„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД, една от първите фирми у нас, опериращи с GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк, разработи и внедри в популярната и намираща все по-широко приложение логистична програма FIXY, модул Green Trip. Основната функция на този модул се състои в изпращане на предварително зададени серии маршрути от диспечерския център до шофьора на автомобила (навигация на водача), спазвайки поредността на зададените маршрути, автоматично сигнализиране за времето, оставащо до пристигане на съответното местоназначение, оптимизиране на товаренето на стока, подробни справки за извършени маршрути и спазване на поредността им. Green Trip позволява двупосочна текстова връзка между диспечерския център и шофьора и възможност за своевременно пренасочване на движението му. Модулът предоставя и опции, отчитащи различни параметри като рязко ускорение, рязко спиране, стил на шофиране, зелени маршрути (оптимизирани маршрути – как с най-малко изминати километри да се покрият максимален брой маршрути, да се определи кой автомобил е в района и да се изпрати на адреса), чрез които се следи и анализира въглеродния отпечатък и респективно „зеления“ имидж на компаниите.

Програмата FIXY ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки клиентът получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти.

„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД разработи и собствен разходомер, следящ разхода на гориво на дизеловите камиони и микробуси с точност до 0,3% – 0,5%. Той ще бъде представен на предстоящото изложение „Транспорт и логистика“, което стартира на 28 февруари т.г. в „Интер Експо Център“, в гр. София. Чрез новия продукт се елиминира така наречения „канал за обратна нафта“. Разходомерът следи моментната температура в резервоара, което чувствително минимиза грешките в отчитането. Допълнително разполага и с филтър за прочистване на горивото. Голяма част от компонентите, от които е изграден разходомерът, са японско производство. Допълнителен плюс е, че разходомер от този тип може да се постави на всеки тежкотоварен автомобил или микробус, независимо от годината на производство му.

„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД предлага на пазара и навигационен софтуер Nav N Go. iGO предоставя най-подробната пътна карта на България и всички градове в страната. Софтуерът изчислява най-подходящия път между две точки, а на дисплея на устройството се показва местоположението по време на движение.

„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД предлага на клиентите си и връзка с навигационната система Garmin. Тя включва двупосочна текстова връзка с шофьора и изпращане на предварително зададен от диспечерския център маршрут, който автоматично се визуализира в кабината на шофьора и водача започва да го следва.

Полезни за клиентита са и датчиците за автомобили, които могат да следят различни параметри. Например доста търсен е температурния датчик. Той следи температурата в хладилната камера на автомобила, което е от съществено значение за клиента.

На пазара се предлагат и така наречените персонални GPS-и, които следят ефективността на работата на служителите във фирмата. Благодарение на този продукт, работодателите могат да плащат за конкретно извършена работа.

февруари 2012 г.