FIXY Fleet

FIXY – Мощна технология с богата функционалност!

Софтуерната програма FIXY е клиентска част, която обработва, анализира и визуализира получените данни от GPS устройствата монтирани в МПС.

Системата FIXY е разработена така, че да гарантира на компанията ползваща продукта, максимална сигурност и защита на данните. Това става чрез специфично криптиране на данните и различни нива на достъп до програмата от страна на потребителите. Информацията генерирана от системата се визуализира на екрана на компютъра на клиента в реално време. Получените данни се съхраняват грижливо от системата и се използват за различни анализи, справки и отчети.

Системата FIXY се ползва от различен тип обществени и частни организации и компании, като спомага за повишаване на финансовата ефективност от работата на автомобилният им парк.

Ето няколко примера за това в кои сектори от икономиката, системата се използва най-често:

 • Транспорт и логистика
 • Дистрибуция
 • Търговски представителства
 • Сервизна дейност
 • Охрана
 • Строителство и ремонт
 • Селско стопанство
 • Специализирани дейности и услуги : полиция, пожарна, бърза помощ, сметоизвозване и др.
 • Обществен транспорт

Част от ПРЕДИМСТВАТА на системата FIXY , предлагана от „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД, са:

 • Бърза възвращаемост на първоначално направената инвестиция напълно
 • Автоматизирано управление дейността на автопарка
 • 24 часова on-line информация за работещите единици
 • Максимално оптимизиране работата на автопарка
 • Пълен контрол над изпълнението на поставените оперативни задачи
 • Контрол на изразходваното количество гориво
 • Възможност за двупосочна връзка с водача на МПС
 • Пренасочване на маршрута на МПС и своевременно актуализиране на служебните задължения на шофьора
 • Възможност за надстройване на системата по специфични критерии и изисквания на клиента
 • Обслужване на неограничен брой маршрути и превозни средства и мн. др.

С внедряването на системата FIXY, разработена от „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД, вие получавате следните ВЪЗМОЖНОСТИ:

 • Постоянно наблюдение на работещите единици
 • Постоянна информация за текущото им местоположение, дата, час, скорост и посока на движение
 • Проиграване на маршрут за избран минал период от време, по критерии: шофьор и автомобил
 • Автоматична идентификация на водача чрез RFID карта – измерване на разстояния/маршрути по електронната карта
 • Пълна информация за шофьора на МПС
 • Визуализация на МПС върху два вида карти: Google maps или OpenStreetMap
 • Блокиране на неоторизиран опит за достъп до МПС
 • Различни нива на достъп за потребителите и т.н.
 • Отчитане на движение: градско/извънградско
 • Съхраняване и анализ на получената информация
 • Изготвяне на пътни листа с включен в тях прогнозен разход гориво
 • Изготвяне на справка за изминат маршрут в извън и в работно време (изминати километри)
 • Изготвяне на справка за извършените престои
 • Изготвяне на цялостни справки за направен маршрут и включен в тях прогнозен разход на гориво, по критерии: шофьор и/или автомобил
 • Генериране на пълен отчет за избран минал ден за всички автомобили и шофьори с включен в тях прогнозен разход гориво
 • Асоцииране на различен тип събития към МПС като системата автоматично алармира потребителя при възникване на някое от тях (превишена скорост, посетен обект или адрес, в/извън даден регион)
 • Генериране на справки за възникнали събития и аларми за определен период от време
 • Дефиниране на региони, полигони, линии и точки на електронната карта
 • Експорт на данни от бордови компютър /в случай, че вида на МПС позволява/

Програмата ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки, клиента получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти. Справките излизат в табличен вид /*.xls/ и могат безпроблемно да бъдат обработвани и трансферирани в други офис приложения. Справките, които FIXY генерира са няколко типа:

Пътен лист: Справката предоставя подробна информация за избран автомобил и шофьор, като отчита дата, час на тръгване, адрес на тръгване, час на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време.

Общ пътен лист: Справката дава детайлна информация за всички автомобили, въведени в програмата, като отчита шофьор, автомобил, дата, време на тръгване, адрес на тръгване, време на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време.

Обща справка: Общата справка генерира обобщаваща информация за всички автомобили и шофьори, като сумира изминатите километри и прогнозния разход гориво за всеки един от тях за определен от потребителя период.

Обща справка за движение по автомобили: Общата справка за движение по автомобили изобразява детайлна информация за всички коли въведени в програмата, като отчита начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи за автомобила, разход гориво на 100 км, разход по норма, разлика.

Обща справка за движение по дни: Общата справка за движение по дни изобразява детайлна информация за избрана от клиента кола, въведена в програмата, като отчита дата, ден, начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи.

Справка разход на гориво: Справката визуализира изразходваното количество гориво за определен период от време в графичен и текстови вариант. Чрез нея лесно може да се проследи случай на кражба на гориво. Справка събития: Справката анализира възникнало събитие за определен период от време, за избран автомобил. На посочената справка е показан пример със събитие аларма ПОЖАР. Справките за останалите събития са аналогични и могат да бъдат изискани от потребителя по различни критерии.

„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на популярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк FIXY – FIXY FLEXY. Новото софтуерно решение дава свобода на всеки клиент сам да избира какви възможности на FIXY да ползва, съобразно бюджета си.

FIXY Fleet

FIXY – Мощна технология с богата функционалност!

Софтуерната програма FIXY е клиентска част, която обработва, анализира и визуализира получените данни от GPS устройствата монтирани в МПС.

Системата FIXY е разработена така, че да гарантира на компанията ползваща продукта, максимална сигурност и защита на данните. Това става чрез специфично криптиране на данните и различни нива на достъп до програмата от страна на потребителите. Информацията генерирана от системата се визуализира на екрана на компютъра на клиента в реално време. Получените данни се съхраняват грижливо от системата и се използват за различни анализи, справки и отчети.

Системата FIXY се ползва от различен тип обществени и частни организации и компании, като спомага за повишаване на финансовата ефективност от работата на автомобилният им парк.

Ето няколко примера за това в кои сектори от икономиката, системата се използва най-често:

 • Транспорт и логистика
 • Дистрибуция
 • Търговски представителства
 • Сервизна дейност
 • Охрана
 • Строителство и ремонт
 • Селско стопанство
 • Специализирани дейности и услуги : полиция, пожарна, бърза помощ, сметоизвозване и др.
 • Обществен транспорт

Част от ПРЕДИМСТВАТА на системата FIXY , предлагана от „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД, са:

 • Бърза възвращаемост на първоначално направената инвестиция напълно
 • Автоматизирано управление дейността на автопарка
 • 24 часова on-line информация за работещите единици
 • Максимално оптимизиране работата на автопарка
 • Пълен контрол над изпълнението на поставените оперативни задачи
 • Контрол на изразходваното количество гориво
 • Възможност за двупосочна връзка с водача на МПС
 • Пренасочване на маршрута на МПС и своевременно актуализиране на служебните задължения на шофьора
 • Възможност за надстройване на системата по специфични критерии и изисквания на клиента
 • Обслужване на неограничен брой маршрути и превозни средства и мн. др.

С внедряването на системата FIXY, разработена от „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД, вие получавате следните ВЪЗМОЖНОСТИ:

 • Постоянно наблюдение на работещите единици
 • Постоянна информация за текущото им местоположение, дата, час, скорост и посока на движение
 • Проиграване на маршрут за избран минал период от време, по критерии: шофьор и автомобил
 • Автоматична идентификация на водача чрез RFID карта – измерване на разстояния/маршрути по електронната карта
 • Пълна информация за шофьора на МПС
 • Визуализация на МПС върху два вида карти: Google maps или OpenStreetMap
 • Блокиране на неоторизиран опит за достъп до МПС
 • Различни нива на достъп за потребителите и т.н.
 • Отчитане на движение: градско/извънградско
 • Съхраняване и анализ на получената информация
 • Изготвяне на пътни листа с включен в тях прогнозен разход гориво
 • Изготвяне на справка за изминат маршрут в извън и в работно време (изминати километри)
 • Изготвяне на справка за извършените престои
 • Изготвяне на цялостни справки за направен маршрут и включен в тях прогнозен разход на гориво, по критерии: шофьор и/или автомобил
 • Генериране на пълен отчет за избран минал ден за всички автомобили и шофьори с включен в тях прогнозен разход гориво
 • Асоцииране на различен тип събития към МПС като системата автоматично алармира потребителя при възникване на някое от тях (превишена скорост, посетен обект или адрес, в/извън даден регион)
 • Генериране на справки за възникнали събития и аларми за определен период от време
 • Дефиниране на региони, полигони, линии и точки на електронната карта
 • Експорт на данни от бордови компютър /в случай, че вида на МПС позволява/

Програмата ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки, клиента получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти. Справките излизат в табличен вид /*.xls/ и могат безпроблемно да бъдат обработвани и трансферирани в други офис приложения. Справките, които FIXY генерира са няколко типа:

Пътен лист: Справката предоставя подробна информация за избран автомобил и шофьор, като отчита дата, час на тръгване, адрес на тръгване, час на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време.

Общ пътен лист: Справката дава детайлна информация за всички автомобили, въведени в програмата, като отчита шофьор, автомобил, дата, време на тръгване, адрес на тръгване, време на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време.

Обща справка: Общата справка генерира обобщаваща информация за всички автомобили и шофьори, като сумира изминатите километри и прогнозния разход гориво за всеки един от тях за определен от потребителя период.

Обща справка за движение по автомобили: Общата справка за движение по автомобили изобразява детайлна информация за всички коли въведени в програмата, като отчита начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи за автомобила, разход гориво на 100 км, разход по норма, разлика.

Обща справка за движение по дни: Общата справка за движение по дни изобразява детайлна информация за избрана от клиента кола, въведена в програмата, като отчита дата, ден, начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи.

Справка разход на гориво: Справката визуализира изразходваното количество гориво за определен период от време в графичен и текстови вариант. Чрез нея лесно може да се проследи случай на кражба на гориво. Справка събития: Справката анализира възникнало събитие за определен период от време, за избран автомобил. На посочената справка е показан пример със събитие аларма ПОЖАР. Справките за останалите събития са аналогични и могат да бъдат изискани от потребителя по различни критерии.

„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на популярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк FIXY – FIXY FLEXY. Новото софтуерно решение дава свобода на всеки клиент сам да избира какви възможности на FIXY да ползва, съобразно бюджета си.