FIXY Guard

Системата за охрана на моторни превозни средства и товари FIXY Guard, разработена от „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД съдържа три основни елемента:

 • Първият елемент е самото устройство за позициониране MC Guard, което е монтирано в определен обект и на всяка секунда определя географските му координати.
 • Вторият елемент е специализирана периферия от сензори към устройството, която да предотврати неоторизиран достъп.
 • Третият елемент е центърът за управление и контрол, който получава и обработва получената информация.

МС Guard е устройство с пълната функционалност на серията устройства MC5 и специализирана периферия, настройки и монтаж. Интелигентността му разрешава то само да превключва различни режими на работа в екстремни условия.

В центъра за управление е сървър-а, който има следните възможности:

 • Връзка на всяко монтирано устройство в автомобил с диспечерския център 24 часа в денонощието;
 • Визуализира на карта автомобилите, типа аларма, данни за автомобила и собственика;
 • Организира проследяване и задържане на автомобилите с вдигната аларма.

Възможности на системата FIXY Guard:

 • Автоматична идентификация на водача;
 • Задействане на системата при неоторизиран достъп и/или преместване на автомобила, без той да е бил запален;
 • Регистриране на опит за кражба в реално време, като собственикът може още да не знае за отнемането на автомобила;
 • Определяне на точното местоположение на автомобила;
 • Незабавна реакция;
 • Успешно задържане.

Предимства на системата за охрана FIXY Guard:

 • Моментална реакция на системата при опит за кражба в рамките на 5 до 15 секунди след началото на събитието;
 • Светкавична реакция на най-близките дежурни коли на охранителните организации и/или районните подразделения на МВР, които в значителна степен предотвратяват опита за кражба на автомобила. в много от случаите клиента може да не знае за посегателството върху автомобила му;
 • Имобилайзера затруднява нарушителите и осигурява допълнително време за реакция;
 • Точността на позициониране на обекта е по-малка от 5 м;
 • Надеждността на  системата е подсигурена и от факта, че липсват каквито и да е изведени по таблото или на лесно достъпни места елементи от устройството, които могат да доведат до бързото й обезвреждане;
 • Малките габарити на устройството MC Guardосигуряват по-големи възможности за скрито монтиране в автомобила;
 • Автономното захранване дава възможност за  реакция при отпадане на външното захранване, включително и предупреждение в центъра за управление;
 • Преминаване на по-високо ниво на защита при продължително отсъствие на собственика, което се осъществява дистанционно чрез команда от контролния център;
 • Крайната цена за клиента е значително по-ниска от аналогични устройства, които се предлагат на пазара;
 • Идентификацията на оторизирания водач става автоматично и с висока сигурност без да е необходимо обаждане в диспечерския център за взимане на колата под охрана и ново обаждане за свалянето й от охрана, което е характерно при функционирането на подобни конкурентни системи. Това дава възможност за намаляване на ежемесечните разходи на клиента само до платения в началото абонамент за системата.

Решения:

Ако се страхувате, че може да се случи нещо лошо с любимата Ви нова кола …

Ако се притеснявате, че това, което превозвате не е максимално защитено …

Ако искате да сложите край на всичко това …

Възползвайте се от услугата за 24-часова охрана на Вашия автомобил FIXY Guard!

Редица физически и юридически лица ползват услугата за 24-часова охрана FIXY Guard. Чрез нея неправомерните посегателства върху автомобилите бяха значително редуцирани през последните години.

FIXY Guard

Системата за охрана на моторни превозни средства и товари FIXY Guard, разработена от „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД съдържа три основни елемента:

 • Първият елемент е самото устройство за позициониране MC Guard, което е монтирано в определен обект и на всяка секунда определя географските му координати.
 • Вторият елемент е специализирана периферия от сензори към устройството, която да предотврати неоторизиран достъп.
 • Третият елемент е центърът за управление и контрол, който получава и обработва получената информация.

МС Guard е устройство с пълната функционалност на серията устройства MC5 и специализирана периферия, настройки и монтаж. Интелигентността му разрешава то само да превключва различни режими на работа в екстремни условия.

В центъра за управление е сървър-а, който има следните възможности:

 • Връзка на всяко монтирано устройство в автомобил с диспечерския център 24 часа в денонощието;
 • Визуализира на карта автомобилите, типа аларма, данни за автомобила и собственика;
 • Организира проследяване и задържане на автомобилите с вдигната аларма.

Възможности на системата FIXY Guard:

 • Автоматична идентификация на водача;
 • Задействане на системата при неоторизиран достъп и/или преместване на автомобила, без той да е бил запален;
 • Регистриране на опит за кражба в реално време, като собственикът може още да не знае за отнемането на автомобила;
 • Определяне на точното местоположение на автомобила;
 • Незабавна реакция;
 • Успешно задържане.

Предимства на системата за охрана FIXY Guard:

 • Моментална реакция на системата при опит за кражба в рамките на 5 до 15 секунди след началото на събитието;
 • Светкавична реакция на най-близките дежурни коли на охранителните организации и/или районните подразделения на МВР, които в значителна степен предотвратяват опита за кражба на автомобила. в много от случаите клиента може да не знае за посегателството върху автомобила му;
 • Имобилайзера затруднява нарушителите и осигурява допълнително време за реакция;
 • Точността на позициониране на обекта е по-малка от 5 м;
 • Надеждността на  системата е подсигурена и от факта, че липсват каквито и да е изведени по таблото или на лесно достъпни места елементи от устройството, които могат да доведат до бързото й обезвреждане;
 • Малките габарити на устройството MC Guardосигуряват по-големи възможности за скрито монтиране в автомобила;
 • Автономното захранване дава възможност за  реакция при отпадане на външното захранване, включително и предупреждение в центъра за управление;
 • Преминаване на по-високо ниво на защита при продължително отсъствие на собственика, което се осъществява дистанционно чрез команда от контролния център;
 • Крайната цена за клиента е значително по-ниска от аналогични устройства, които се предлагат на пазара;
 • Идентификацията на оторизирания водач става автоматично и с висока сигурност без да е необходимо обаждане в диспечерския център за взимане на колата под охрана и ново обаждане за свалянето й от охрана, което е характерно при функционирането на подобни конкурентни системи. Това дава възможност за намаляване на ежемесечните разходи на клиента само до платения в началото абонамент за системата.

Решения:

Ако се страхувате, че може да се случи нещо лошо с любимата Ви нова кола …

Ако се притеснявате, че това, което превозвате не е максимално защитено …

Ако искате да сложите край на всичко това …

Възползвайте се от услугата за 24-часова охрана на Вашия автомобил FIXY Guard!

Редица физически и юридически лица ползват услугата за 24-часова охрана FIXY Guard. Чрез нея неправомерните посегателства върху автомобилите бяха значително редуцирани през последните години.