FIXY Trans

FIXY Trans е автоматизирана система за организация, контрол и управление на градския транспорт. Системата е в състояние да обслужва неограничен брой маршрути, превозни средства и превозвачи. Всяко превозно средство може да се наблюдава, контролира и управлява в реално време, a обновяването на информацията може да бъде сведено до секунда. Диспечерският пункт, освен връзката с всички автобуси, дава възможност и за връзка чрез VPN с изнесени контролни центрове, които могат да бъдат и мобилни.

Квалифицираният екип на „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД разработи специално за нуждите на масовия градски транспорт автоматизираната система FIXY Trans, която предлага част следните възможности:

 • Местоположение на транспортното средство в реално време;
 • Информация за предварение и закъснение;
 • Информация за престои;
 • Информация за моментна и средна скорост на превозното средство;
 • Извършени курсове за определен интервал от време, по определен маршрут или превозвач;
 • Изминат пробег от всяко транспортно средство;
 • Паник бутон;
 • Информационен дисплей за връзка на водача с центъра;
 • Издаване на разписания;
 • Издаване на наряд;
 • Издаване на пътен лист;
 • Отчет за всички закъснения и предварения на определен маршрут, водач или превозвач;
 • Отчет за изработени часове на всеки водач и изминати километри, други отчети по желание на възложителя;
 • Автоматична идентификация на водача чрез RFID карта;
 • Информация за глоби;
 • Използването на GSM мрежата позволява действие на системата навсякъде в България и чужбина;
 • Задаване на зони;
 • Информация за разход на гориво;
 • Гласова връзка на водача с центъра;
 • Автоматично оповестяване за пристигане на спирка и времето до следващата;
 • Връзка с автоматични спиркови табла за разписанието и времето на пристигане на превозното средство от даден маршрут и други.

Ползи от внедряване на автоматизираната система за управление на транспортни средства FIXY TRANS:

За гражданите:
•    информация за времето на пристигане на съответния автобус
•    надеждност на разписанията на превозните средства
•    решаване на спорни въпроси за ненаправени курсове и закъснения
•    персонална идентификация на всеки водач при всеки курс (при оплаквания към водача)
•    подобряване на сигурността (паник бутон при водача на автобуса)

За общината:
•    анализ на предваренията и закъсненията (промяна на разписанията в натоварени и ненатоварени часови зони)
•    контрол на курсовете
•    контрол на превозвачите
•    оптимизиране на разписанията в полза на гражданите
•    оптимизиране на разходите за градски транспорт
•    решаване на спорни въпроси за ненаправени курсове
•    анализ и справки за произволен минал период
•    възможност за включване в диспечерския център на сметопочистващите машини
•    възможност за включване в диспечерския център на снегопочистването

За превозвачите:
•    управление и контрол на собствения автопарк в реално време
•    управление на и контрол на водачите
•    контрол и оптимизиране на разходите
•    решаване на спорни въпроси за неизвършени курсове
•    информация в реално време на дисплея на водача за предварение или закъснение по маршрута
•    информация на изнесено диспечерско място за цялостното движение
•    справки за произволен минал период за маршрути, курсове предварения и закъснения

FIXY Trans

FIXY Trans е автоматизирана система за организация, контрол и управление на градския транспорт. Системата е в състояние да обслужва неограничен брой маршрути, превозни средства и превозвачи. Всяко превозно средство може да се наблюдава, контролира и управлява в реално време, a обновяването на информацията може да бъде сведено до секунда. Диспечерският пункт, освен връзката с всички автобуси, дава възможност и за връзка чрез VPN с изнесени контролни центрове, които могат да бъдат и мобилни.

Квалифицираният екип на „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД разработи специално за нуждите на масовия градски транспорт автоматизираната система FIXY Trans, която предлага част следните възможности:

 • Местоположение на транспортното средство в реално време;
 • Информация за предварение и закъснение;
 • Информация за престои;
 • Информация за моментна и средна скорост на превозното средство;
 • Извършени курсове за определен интервал от време, по определен маршрут или превозвач;
 • Изминат пробег от всяко транспортно средство;
 • Паник бутон;
 • Информационен дисплей за връзка на водача с центъра;
 • Издаване на разписания;
 • Издаване на наряд;
 • Издаване на пътен лист;
 • Отчет за всички закъснения и предварения на определен маршрут, водач или превозвач;
 • Отчет за изработени часове на всеки водач и изминати километри, други отчети по желание на възложителя;
 • Автоматична идентификация на водача чрез RFID карта;
 • Информация за глоби;
 • Използването на GSM мрежата позволява действие на системата навсякъде в България и чужбина;
 • Задаване на зони;
 • Информация за разход на гориво;
 • Гласова връзка на водача с центъра;
 • Автоматично оповестяване за пристигане на спирка и времето до следващата;
 • Връзка с автоматични спиркови табла за разписанието и времето на пристигане на превозното средство от даден маршрут и други.

Ползи от внедряване на автоматизираната система за управление на транспортни средства FIXY TRANS:

За гражданите:
•    информация за времето на пристигане на съответния автобус
•    надеждност на разписанията на превозните средства
•    решаване на спорни въпроси за ненаправени курсове и закъснения
•    персонална идентификация на всеки водач при всеки курс (при оплаквания към водача)
•    подобряване на сигурността (паник бутон при водача на автобуса)

За общината:
•    анализ на предваренията и закъсненията (промяна на разписанията в натоварени и ненатоварени часови зони)
•    контрол на курсовете
•    контрол на превозвачите
•    оптимизиране на разписанията в полза на гражданите
•    оптимизиране на разходите за градски транспорт
•    решаване на спорни въпроси за ненаправени курсове
•    анализ и справки за произволен минал период
•    възможност за включване в диспечерския център на сметопочистващите машини
•    възможност за включване в диспечерския център на снегопочистването

За превозвачите:
•    управление и контрол на собствения автопарк в реално време
•    управление на и контрол на водачите
•    контрол и оптимизиране на разходите
•    решаване на спорни въпроси за неизвършени курсове
•    информация в реално време на дисплея на водача за предварение или закъснение по маршрута
•    информация на изнесено диспечерско място за цялостното движение
•    справки за произволен минал период за маршрути, курсове предварения и закъснения