка.

За сметка на това у нас “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД вече са увеличили двойно дистрибуторската си мрежа и продължават да я разширяват, търсейки нови партньори. Освен разширяване на пазара, фирмата непрекъснато обновява и предлаганите продукти. След като наскоро обнови софтуера, в момента подготвя ново устройтво (хардуер). То ще бъде с по-големи възможности, но на същата цена, независимо от непрекъснатото поскъпване на компонентите. Последното се дължи на намалените складови наличности и увеличеното търсене, особено в Западна Европа, където пазара се раздвижи след продължителна криза.

юли 2010 г.