GPSControl

Изисквания

 

Хардуерни изисквания

За нормална работа на системата минималните изисквания към компютърната конфигурация са:
 • Свободно място на HDD;
 • Само с карти на България – 50 (петдесет) MB;
 • С карти на Европа – 2 (два) GB;
 • RAM памет – над 256 MB;
 • Процесор – 1 (един) гигахерц;
 • Видеокарта – над 128 MB;
 • Операционна система – Windows;
 • CD или DVD устройство;

Комуникационни изисквания

 • Интернет

Вход в системата

След като имате постоянен интернет, можете да преминете към вход в системата FIXY. На екрана на монитора Ви се е появила нова икона от него. Потребителското име и парола са предварително дефинирани от служител на отдел "Техническа поддръжка". След като Ви бъдат предоставени от него намерете на екрана на монитора иконата. Натискате я два пъти с левия бутон на мишката и започнете стартирането на програмата. На екрана се отваря следният прозорец:

За да продължите напред, трябва да натиснете бутона „ВХОД”, който се намира в дясната страна на отворения вече прозорец. При натискането на бутона „ВХОД” се отваря нов прозорец, където трябва да въведете потребител и парола, (всички пароли и потребители се изписват на латиница) След това натиснете бутона “потвърди”, и системата започва да зарежда информация за въведените групи. При правилното въведени потребител и парола, ще видите следния екран:

За да продължите трябва да натиснете „ОК” и се връщате в първоначалния екран, където трябва да натиснете отново бутона „ВХОД” (фиг. 3) Ако с програмата FIXY работят повече от един служител, след въвеждането на потребител и парола е възможно да видите и това съобщение:Това означава, че в момента някои от колегите Ви използва същото потребителско име и парола. Програмата FIXY НЕ позволява с едно потребителско име и парола да работят повече от един служител. За да опитате отново натиснете „ОК”

Основен работен прозорец на системата

Описание на основните бутони

 • Търсене на автомобил по регистрационен номер;

Тази опция е удобна за големи автопаркове, където панелът с номерата и статуса на автомобилите не се вижда целия. За да я използвате в празното поле въведете

целия регистрационен номер (или част от него) на търсения от Вас автомобил, след което натиснете: Ако въведете целия регистрационен номер с всички символи (букви и цифри), програмата ще Ви позиционира директно върху него. Ако въведете част от регистрационен номер на автомобил програмата ще покаже всички регистрационни номера, в които има съвпадение на въведените от Вас символи.
 • Състояние на връзката;
този бутон показва моментното състояние на връзката на програмата FIXY. За да използвате програмата трябва да имате връзка с Интернет. Ако вместо бутона “ Connect” Ви се визуализира бутон с надпис това означава, че най-вероятно в момента нямате достъп да интернет и трябва да се свържете с вашия доставчик.
 • Бутон за изход от системата;
Kогато натиснете този бутон, програмата Ви връща в първоначалния екран (фиг. 1 ) Tогава имате няколко варианта: Първи вариант - да въведете отново потребител и парола, за да влезете в програмата; Втори вариант - в прозореца за потребител и парола да натиснете бутона “Отказ” и от падащото меню “Файл” в горния ляв ъгъл на монитора да изберете бутона “Изход.
 • Лента за управление на картата;
Тази лента съдържа бутони за различен мащаб на карта, върху която се визуализират превозните средства. С “ръчичката можете да местите картата в различни посоки. С левия бутон на мишката натиснете еднократно върху “ръчичката”, след това преместете върху картата и ще видите една ръчичка с изпънат показалец. Задръжте левия бутон на мишката и преместете с приплъзване картата в желаната от Вас посока. Бутона за увеличаване на избран участък от картата:Ако искате да видите подробна карта на избран град, трябва да натиснете бутона “лупа” със знак “ + еднократно с левия бутон на мишката. След това преместете върху картата и натискайте отново с левия бутон на мишката до визуализирането на желания от Вас мащаб. Същата функция можете да  използвате и с приплъзване върху картата или избрана местност – натискате бутона веднъж, премествате върху картата, натискате с левия бутон, задържате и приплъзвате мишката в желаната посока. Бутон за намаляване на избран участък от картата Използва се по същия начин, както бутона за увеличаване. Натискате с левия бутон на мишката, след това премествате върху картата, избирате си участък, на който искате да намалите мащаба и или приплъзвате, или с натискане на левия бутон на мишката намалявате. Бутона с изглед е за измерване на разстояния по права линия. Например, ако искате да измерите разстоянието от точка А до точка В, натискате с левия бутон на мишката върху този бутон 
След това се преместете върху картата изберете си точка А, натиснете левия бутон на мишката и го задържате. Придвижвате се към точка В и когато я достигнете, пуснете. Тогава в информационната лента над картата Ви се показва резултата от измерването в метри Бутон с изображение се използва, когато искате да разберете точен адрес върху картата. Натиснете бутона информация с левия бутон на мишката веднъж. След това преместете върху избрано от Вас място на картата. В информационната лента над картата се показва подробния адрес на позиционираното място.
 • Статус Бар;
Това е информационна лента, която се намира най-отдолу на екрана. От нея можете да получите информация за потребителя, който е влязъл в програмата, с какви права на достъп е , информация за сървър и порт, общ брои на автомобилите в избраната група

Статус на автопарка

От дясната страна на прозореца можете да видите колко от автомобилите са в движение и колко са спрели в момента. За това Ви подсказва цвета на точките, които са пред регистрационните номера на автомобилите. Сините точки означават, че автомобила се движи в момента, червените че автомобила е спрял, тъмно червените точки означават, че автомобила е загубил GPS сигнал, сивите точки означават, че автомобила е загубил GSM връзка. Освен в този панел статуса на автопарка можете да разберете и по цвета на изобразените коли върху картата.

Колите аналогично като точкиозначават: синя кола движение в момента; червена кола престои; тъмно червените коли загуба на GPS , сивите коли загуба на GSM мрежа. Тези състояния при загуба на GPS сигнал или GSM мрежа са моментни. Ако обаче забележите по продължително отсъствие на GPS сигнала или на GSM мрежа се обърнете към отдел "Техническа поддръжка" на Джи Пи Ес Контрол АД.

Наблюдение в реално време на превозните средства

За да разберете статуса /движение или покой/ на конкретен автомобил първо трябва да го изберете с левия бутон на мишката в прозореца със статус на автопарка. Целия ред ще се оцвети в синьо и ще видите следното Когато позиционирате даден автомобил, също се оцветява (с жълта ивица около синия цвят). За по-лесно наблюдение можете да използвате бутона за изглед на автопарка Когато виждате този надпис, това означава, че в момента наблюдавате всички автомобили от автопарка и техния статус върху картата. Ако искате да видите само даден автомобил, натиснете бутона “Всички коли” и на картата ще се появи само избраното от Вас превозно средство. Тогава бутона “Всички коли” ще изглежда по следния начин Ако искате отново да видите всички коли от автопарка, натиснете бутона “Кола”. След като вече сте избрали превозното средство, което ще наблюдавате, в панела за текущо състояние получавате следната информация. Когато автомобила е в движение, в долният ляв ъгъл на отворения прозорец виждате информация за текущото състояние, което показва реални дата и час. В панела за текущо състояние е описана информация за името на водача на превозното средство, ако Вашите устройства са с опознаване на водача. Ако устройствата Ви не са с оторизиране на шофьорите, тогава ще пише "Неизвестен шофьор". В същия панел виждате информация и за датата и часа на тръгване, адрес на тръгване, изминато разстояние и скорост на движение към момента, в който сте позиционирали автомобила В дясната страна на екрана получавате допълнителна информация за избрания от Вас автомобил марка, модел, кратък коментар, ако сте въвели такъв предварително и общо километри, които превозното средство е изминало.

Проиграване на маршрути

За да проиграете вече извършен маршрут, първо трябва да изберете автомобил от прозореца с регистрационните номера на колите (в дясно на екрана) и след това да натиснете бутона Той се намира в дясната част на екрана, непосредствено под информацията за статуса на връзката и над бутона за изход от програмата. След натискането на бутона "Маршрути“, в основния екран се появява допълнителен прозорец с информация за всички извършени маршрути на избраната кола за текущата дата. Обърнете внимание на картинката по-долу. За да продължите с проиграването, трябва да изберете един от показаните в панела маршрути. Това става по следния начин – с левия бутон на мишката стъпвате върху избрания маршрут. На екрана се показва следното В този панел можете да видите и информация за това кой е извършил маршрута (име на шофьор), час на тръгване (ЧТ), адрес на тръгване, час на пристигане (ЧП) и адрес на пристигане. Това са критериите, по които можете да избирате маршрут за проиграване. За самия маршрут получавате и допълнителна информация в панела за текущ маршрут, който се намира в долния ляв ъгъл на отворения прозорец, и изглежда по следния начин Между временно цветът на количката върху картата е станал зелен което допълнително Ви подсказва, че сте в приложението за проиграване на маршрут. След като вече сте избрали маршрут, трябва да натиснете бутона за стартиране на проиграването.Този бутон се намира в дясната страна на екрана в панела проиграване Освен бутон за старт на проиграването, в показания панел има и бутон за пауза Ако искате да спрете проиграването и след това да го продължите от същата точка, натиснете бутон за стоп Ако искате да спрете проиграването изцяло, бутони за превъртане на кадър наляво и надясно След като сте стартирали проиграването, зелената количка изобразена върху картата, започва да се движи и показва откъде е минал шофьора, за да извърши маршрута. От дясната страна на екрана е панела за текуща информация за маршрута Там можете да видите скоростта на движение, датата, часът и изминатото разстояние при извършването на маршрута. От панела за проиграване можете да активирате и функцията за графично изобразяване на избрания маршрут. Това става след като натиснете с левия бутон на мишката в празното квадратче пред надписа “Следа” След като сте активирали очертаването на маршрута върху картата трябва да се появи графиката, която показва посоката на движението по време на маршрута Графичното изобразяване на маршрута може да се активира и по време на проиграването. Дата в лентата за управление на картата се използва тогава, когато искате да проиграете маршрут с друга дата, а не с текущата Избора на дата става по следният начин – в лявата страна на лентата за управление на картата след изписаната дата се натиска символа триъгълник, след това от падащото меню избирате ден и месец За преместване на месеца в падащото меню с календар, използвайте стрелките наляво и надясно в горната част на отворения прозорец с дата. Също така можете да избирате период от дата до дата, като се отметне със тикчето за период В панела с команди за проиграване на маршрут можете да увеличите скоростта на проиграване. Тази функция се използва, когато маршрутите са по-дълги и е необходимо повече време за тяхното проследяване. За да си спестите времето за преглед на по-дълъг маршрут, увеличете скоростта на проиграване като издърпате курсора за скорост на дясно. Тогава, след надписа скорост, ще се промени индекса, който в момента е 1, в зависимост от това с каква скорост желаете да проиграете маршрута. Скоростта на проиграване може да се увеличава и намалява и по време на проиграването Ако сте приключили с проиграването на маршрутите и желаете да се върнете в приложението за наблюдение в реално време, от панела “Проиграване” изберете бутон “Изход”.

Работни менюта

След въвеждането на потребител и парола програмата отваря прозорец, показан на фигурата. Работните менюта са в горната част на левия ъгъл на отворения прозорец на програмата. Основните менюта са: “Файл”; “Справки”; “Информация”; “Региони”; “Групи”; “Събития”; “Датчици”; “Помощ”. Всички менюта са падащи, т.е. когато стъпите върху тях с левия бутон на мишката под избраното меню се показват и други подменюта.

Меню Файл

Когато натиснете бутона “ Файл” най-горе вдясно на вашия екран ще видите следното:

Настройки

След натискането на бутона “Файл” имате две опции. Първата е да изберете “Изход”. Втората да продължите с бутон “Настройки”. Ако продължите с бутон “Настройки” ще видите още едно падащо меню: Можете да промените настройките за визуализация в панела с текущо състояние на автопарка и да си изберете кои колони да се показват. За да промените колоните в панела с регистрационните номера на автомобилите, направете следното: от падащото меню “Настройки”, изберете “Визуализация”, Отваря се следният прозорец: В празните квадратчета от показания прозорец можете да активирате избрана колона и съответно да деактивирате колона, която не желаете да се показва в панела с текущата информация за автопарка Ви. Последната колона на панела за текущо състояние на превозните средства се настройва от падащото меню на прозореца за визуализация показан по-горе. За да промените съдържанието на последната колона, след надписа “Тип(група)” натиснете “триъгълничето”. Програмата дава възможност за избор каква информация да съдържа последната колона от панела за текущо състояние. Например: ако изберете следните позиции в прозореца за визуализация “Регистрационен номер” и от полето “Тип(група)” изберете “Фирма”, в панела с текущото състояние ще се покажат следните колони : Другите колони ще остават празни. Ако от падащото меню “Настройки”, изберете “Настройки връзка”, ще се отвори следният прозорец От менюто “File”  “Настройки” можете да изберете по регистрационен номер или по инвентарен номер да се генерират всички справки и пътния лист. Например: Ако от менюто “ File ”  “Настройки”  “Настройки справки” изберете опцията по “Регистрационен номер(а това става след като с левия бутон на мишката натиснете празното квадратче пред надписа “Регистрационен номер” и след това натиснете бутона “Запази”) в пътния лист генериран от програмата ще Ви излиза регистрационния номер на превозното средство Ако активирате другия бутон “Инвентарен номер” от прозореца за настройки, в справката в "пътния лист", ще се изписва инвентарния номер на превозното средство При правенето на промени на настройките на справките програмата Ви извежда съобщение за потвърждаване Ако натиснете бутона “ОК” промените в настройките ще бъдат извършени. Ако натиснете бутона “ Cancel ” настройките за визуализация на справките ще си останат, такива каквито са били до момента. „Напомняй на 30 мин.“ Това меню се отнася за Дневника. Когато има предстояща или отминала дейност по обслужване на автомобила. На 30 мин. сигнализира в системата, като напомня за тези дейности, и има отношение само за Дневника. „Аларми“. Всяко едно събитие може да изисква да не се обработва самостоятелно, а трябва да се го потвърди някой. Всяко едно събитие може да се обработи и ръчно, като оператор може да го активира, и оператор може да го отмени. При тези аларми има звуков сигнал, който привлича вниманието на потребителя.

Меню Справки

Ако от лентата за избор на менюта (в горния десен ъгъл на екрана) изберете меню “Справки, (избирането на меню става с левия бутон на мишката стъпвате върху желаното от Вас меню) програмата ще отвори падащо меню, от което можете да си изберете тип справка

Справка Пътен лист

Когато с левия бутон стъпите на надписа “Пътни листа”, от падащото меню от дясната страна след стрелката ще се появи още едно падащо меню със следното съдържание: , и отново имате възможност за избор. Ако изберете опцията само “Пътен лист”, ( избора става като с левия бутон на мишката натиснете надписа “Пътен лист”), програмата отваря допълнителен прозорец, където можете да си изберете критерии за изготвянето на пътния лист, по кола или по шофьор,Ако има активна услуга опознаване на шофьора. За генерирането на пътен лист от програмата първо трябва да изберете период от време. Това става от стрелките след посочената дата “ОТ” (след като натиснете стрелките след датите програмата ви показва календар, от който да изберете периода на пътния лист) изберете начало на периода и съответно от стрелката след дата “ДО” изберете край на периода. След това от падащите менюта на същия прозорец трябва да изберете име на шофьор ИЛИ регистрационен номер на превозното средство. (Ако обаче, в настройките на справките “File”  “Настройки”  “Настройки справки” сте избрали визуализация по инвентарен номер в прозореца на това поле “Кола” ще се покажат инвентарните номера вместо регистрационните.) За да изберете номер на кола ИЛИ име на шофьор, натиснете стрелките в края на празното поле срещу надписите. Ще се отвори падащо меню със списък съответно на регистрационни номера ИЛИ имена на шофьори, /ако има опознаване на водача/, след това с придвижване на мишката на долу изберете търсения от Вас номер на кола ИЛИ име на шофьор. След като вече сте избрали период на пътния лист, шофьор ИЛИ кола натиснете бутона “Справка”. Ако сте пропуснали да попълните някое от празните полета в прозореца с критерии за пътния лист програмата ще Ви напомни, като на екрана ще Ви се покаже следната информация За да се върнете отново в прозореца за избор на критерии за пътен лист натиснете бутон “ОК”. Ако сте избрали превозно средство ИЛИ шофьор, които не са се движели за определения период на пътния лист, програмата отново ще ви сигнализира със съобщение, за да се върнете и да изберете отново период натиснете бутона “ОК”. Пътния лист съдържа подробна информация за движението и престоя на превозното средство за избрания от Вас период Пътен лист може да бъде генериран както в .xls, така и в .pdf формат. Другия пътен лист, който можете да изберете от работното меню “Справки” е “Общ пътен лист”. Този пътен лист е с информация за движението и престоя на всички превозни средства от автопарка Ви за точно определена дата. Когато изберете надписа от падащото меню “Общ пътен лист” на екрана ще видите следното: В обобщения пътен лист имате възможност за избор “на период” за който искате да направите справка и “ключи подгрупи” Тази справка е подходяща, когато фирмата има повече от една група автомобили, за наблюдение на автопарка.

Обобщена справка за коли и шофьори

В менюто “Справки” можете да направите и обобщена справка само за изминатите километри на всички коли от автопарка или шофьори. За целта с левия бутон на мишката натиснете последователно “Справки”  “Обобщена справка за коли или шофьори” Тогава програмата отново ще отвори нов прозорец за избор на период и кола или шофьор, който прозорец ще изглежда по следния начин: Първото нещо, което трябва да направите, е да изберете период на справката от стрелките след показаната дата. След това избeрeте “Коли и Шофьори”. Отваря се прозорец, в който има възможност за избор на справка по коли или по шофьори. Генерира се справка, която можете да изтеглите както в .xls, така и в .pdf формат и съдържа информация за изминатите километри в работно и в извън работно време на всички коли от автопарка, за избрания от Вас период. Работното време за автомобила се въвежда предварително в програмата. Ако не бъде дефинирано работно време всички изминати километри, ще се отбележат в извън работно време в справките, пътните листа и отчетите. (за да въведете работно време на превозните средства вижте точка Създаване на групи .) Тази справка Ви дава информация и за приблизителния разход на гориво за изминатите километри. В програмата предварително се залага прогнозен разход на всяко превозно средство от автопарка. Ако не желаете да направите справката натиснете бутона “Изход” и програмата ща Ви върне в екрана за проследяване в реално време. Ако натиснете бутона “Справка” и не сте избрали кола или шофьор програмата ще ви покаже следното за да продължите натиснете бутона “ОК” и изберете кола или шофьор.

Справка Лимити

От менюто “Лимити” можете да направите и справка по коли и шофьори за изминаване на километри, които предварително са зададени в системата. Задаването на лимит за километри по шофьори става по саледния начин. От меню “Информация” се избира “Данни”, като се отваря следния прозорец На позиция шофьор се маркира с левия бутон на мишката дадения шофьор, избира се бутон „редактирай“ и на “лимити км.” се задава желаните километри на месечна база, които според вас трябва да измине съответния шофьор. След като сте въвели километрите натискате бутон “Запази“ , като излиза съобщение “Редакцията е успешна”. След това натиснете ОК, и след това бутон “Изход”. Справката по шофьори, изглежда по следния начин: от меню “Справки” След това се отваря следния прозорец Маркирате месеца, за който искате да направите справката. След това отбележете с чекове “Вкл. Поргрупи” и “Само над лимита”, като маркираме “Общо работно време”. След това натиснете “Справка” и се отваря справка по шофьори за надвишен лимит на километри на месечна база. Справката изглежда по следния начин: Задаването на лимит за километри по коли става по следния начин. Първо в горния десен ъгъл на програмата, където се намират колите, избирате автомобил, на който ще се задава лимит за километри на месечна база. С десният бутон на мишката избирате “Дневник” след което се отваря следния прозорец, След като натиснете календара, от който трябва да се покаже прозорец, за да зададете лимит на колата за изминати километри, на месечна база. Избирате от “Дейности” в падащото меню “Лимит км/месец” След като сте натиснали бутона вече сте въвели дейност, която след месец може да се види в справка.

Справка Събитие

От менюто “Справки” можете да направите и справка за извършени нарушения от водачите или т.н. “събития”, След като задържите левия бутон на мишката върху надписа “Събития”, ще се визуализират два варианта за справка. Преди да изберете справка от падащото меню, ще трябва да прикачите събития към колите от автопарка Ви. Това можете да научите в точка създаване на събития. От надписа “Събития” придвижете мишката надясно върху надписа от падащото меню “Обобщена справка за коли или събития”.След това ще се отвори следния прозорец Както при другите справки, така и при тази, първо трябва да изберете период от стрелките след написаните дати (натиснете стрелката след датата в полето “ОТ” и ще се появи календар за текущия месец, където да изберете дата за начало на периода на справката за събитие и съответно по същия начин  избирате дата за край на периода за справката от стрелките след дата “ДО”). След като сте избрали период, трябва да изберете по “Кола” (като натиснете стрелката след празното поле на надписа “Кола” ще Ви се отвори падащо меню с регистрационните или инвентарните номера на автомобилите от автопарка, с левия бутон на мишката избирате един от тях) ИЛИ по "Събитие" ще правите справка (по същия начин както при критерии по кола, натискате стрелката след празното поле и Ви се показва падащо меню с предварително зададени събития в програмата

Ако не изберете нито кола, нито събитие, програмата отново ще Ви уведоми със съобщение. За да продължите натиснете “ОК” и ще се върнете в прозореца за избор на кола или събитие. Когато изберете събитие, което не е прикрепено към нито една кола от автопарка, на екрана се появява следното съобщение: Тогава следвайте указанията в точка "Създаване на събития" и създайте желаното от вас събитие. Ако сте избрали реален период и имате прикрепено желаното от Вас събитие към колите, ще започне генерирането на справката. Справката може да се генерира както в .xls, така и в .pdf формат. Справката съдържа обобщена информация за броя на възникналите събития за избраната дата и времето, през което са направени. Ако изберете последователно от работното меню “Справки”  “Събития”  “Справка събитие”, ще получите детайлна информация за всички настъпили по време на движението събития за избрана от Вас кола от автопарка. За да направите тази справка, трябва да си изберете превозно средство от панела със статус на автопарка, който се намира от дясната страна на Вашия екран, където са записани регистрационните номера на автомобилите (избора става, като стъпите с левия бутон на мишката върху избран регистрационен номер) или от празното поле в прозореца, който ще ви се покаже след като натиснете надписа “Справка събитие” от падащото меню “Събития” Трябва да зададете и период на справката от падащото меню с календар След това от полето “Събитие” да си изберете и конкретно събитие Когато сте избрали всички критерии натиснете бутона “Справка”. Ако сте избрали превозно средство, при което е настъпило даденото събитие, ще започне генерирането на справката. Ако обаче сте избрали автомобил, при който не е регистрирано такова събитие за периода, на екрана ще се появи следното Натиснете бутона “ОК” и ще се върнете в основния работен прозорец.

Справка Съобщения

От менюто “Справки” можете да направите и справка за "Съобщения", които се изпращат от системата към Garmin навигация, и съответно обратното от Garmin към системата. Критерият, по който се избира е, като се зададе дата и се избере кола След което излиза следната справка:

Справка Дневник

От менюто “Справки" "Дневник” можете да извадите справки за минали и предстоящи дейности по обслужването на автомобилите както и за предстоящи или минали плащания свързани с тяхната експлоатация. Като изберете менюто “Дневник”, ще се отвори следния прозорец: Бутон за Изход, Бутон за експорт на справките в Excel. Чрез този прозорец се определят параметрите на справките за "Дневник" извършена дейност и предоставя възможност за извличане на информация за конкретна кола и/или дейност както и да се извади обобщена справка за всички превозни средства в автопарка. От полето избирате дали да извлечете обобщена или като се остави празно квадратче – конкретна справка за автомобил. Както и „вкл. Подгрупи“ Като тук, след като е отбелязано с тикчето, се включват всички подгрупи от основната група, относно справките, ако има такива създадени подргупи. От съседното поле правите избор дали справката да обхваща минали или предстоящи дейности. Следващото поле Ви подканя да изберете периода, който справката ще обхваща. След като сте избрали времевия отрязък, следва избора на критерий за справката. Критерийте могат да бъдат по кола или по извършена/предстояща дейност Ако оставите тези полета празни, то системата ще генерира справка за всички коли и дейности. След като определите всички критерии които желаете натискате бутона “Справки” и ще ви се появи съответната справка. Примерен изглед на справка за извършени дейности: Пример за справка за предстоящи дейности:

Справка Направления

От меню “Справки” - “Направления” можете да направите справка за зададени направления на водача или т.нар. Задачи на водачите. Тук отново можете да зададете период, за който искате да направите справката, както и кола След като сте избрали периода и автомобил, натискате бутона Появава се следната справка След като сте извадили необходимата справка с бутона се връщате в главното меню за проследяване на автомобилите. Справка за Направленията можете да извадите само, ако е налична свързана навигация, чрез която се осъществява връзката между диспечер и шофьор.

Справка Профил на водача

От меню “Справки” можете да направите и справка за профила на водача или т.нар. "Поведение на шофиране" След влизане в меню “профил на водача”, се отваря следния прозорец Както и при другите справки, така и при тази, първо трябва да изберете период от стрелките след написаните дати (натиснете стрелката след датата в полето “ОТ” и ще се появи календар за текущия месец, където да си изберете дата за начало на периода на справката за дадено събитие и съответно по същия начин избирате дата за край на периода за справката от стрелките след дата “ДО”) Можете да избирате “спрямо колите в групата” или “спрямо всички коли” Критерия за тези справка е да се избере дали да се ползва съпоставка на даден автомобил спрямо останалите във фирмата, или да се съпостави пак същият например автомобил с автомобилите в цялата система. Видовете справки могат да са: Обобщена по коли, която изглежда по следния начин В тази справка се вижда броя автомобили, средно изминати километри за зададения период по регистрационни номера и съответно относителната оценка, която показва как е била шофирана съответната кола, при различните ограничения. Детайлна справка. Тук можете да избирате както по коли така и по шофьори Справката по коли изглежда по следния начин: а справката по шофьори е: Тази справка дава информация за всички отклонения от безопасното шофиране за посочения период. Графична справка, както при детайлната, може да се избира както по кола, така и по шофьор, и дава информация за тенденцията на точките за посочения период. Когато е посочена кола, справката изглежда така:Когато е избран шофьор, справката е: Когато не сте избрали необходимите критерии, системата изписва следното съобщение:

Меню Информация

Ако от лентата с работни менюта изберете меню ”Информация“, ще се отвори следния падащ прозорец, като в него се съдържат няколко функции. Първата е ”Данни“. Когато с левия бутон на мишката натиснете надписа ”Данни“ на екрана ще се отвори следния прозорец, В този прозорец се въвежда информацията за номерата на превозните средства, серийни номера на устройствата, имената на водачите и картите за оторизация, потребителите и правата им за достъп, и се дефинират групите автомобили от автопарка, както и Сечения, които служат като подгрупи на фирмата и наблюдението на автомоби. Информацията се въвежда само от служители (най-често един администратор), които имат права за достъп.

Въвеждане персоналните данни на шофьорите

От главното меню ”Информация“ избирате ”Данни“, след това избирате ”Шофьори“.Отваря се следния прозорец, Тук се въвеждат персоналните данни на шофьорите. В този прозорец има бутони, ”Редактирай“, ”Изтрий“, ”Добави“, ”Експорт“ и ”Изход“. За да добавите нов шофьор натиснете бутона След това, в празните полета, въведете необходимата информация. Задължително трябва да бъдат попълнени полетата с името, фамилията и групата на шофьора. В противен случай програмата няма да добави данните, които сте въвели. В показаните полета на снимката програмата подсказва какво да въведете като информация. От падащото меню ”Карта Служебни“ избирате номера на картата за служебни цели и ”Карта Лични“ се избира номера на картата за лични цели /например картата за входа на блока на съответното лице/. Това се прави, за да се разграничи лично от служебно ползване на автомобила, т. нар. ”Данък Уикенд“. От падащото меню ”Група“ избирате групата, в която работи шофьора. След като сте въвели необходимите данни, натиснете бутона ”Запази“. Програмата ще изведе съобщение, ако сте направили записа успешно и съответно ако сте пропуснали да попълните някое от полетата. За да ”редактирате“ вече въведен шофьор първо трябва да го изберете от прозореца с данните, след това натиснете бутона, След като сте въвели промените, натиснете бутона, Програмата ще Ви уведоми, ако сте въвели коректна информация в полетата, че редакцията е успешна. Ако сте пропуснали някое от полетата, на екрана ще видите съобщение, кое точно поле трябва да се попълни с данни. За да изтриете някой шофьор, трябва първо да го маркирате от прозореца с имената на шофьорите, След като сте го избрали натиснете бутон, Отново програмата ще Ви попита дали желаете да изтриете записа. Имате два варианта да натиснете бутона ”ОК“ и да изтриете избрания шофьор или да натиснете бутона ”Cancel“ и да се върнете в предишния прозорец от програмата.

Въвеждане и редактиране на превозни средства

За да въведете регистрационен номер на превозно средство трябва последователно с левия бутон на мишката да натиснете следното: от лентата с работните менюта избирате “Информация”, ”Данни”, ”Коли”. Отваря се познатия вече прозорец За да въведете регистрационен номер, трябва да натиснете бутона В празните полета въвеждате съответната информация. Ако не запълните всички полета, програмата няма да запише превозното средство и ще видите следното съобщение, ако например не въведете инвентарен номер В полето “Рег. Номер” въвеждате регистрационния номер на превозното средство. В полето “Инв. Номер” въвеждате инвентарен номер на превозното средство, ако има такъв. Ако няма инвентарен номер се въвежда поредното число на колата в програмата. В празните полета “Модел” и “Марка” въведете съответно модела и марката на превозното средство. В полето “Общо километри” се въвеждат километрите, изминати до момента на поставяне на устройството. Ако превозните средства от автопарка Ви са разделени по дейност в полето “Коментар” можете да въведете отдела, към който принадлежи даденото превозно средство. Другите две полета са за въвеждане на приблизителен разход на гориво за движение в градовете “Р-д гориво Г” и за движение извън градовете “Р-д гориво ИГ”. ОТ полето “Устройство”, след като натиснете стрелката, ще се покаже падащо меню, от което трябва да изберете номера на устройството монтирано в това превозно средство. Избирате го с левия бутон на мишката. Задължително при започване на работа със системата е необходимо първо да се въведе номера на устройството MC5, след това данните за превозните средства. Остана сама полето “Група” . По същия начин, както и при устройствата това поле е направено с падащо меню. Ако сте разделили автопарка на различни групи, от полето “Група” можете да си изберете към коя група да принадлежи това превозно средство. В случаите, когато превозните средства не са разделени на отделни групи в полето “Група” ще се покаже само името на една група. (най- често е името на фирмата Ви). След като попълните всички полета, натиснете бутона “Запис”. Ако сте въвели информацията правилно натиснете бутона за обновяване на данните в програмата. Този бутон се намира в работното меню “Информация” и е с надпис “Презареди” След като сте натиснали бутона “Презареди” върху картата ще видите още една “количка” и в прозореца със статус на автопарка трябва да се покаже регистрационния номер на нововъведеното  превозно средство. Другите бутони от панела за данни са за редактиране на превозни средства за изтриване на превозни средства за изход от прозореца с данни и последният бутон за експортиране на информацията във файл Бутона “Редактирай”се използва като изберете с левия бутон на мишката от прозореца “Данни”, “Коли”, изберате регистрационен номер на превозно средство, след това натиснете бутона “Редактирай”. В празните полета ще се изпишат данните за избраната от Вас кола За да редактирате въведената информация, натиснете с левия бутон на мишката избраното поле и след това въведете новите данни. След като сте направили редакцията, натиснете бутона “Запази”. Ако сте направили корекцията правилно програмата, ще Ви уведоми със съобщение и съответно ако сте въвели нещо грешно, ще Ви изпише съобщение, че “Записа не е добавен”. Ако не се налага да редактирате данните изписани в полетата натиснете бутона “Изход”. Тогава програмата Ви връща в основния прозорец за проследяване в реално време. Ако искате да изтриете даден регистрационен номер от програмата, първо трябва да го изберете от прозореца “Коли”, след това да натиснете бутона “Изтрий”. Програмата ще Ви поска потвърждение със следното съобщение: Ако наистина желаете да изтриете записа, натиснете бутона “ОК”. Ако не желаете да изтривате, натиснете бутона “Cancel”. Бутона “Изход” в прозореца “Данни” се използва да излезете от прозореца “Данни” и да се върнете в основния прозорец на програмата. С бутона можете да затворите прозореца с “Данни”.

Дефиниране на потребители

От главното меню “Информация” изберете “Данни” и ще се отвори познатия прозорец с данни. Сслед това натиснете бутона с надпис “Потребители”. Обикновено администраторите от вашата фирма дефинират потребителските права за достъп до програмата. В прозореца “Потребители” отново се сблъскваме с познатите бутони за добавяне, редактиране и изтриване на потребители. За да добавите нов потребител в програмата, натиснете бутона След това попълнете празните полета. В полетата “Име” и “Фамилия” въведете съответно името и фамилията на новия потребител. От падащото меню “Тип” изберете с какви права на достъп ще бъде потребителя. Нивата на достъп до системата са четири. Първото е “Admin” Потребителя от такъв тип има неограничен достъп при работа с програмата. Потребител от тип “Super User” има достъп до всички менюта и подменюта в програмата с изключение на прозореца за данни. Потребител от типа “User” има достъп само до проследяването в реално време. (Потребител от типа “User” не може да прави справки, да проиграва маршрути и да променя въведени данни.) След като сте избрали потребителския достъп до програмата, трябва да създадете потребителското име “Потр. име” и парола “Парола”, в съответните полета, които ще използва новия потребител при вход в програмата. За да се активира паролата трябва да бъде повторена в празното поле след червения надпис След като сте изпълнили всичките указания натиснете бутона Ако всичко е попълнено коректно, програмата ще Ви уведоми, че записът е добавен успешно. Ако обаче сте пропуснали някое от полетата, на екрана ще излезе съобщение, че трябва да въведете още информация за този потребител. С бутона можете да редактирате данните за вече въведен потребител. За да направите редакцията изберете името на потребителя от прозореца, “Потребители” след това натиснете бутона “Редактирай”. В полетата с данни за избрания потребител се правят промените. След като приключите с въвеждането на новата информация за потребителя, натиснете бутона Програмата ще Ви уведоми, че записа е добавен ако всички полета са попълнени коректно и съответно, че трябва да се въведе още информация ако сте пропуснали някое от полетата. С бутона можете да изтривате вече въведени потребители. Изберете потребителя, който искате да изтриете от прозореца с имената на потребителите и натиснете бутона “Изтрий”. Програмата ще поиска потвърждение за изтриването. Ако на съобщението, което Ви се покаже на екрана натиснете бутона “ОК”, избрания потребител ще бъде изтрит. Ако натиснете бутона “Cancel”, ще се върнете в прозореца за проследяване на превозни средства в реално време. С бутона се връщате в основния работен прозорец.

Създаване на групи

От лентата с основните менюта изберете последователно “Информация” след това “Данни” и накрая бутона “Групи”. Ще се отвори следният прозорец В този прозорец към главната група, която всъщност е вашата фирма и е въведена предварително, можете да въвеждате подгрупи. В този прозорец също са на лице бутоните за добавяне, редакция и изтриване. За да създадете нова група от превозни средства със сходна дейност, натиснете бутона След това попълнете празните полета. В полето “Име” запишете как ще се казва новата група. Имената на групите, които създавате, не трябва да се повтарят. В полето “Описание” запишете с каква дейност ще се занимават превозните средства от групата. От падащото меню “Тип” изберете подразделение от Вашата фирма. След това натиснете бутона Ако сте въвели коректно данните в посочените полета програмата ще Ви уведоми, че записа е добавен успешно. Ако данните, които сте въвели са недостатъчни, ще видите познато съобщение. Например ако не сте въвели нищо в полето “Описание”, ще се покаже следното Ако се налага да правите промени в данните за вече въведена група, първо изберете името на групата от прозореца с групите, след това натиснете бутона В полетата “Име”, “Описание” и “Тип” можете да направите желаните промени. След това натиснете бутона Ако редакцията е направена коректно, програмата ще Ви съобщи, че редакцията е успешна. Ако сте пропуснали да въведете информация в някое от полетата “Име”, “Описание” и “Тип”, програмата ще Ви съобщи какво трябва да направите. Ако искате да изтриете група първо трябва да я изберете от прозореца с имената на групите, след това натиснете бутона Програмата ще ви попита дали желаете да изтриете избраната група Ако натиснете бутона “ОК”, избраната група ще бъде изтрита. Ако изберете бутона “Cancel” програмата ще Ви върне обратно в прозореца с групите. В прозореца с групите се настройва и работното време за всяка отделна група. Ако искате в справките и отчетите да Ви излизат изминатите километри в работно и в извън работно време ще трябва да въведете работно време в колоната с изброените дни от седмицата, от дясната страна на екрана Ви. Първо трябва да изберете от прозореца с имената на групи, групата на която ще дефинирате работно време. След това натиснете бутона “Редактирай”. От дясната страна на екрана можете да изберете за всеки ден от седмицата работното време на групата Първото, което трябва да направите е в празното квадратче пред деня да натиснете с левия бутон на мишката. След това в първото поле да въведете час на започване на работното време, а във второто час на приключване на работното време на колите от избраната група. Часовете могат да се въведат или от стрелките нагоре и надолу в полетата или от цифрите на клавиатурата Ви След като въведете работно време за всички дни от седмицата натиснете

Сечения

Сеченията са т.нар. “Виртуална група”, която дава възможност да следите вашия автопарк както на локално, така и на регионално ниво Например Вашата фирма е със седалище в София, но има филиали във Варна, Бургас и Пловдив. Транспорта ви е разделен на Тежкотоварни автомобили, Лекотоварни автомобили и Селскостопанска техника. За всеки вид автомобили има Регионални Менижъри, които отговарят за съответната техника. Регионален Мениджър 1, отговаря за автопарка с Тежкотоварните автомобили, Регионален Мениджър 2, отговаря за автопарка с Лекотоварните автомобили, и Регионален Мениджър 3, отговаря за Селскостопанската техника. Управителят на Фирмата има достъп до всички автомобили във фирмата. Регионалните Мениджъри имат достъп да наблюдават автомобилите, за които отговарят по градове. Като Регионален Мениджър 1 отговаря за Тежкотоварната техника, има право на достъп да наблюдава и да контролира автомобилите в София, Варна, Бургас и Пловдив. Целта на Сеченията е да осигури на Фирмите с по-големи автопаркове възможност за по-надежден и ефективен контрол за Управление.

Презареждане

Непосредствено след като сте въвели кола в меню “Данни”, влезте в меню “Информация” и натиснете “Презареди”. След което автомобила ще се появи в системата и можете да проследявате, извършвате справки, проигравате маршрути и други операции.

Наближаващи/просрочени дейности

От меню “Информация” можете да видите за предстоящи или отминали дейности по обслужването на вашия автомобил. След като сте влезли в „Наближаващи/пророчени дейности се отваря следния прозорец Можете да избирате по автомобил и виждате наближаващите и просрочени дейности по обслужването на автомобила
Критериите, по, които можете да направите справка са:
 • Филтър по кола;
 • Филтър по вид на дейност, като тук има възможност да избирате чрез консумативи, сервиз и данъци и такси;
 • Филтър по статус, като тук можете да избирате наближаващи и просрочени дейности;

Дневник

Тази функционалност предоставя възможнст за водене на отделен дневник за всяко едно превозно средство в системата. В него могат да се въвеждат всякакви събития, свързани с извършване на различни видове разходи (застраховки, винетки, данъци и т.н.), сервизни обслужвания и зареждане с гориво, както и да се получава информация за минали такива събития. Главния прозорец на менюто изглежда по следния начин: В менюто на пръв погед веднага правят впечатление двете полета в прозореца: в левия прозорец се изписват вече извършените дейности, а в десния се съдържа информация за наближаващи (оцветени в жълто), настоящи (показани в бяло) или просрочени (оцветени в червено) дейности, свързани с избраното превозно средство. Чрез филтрите: консумативи, сервиз, разходи и маршрути, може да се определи кой тип дейности точно да се визуализират в прозореца (ако не е избран филтър, програмата ще покаже абсолютно всички дейности, свързани с избрания автомобил). Избирането на превозно средство става от показаното по-горе падащо меню за избор на превозни средства. Въвеждането на дейностите зо едно превозно средство става от четирите бутона горе вдясно на прозореца Първите три бутона са въвеждане на вече извършени дейности по автомобила, четвъртият е бутона за експортиране на информацията в различни файлове, петия бутон служи за въвеждане на предстоящи дейности. При натискането на някой от първите три бутона се отваря менюто за въвеждане на извършена дейност

При въвеждането на дейност, първо, от най-горното меню избирате от вече въведените или си дефинирате нова дейност от бутона в края на прозореца. От долния ред избирате или аналогично с горното меню въвеждате нов доставчик. Продължавайки по-надолу стигате до полето за въвеждане на дата и/или пробег, при които е извършена дейността. Под тях се намират прозорците, чрез които въвеждате количество, цена и общо платена сума за дейноста. След това стигате до полето, което дава възможност за въвеждане на някакъв собствен коментар към дадената дейност.

Въвеждане на допълнителни дейности и доставчици

При натискане на бутона за въвеждане на нов доставчик се появява следния прозорец Най-горе се намира полето за въвеждане на име на новата дейност, след като го въведете от полетата по-надолу избирате символ (от лявото поле) и тип (от дясното поле) на дейноста. След което натискате бутона “Добави” и въведената дейност трябва да се появи в полето с дейности. При натискане на бутона за въвеждане на нов доставчик се показва следния прозорец:

В най-горното поле на прозореца въвеждате името на новия доставчик. Под него се намира поле, в което може да се въведе кратък коментар. След това от полето под коментара въвеждате типа на услуги, които новия доставчик предлага (примерно: сервиз, гориво), след като сте въвели всички данни натискате бутона “Добави” и новия доставчик трябва да се появи в списъка от долу.

Въвеждане на напомняне за дадена дейност

При кликването на този бутон се отваря следния прозорец: От списъка с превозните средства маркирате автомобила, за който искате да въведете напомняне за дадена дейност като кликнете в празната кутийка срещу желаното превозно средство. След което започвате да въвеждате останалите параметри. От полето за доставчици избирате или създавате нов, след което избирате вида дейност от съответното поле. След въвеждането на доставчик и дейност, от полето за цикличноста на събитието, въвеждате неговите параметри, които могат да бъдат на определен период (седмица, месец, година), на определен пробег на автомобила, на определен период или пробег едновременно или за точно определена дата. От съседното поле в дясно въвеждате датата или пробега, при които настъпва събитието и определяте колко време предварително да ви напомни системата, че тази дейност предстои да се извърши. В полето “очаквани разходи” се въвеждат съответно разходите, които се очаква да бъдат направени за въпросното събитие. В полето "Забележка" имате възможност за добявяне на някакъв коментар или забележка към даденото действие. След като са въведени всички параметри, натискате бутона за запис и напомнянето е вече активно.

Редакция на маршрути

От меню “Информация”избирате “Редакция на маршрути След като сте натиснали “редакция на маршрути”, се отваря следния прозорец Kакто и при справките, така и при “Редакция на маршрути”, първо трябва да си изберете период от стрелките след написаните дати (натиснете стрелката след датата в полето “ОТ” и ще се появи календар за текущия месец, където да си изберете дата за начало на периода на справката за маршрути и съответно по същия начин си избирате дата за край на периода за справката от стрелките след дата “ДО”) Това е т.нар. Филтър "по Дата". Вторият Филтър е "по Шофьор", като тук избирате шофьора, за който искате да промените справката в Пътните Листа Третият Филтър е "по Коли" Функцията на “Редакцията на Маршрути” е да може, когато автомобилът е шофиран от служител, който инцидентно е ползвал автомобила, да се отбележи кой е той, както и дали автомобилът е ползван за служебни или лични цели. Цялата тази информация се визуализира в Пътният Лист, когато искате да направите справка за даден период. След като сте избрали Период, кола и шофьор, натискате бутона като се визуализира необходимата информациа. От Шофьори можете да променяте служителя, който е шофирал автомобила в зададения период, както и да се смени Вида на ползване на автомобила за Служебно или Лично като цялата тази информация се налива в Справките за Пътни листа.

Меню Региони

За да създадете регион за движение на превозно средство, от работните менюта най-горе на работния прозорец изберете бутона “Региони”. След като натиснете надписа ще се появи следния прозорец: Първото, което трябва да направите, е да създадете име на групата. В празното поле след надписа “Име на групата” въведете избрано от Вас име. След това натиснете бутона “Въведи”. Името на групата от региони ще се покаже в горния ляв ъгъл на прозореца “Региони”. Можете да започнете с очертаването на регион, обект (точка) или линия. Първо натиснете с левия бутон на мишката върху новосъздадения регион. След това използвайте лентата с инструменти, която е най-отдолу в прозореца с “Региони” и изглежда така: Първия бутон от лентата с инструменти e за очертаване на точка (обект) върху картата. За да нанесете точка или обект натиснете бутона. След това изберете място върху картата и стъпете с левия бутон на мишката. Програмата ще попита за име на точката или обекта В празното поле трябва да въведете името на точката и след това да натиснете бутона “ОК”. Ако натиснете бутона “Cancel” програмата ще Ви върне в прозореца с регионите без да създадете точка (обект). След като натиснете бутона “ОК” на мястото върху картата, което сте избрали, се появява изображение Колкото пъти позиционирате с мишката върху картата, толкова пъти програмата ще създава точки (обекти). Ако искате точката (обекта) да бъде с по-голям радиус можете да използвате бутона в панела “Контур При цифрата “5”, която е показана на картинката можете или ръчно да увеличите радиуса от клавиатурата или със стрелките нагоре и съответно да го намалите ако е необходимо. След като сте създали необходимите точки (обекти), трябва да натиснете бутона за запис на информацията. Последният бутон от лентата с инструменти е бутона “Запази ВНИМАНИЕ : Тъй като програмата е за проследяване в реално време създадените точки (обекти) не могат да се изтриват. Втория бутон от летата с инструменти е за очертаване на прави линии. Той изглежда така За да начертаете линия върху картата, натиснете показания бутон. След това си изберете къде ще бъде началната точка на линията Ви върху картата и стъпете там с левия бутон на мишката. Ще излезе познатия прозорец за име на Вашата линия След като въведете името натиснете бутона “ОК” и на картата ще видите началото на линията. След това изберете край за тази линия и натиснете с левия бутон на мишката. Начертаната линия ще изглежда по следния начин Колкото пъти стъпите с левия бутон на мишката върху картата, толкова линии ще очертаете. След като сте приключили с начертаването на линията натиснете бутона за запис ВНИМАНИЕ : Тъй като програмата е за проследяване в реално време създадените линии, също като точките, не могат да се изтриват. Третият бутон от лентата с инструменти е за чертаене на регион За да начертаете регион натиснете показания бутон. След това изберете върху картата начало на региона и натиснете с левия бутон на мишката. Ще се появи прозорец за име на региона, което трябва да въведете в празното поле. Натиснете бутон “ОК” след въвеждането на името на региона. След това с левия бутон на мишката стъпвайте върху картата многократно, докато не сe получи желания от Вас регион. След това натиснете бутона "Запази" ВНИМАНИЕ : Тъй като програмата е за проследяване в реално време създадените региони, също като точките и линиите, не могат да се изтриват. Четвъртият бутон e за промяна на вече създаден регион, линия или точка. Можете да промените периметъра на създадения регион като натиснете бутона “Селектиране”. След това с левия бутон на мишката издърпайте точките от региона в желаната от Вас посока. След като сте направили промени, натиснете бутона за запис Петият бутон от лентата с инструменти за чертане е за добавяне на точки към съществуващи региони (полигони) За да го използвате, натиснете го с левия бутон на мишката, след това на избраното от Вас място в съществуващия регион, и към него ще се появи още една точка (обект). След като въведете необходимия брои точки (обекти) в региона натиснете бутона запис

За по-лесно разпознаване можете да оцветите регионите, точките и линиите в отделни цветове. За целта използвайте менютата “Четка” и “Контур

Ако активирате бутона покажи (това ще стане ако в празното квадратче пред надписа “Покажи” натиснете с левия бутон на мишката) в панела “Контур” след затварянето на прозореца “Региони” всичко начертано от Вас ще си остане визуализирано върху картата. Другия вариант ако искате да виждате непрекъснато регионите, точките (обекти) и линии, е да ги активирате от прозореца с име на групата региони. След като сте създали регион пред неговото име се показва този символ Натиснете символа пред името на всеки от регионите, които искате да виждате след затварянето на прозореца “Региони”. След като сте натиснали символа, показан на картинката, цветът му ще се промени в синьо и ще изглежда така: Това означава, че Вие ще виждате и след затварянето на прозореца “Региони”, тези региони, които сте избрали. Ако не изберете нито един от регионите, те ще се скрият при затварянето на прозореца “Региони”. Към всяка група от региони можете да добавяте отделни региони точки (обекти) или линии. За да добавите регион, точка или линия към дадена група, изберете групата. След това изберете място върху картата, където да се визуализира добавеното от Вас очертание и натиснете там с левия бутон на мишката. Ще се отвори познатия вече прозорец за име на очертанието, след като въведете име натиснете бутона “ОК” и на избраното място ще се покаже начертаното от Вас изображение. Използвайте панела за оцветяване Така ще различавате по-лесно изображенията върху картата. В полето “Четка” можете да промените контрастът на нарисуваните изображения. Като преместите в желаната посока наляво за намаляване и надясно за увеличаване на контраста на изображенията. Прозореца “Региони” е подвижен, можете де го местите на различни места върху екрана. В горната част на прозореца натиснете с левия бутон на мишката и го придвижете в желаната от Вас посока.

Меню Групи

В най-горната част на основния работен прозорец след менюто “Региони” е менюто за създадените групи от превозни средства в програмата за проследяване и контрол FIXY. Тези групи имат и отношение към правата на достъп до системата. Когато натиснете надписа Групи от лентата с главните менюта ще се отвори допълнителен прозорец, подобен на този с регионите, който също е подвижен и можете да го местите на различни места върху екрана За да преместите прозореца “Групи” с левия бутон на мишката стъпете върху надписа “Групи”, задръжте бутона натиснат и преместете прозореца на желаното място. За да се визуализира дадена група, трябва да сте я въвели предварително в Менюто “Данни”. За да си припомните как се въвеждат групи или подгрупи вижте точка “Създаване на групи”. За да визуализирате превозните средства на създадена от вас група, трябва с левия бутон на мишката да натиснете два пъти върху избраната група. Тогава в прозореца “Групи” ще видите следното: След като се зареди най-отгоре в панела статус на автопарка можете да видите името на групата превозни средства, които са визуализирани върху картата. Освен това в панела с регистрационни номера ще останат само тези от избраната група. След като сте си избрали група за наблюдение можете да затворите прозореца “Групи” от символа “Х” отгоре в дясно на прозореца.

Меню Събития

Ако искате да създадете “Събития”, първо трябва да прикрепите избраното от Вас събитие към регистрационния номер на превозното средство. За тази цел изберете от лентата с работните менюта, меню с име “Събития”. Отваря се следния прозорец, в който трябва да направите някои настройки В празното квадратче пред регистрационния номер на превозното средство стъпете с левия бутон на мишката. Ако искате избраното събитие да бъде активно за всички превозни средства натиснете празното квадратче над регистрационните номера на превозните средства от лявата страна на прозореца “Събития”. След като сте решили дали ще въведете събитие за целия автопарк или за избран автомобил, погледнете в десния панел на прозореца “Събития”. Там са изброени всички събития, които можете да прикрепяте към превозните средства. Събитията се въвеждат предварително в програмата от програмистите на фирма Джи Пи Ес Контрол АД. Събитията са точно определени и не могат да се променят от клиентите. Можете да променяте параметрите на събитията в програмата. С левия бутон на мишката стъпете върху избраното събитие от панела с изброените събития. Изберете например събитието “Превишена скоростНай-често използваното събитие е за превишена скорост. След това най-отдолу на прозореца “Събития” натиснете бутона “Напред”. Програмата ще отвори следващия прозорец за настройка на параметрите на това събитие От стрелките нагоре и надолу можете да въведете желаната скорост, над която програмата да Ви уведомява, че е настъпило събитието. След като въведете скорост, натиснете бутона Отново се отваря прозорец, където трябва да въведете имейл адрес, на който ще се получава известие за събитие След това натиснете бутона Отново се отваря прозорец, където трябва да въведете име на събитието Името, което ще въведете в празното поле ще се покаже после в панела "Събития". След като въведете име натиснете бутона Програмата Ви връща в основния прозорец със събитията, което означава, че въведените от Вас параметри са правилни. Ако няма да прикрепяте други събития към превозните средства, натиснете бутона Програмата Ви връща в основния работен прозорец за проследяване на превозните средства в реално време. Когато от панела със статус на автопарка изберете регистрационния номер на автомобила с прикрепеното преди малко събитие, под картата на програмата ще се отвори допълнителен прозорец “Събития”. Този панел ще изглежда по следния начин В панела “Събития” ще наблюдавате в реално време дали настъпват избраните събития. Ако по време на движението на превозното средство програмата отбележи събитие, символа триъгълник пред името на събитието ще се оцвети в червен цвят Например ако сте задали като събитие движението на превозното средство с над 90км/ч., когато при надвишаване на тази скорост в панела “Събития” ще се появи триъгълник с червен цвят. Когато превозното средство започне да се движи със скорост по-малка от 90км/ч., триъгълника пред името на събитието в панела “Събития” отново ще стане в сив цвят. Ако сте задали мейл известие, ще получите имейл за това събитие. За да проверите дали е превишавана скоростта от водачите и колко често се случва превишаването, можете да използвате справката, която програмата генерира автоматично. От работните менюта изберете меню “Справки” , след това изберете “Събития” и “Справка събитие” или прочетете точка "Справка събития" . Събитието за “превишена скорост”, както и събитията “В регион в определено време” и “Извън регион в определено време” се използват от потребителите без да е необходимо да се вграждат допълнителни устройства в превозните средства. За да ползвате събитието “Извън регион в определено време” първо трябва да сте създали регион на движение на превозното средство. (от главните работни менюта изберете меню с надпис “Региони” и следвате инструкциите в точка Създаване на региони ). След като имате желания регион за движение на превозното средство от работните менюта изберете меню с надпис “Събития”. Ще се отвори познатия вече прозорец, където трябва да решите събитието “Извън регион в определено време”, за едно превозно средство ли ще бъде прикрепено или за няколко. За да изберете към кое превозно средство ще бъде прикрепено събитието “Извън регион в определено време”, в празното квадратче пред регистрационния номер на превозното средство в левия панел на прозореца “Събития” натиснете с левия бутон на мишката. След това от десния панел изберете събитието с име “Извън регион в определено време” и го натиснете с левия бутон на мишката (ще се оцвети в син цвят името на събитието). След като изберете събитието натиснете бутона Програмата ще отвори нов прозорец, където трябва да изберете региона на движение на превозното средство. Този прозорец ще изглежда така: От стрелките след надписа “Група” изберете групата на желания от Вас регион. От стрелките след надписа “Регион” изберете името на региона за движение на превозното средство. След това натиснете бутона Отваря се прозорец, където трябва да въведете периода, за които е активно събитието. В първия прозорец трябва да въведете дата и час, от които да се активира събитието. След като въведете дата и час за начало, натиснете бутона Отваря Ви се същия прозорец с една малка разлика в най-горната част пише “До дата”, в този прозорец трябва да въведете дата и час на отмяна на събитието. Ако сте въвели коректни дати и часове натиснете отново бутона Следващото, което трябва да въведете, е разстоянието, което ще се счита за допустимо отклонение от зададения регион. Натиснете бутона “Край” и запишете името, с което искате да се показва това събитие в допълнителния панел “Събития” под картата на програмата. След това натиснете бутона “ОК”. Ако искате да зададете регион, в който движението на превозното средство до бъде отразено като събитие използвайте събитието “В регион в определено време”. Първо ще трябва да изберете за едно превозно средство или за повече ще се отнася това събитие. От левия панел на прозореца “Събития”, натиснете с левия бутон на мишката в празното квадратче пред избрания от Вас регистрационен номер на превозното средство. След това в десния панел на прозореца “Събития”, отново с левия бутон на мишката изберете събитието с име “В регион в определено време”, след това натиснете бутона Ще видите познатия прозорец за избор на група от региони и името на региона, който желаете да използвате. Изберете от падащите менюта “Група ” и “Регион”. Натиснете бутона След това ще се покаже прозореца за въвеждане на начална дата и час на събитието (или от кога желаете да се активира даденото събитие). След като въведете дата и час натиснете бутона Отваря се прозорец за въвеждане на дата за крой на събитието (или кога желаете програмата да спре да показва навлизането на превозното средство в избрания регион на движение). След като въведете дата и час натиснете бутона Трябва да въведете и допустимо отклонение в метри, което да се счита за влизане в избрания от Вас регион. След това натиснете бутона “Край”. Програмата пита за име на събитието, което ще виждате в допълнителния прозорец “Събития”, под картата. Въведете името и натиснете бутона “ОК”. Ако искате да премахнете някое от закачените събития, направете следното: Първо от панела със статус на автопарка изберете регистрационния номер на превозното средство. В допълнителните панели под картата на програмата ще се покажат всички събития прикрепени до момента на избраното от Вас превозно средство. Намерете събитието, което искате да деактивирате и с ДЕСНИЯ бутон на мишката го натиснете. Появява Ви се бутон “ИнформацияНатиснете го с левия бутон на мишката. След като натиснете бутона “Информация”, ще се покаже прозореца, показан на снимката. В левия панел е регистрационния номер на избраното от Вас превозно средство, в централната част на отворения прозорец са всички събития, които сте прикрепили към това превозно средство. В дясната част на прозореца е административната информация за избрано събитие. За да деактивирате събитието в квадратчето пред регистрационния номер на превозното средство натиснете с левия бутон на мишката и след това натиснете събитието, което искате да деактивирата в централния панел на отворения прозорец. И накрая натиснете бутона който се намира под административната информация за това събитие. След като сте отбелязали с тикчето това поле, се появява региона, в който сте задали събитието на този автомобил. За да се върнете в основния екран за наблюдение на превозните средства в реално време, натиснете бутона Този бутон се намира най-отдолу на отворения прозорец. Ако натиснете бутона програмата ще върне обратно в прозореца за прикрепяне на събития към превозните средства.

Меню Датчици

Много важна функционалност на системата за управление на автопарк FIXY e възможността да се добавят различни типове датчици, като те са пряко свързани с Декодер, който се конфигурира спрямо нуждите на клиента Има три типа Датчици:
 • Датчиците от серия “D” са цифрови датчици;
 • Датчиците от серия “ADC” са аналогови;
 • Датчиците от серия “TS” са температурни датчици;

Меню Помощ

В Меню “Помощ ще откриете важна информация, свързана с използването на нашия Софтуер, която ще ви помогне бързо и лесно да разберете неговите функционалности. В меню “За Нас има кратка информация за Името на Фирмата, Адреса и УебСайта. “Автоматична актуализация е когато автоматично всеки път излиза съобщение и Ви пита искате ли да позвате новата версия, непосредствено след като сте отметнали тикчето. След като въведете вашата парола, системата ви пита за Актуализация В долната част на прозореца има три бутона. Първият бутон “Актуализация”, когато се натисне, стартира най-новата Версия на софтуерното прилижение FIXY.Имате възможност да я отхвърлите, или да я потвърдите. Ако сте натиснали потвърждение “Yes”, FIXY се рестартира веднага, като използва вече новата Актуализирана версия. Вторият бутон “Пропусни тази версия”, е когато не желаете да се зареди последната Версия, а тя се стартира непосредствено веднага след следващият опит да влезете във FIXY. И последният бутон “Затвори”, е когато не желаете да ползвате новата Актуализация. “Проверка за Актуализация След като сте махнали тикчето на Автоматичната Актуализация, вие можете чрез Проверка на Актуализацията, ръчно да проверите за налична Нова версия на софтуера. След като натиснете Проверка на Актуализация отново Ви се отваря познатия прозорец за да направите промените.

Допълнителни Функционалности

В горната дясна част на главния прозорец за проследяване на автопарка, където се намират регистрационните номера, марка, модел на автомобилите, има възможност за извършване на няколко типа дейности по колите. След като сте избрали кола стъпвате с десния бутон на мишката върху нея. Появявя се следния прозорец: Важно е да се отбележи, че тук можете да извършвате действия само за конкретния автомобил.

Проследи

Първото подменю, което ще видите е “Проследи Важно е да направим уточнение, че пакетите данни, който се изпращат от GPS устройството към системата са на 20 секунди, когато автомобила е в движение, и на 5 мин., когато превозното средство е в покой. За да актуализирате информацията в системата натиснете “Проследи”.

Проследи всички

Тук начина е абсолютно същият както, когато избирате “Проследи”, разликата, е че информацията се получава в Софтуера от всички коли във Вашия Автопарк.

Съобщения

Изпращане на “Съобщения”. След като е инсталирана навигацията в автомобила, можете да изпращате и получавате съобщения както от превозното средство така и от Системата, т.е от диспечера, с който ще комуникира шофьора. Как става това: От автомобилите, които се визуализират в десният горен ъгъл на програмата, като стъпите с мишката върху колата и с десният бутон отидете на “Съобщения След като натоиснете подменю “съобщения”, се визуализира следният прозорец: Написаното съобщение, което искате да изпратите се вижда в долната част на прозореца
След което натискате бутона в долния десен ъгъл, за да го изпратите Има три индикации при изпращане на съобщенията. Първата е, когато съобщението е изпратено Втората е, когато съобщението е видяно, но е отхвърлено от страна на този, който трябва да го получи и индикация, когато съобщението е видяно и е потвърдено А така изглежда вече полученото съобщение

Събития

След като изберете подменю “Събитиясе отваря следния прозорец, за да зададете събитие, което Вие желаете, конкретно за този автомобил Начина на задаване на “Събития” е същият, както е представен от меню “Събития” в Работните Менюта.

Датчици

След като сте избрали подменю “Датчици”, се отваря този прозорец Както споменахме по-горе в съдържанието, датчиците биват три типа, като те са свързани към декодер, който се настройва според Вашите конкретни нужди. Тук трябва да се спомене, че даден датчик се добавя към Ваш автомобил само с намесата на нашите Администратори, които притежават необходимите права за достъп.

Дневник

Подменю “Дневник”, отваря се вече познатия прозорец за въвеждане на дейности, по обслужването на Вашия автомобил Тази функционалност, предоставя възможнстта за водене на отделен дневник за всяко едно превозно средство в системата, като тук става въпрос за конкретния автомобил след като сме го избрали с десния бутон на мишката. В него има възможност да се въвеждат всякакви събития свързани с извършване на различни видове разходи (застраховки, винетки, данъци и т.н.), сервизни обслужвания и зареждане с гориво, както и да се получава информация за минали такива събития. Цялата хронология за въвеждането на дейности по автомобили, сме я описали в Работно Меню “Информация” - “Дневник”.

Направления

Задаване на “Направления” на шофьорите. Направленията могат да се дефинират по следния начин: Това преди всичко са т. нар. “задаване на задачи на шофьорите”. Като на други места са представени като “маршрути”, “обекти за посещение”, във FIXY са “Направленията”, като чрез тази функционалност се проследява изпълнението на поставените задачи. Tова става, като с десния бутон на мишката отидете върху колата, за която искате да зададете направление, След което се отваря следния прозорец Можете да зададете направление по няколко начина: от Бутона „Ново” може да се избира по адрес, обекти, идентификатор, автомобил, Направленията също така дават прогноза, след като е посетен обект, и могат да се подредят маршрутите по най-оптималния вариант за посещение. Когато има повече от два обекта може да се подредят по оптимален ред за посещения. Информацията, която се изпраща за направленията е под формата на съобщения, които шофьора получава на Навигацията, която най-често е Garmin. Много е важно да се отбележи, че меню “Направления”, не може да работи без инсталирана система за навигация в автомобила, за да се осъществи комуникацията на шофьора с диспечера, който борави със системата.

Профил на водача

Профила на водача или т.нар. Оценка начина на шофиране е нова функционалност на софтуерното приложение FIXY. Тя дава информация за стила на шофиране на служител от Вашата фирма, спрямо другите служители, както и всички коли и шофьори в системата. За да изберете профил на водача първо трябва да кликнете върху автомобила след което се отваря следния прозорец: Тук можете да направите справка за поведението на шофьорите, като имате възможност да филтрирате по кола по шофьор както и по двата критерия. Също така имате възможност да зададете за какъв период искате да проследите стила на шофьорите и дали да използвате филтъра за информация само за вашата група или за всички коли в Системата След като сте задали всички критерии, за да се визуализира нужната информация, кола, шофьор, период и сте избрали колите от Вашата група, натиснете бутона
Системата започва да изчислява, след което се появява следната информация В горният ляв ъгъл се изписват изминатите километри на този автомобил, от кой шофьор са направени и за какъв период от време След него се вижда графика която съдържа проценти от критериите за начина на шофиране за избрания период, за които ще обясним малко по-късно. Следва графика която показва Първо число, което е сбора от продължителност в секунди на превишаване на разешената скорост и Второ число, което с същото, но взима времето от нарушения на всички коли във Вашата група. Има бутон който можете да извадите информациата по зададените критерии, под формата на справка След като информацията, която желаете да видите се зареди, ясно е отразено на коя дата, час, продължителност, скорост се е случило даденото събитие Също така ако кликнете два пъти с мишката върху някое от събитията ще се визуализира точно къде, в кой участък на пътната мрежа се е случило съответното нарушение Следващият ред с бутони са свързани с извеждане на конкретна информация за дадено събитие С този бутон може да се визуализира информирате колко пъти шофьора е ускорил автомобила при ниска скорост;
Сози можете да видите, колко пъти е ускорил автомобила при средна скорост;
Този бутон дава информация, колко пъти е ускорил автомобила при висока скорост; Тук получавате информация, колко пъти е спрял при ниска скорост; С този бутон излиза информация за това, колко пъти е спрял при средна скорост; Тук излиза информация за това, колко пъти е спрял при висока скорост. За разлика от тези шест бутона, които давата информация на брой събития, следващите три бутона извеждат информациата за време, т. е. колко секунди е продължило даденото нарушение над разрешената скорост. Първият бутон от тази група Ви дава информация, колко секунди, на коя дата, с колко е превишена разрешената скорост, като сравнява зададения автомобил с останалите в Групата. Първото число е коефициент от време на зададения автомобил, а второто е общия коефициент от време /секунди/ на колите в Групата. На същият принцип са и останалите два бутона. След като натиснете този бутон, Ви извежда информацията на зададените от Вас критерии, за дата, час, колко пъти се е случило събитието за превишаване на разрешената скорост с повече от 20км/ч. Отново Ви информира за същото, както предните бутони, като този път Ви се визуализират нарушения с превишаване на разрешената скорост с над 50км/ч. Като отново след като кликнете с мишката два пъти върху събитието, можете да видите къде, в кой участък на пътната мрежа се е случило нарушението. След като натиснете този бутон Ви се зареждат всички събития за избраните от Вас критерии.