If you have one or more motor vehicles probably there are dozens of problems you encounter on a daily basis. And if the monitoring of a single car or truck does not take up lots of time and efforts, the management of 10, 20 or more motor vehicles may take up to 80 % of the time of the manager responsible, often going beyond control. In the practice there are thousands of cases when the inefficient and unreliable control over the fleet is expressed in losses of large cash amounts and many investments poured down the drain.

And while the possibilities for legal gains are limited to one word only – “hard work”, the ways to lose cash are many:
• theft of fuel from the tank;
• theft of vehicles from the fleet;
• breaking the motor vehicle and stealing things left inside;
• risk of damaging the vehicle as a result of improper and rough exploitation on behalf of the driver;
• loss of clients as a result of non-compliance with the company standards for the service quality and speed;
• use of the motor vehicle by the driver for personal needs;
• improper determination of the motor vehicle’s location, and many more.


Through the introduction of the designed by us GPS Tracking System FIXY the risks related to the above described events are reduced practically to 0 %.


The FIXY System provides real time monitoring and control – 24 hours a day, allowing for complete and reliable continuous control of your fleet’s condition.


Using the FIXY System you will have no unwanted expenses and hidden fees.


Everything is transparent and easily understood.


You pay only what you use.


Maintained countrywide.


Assure your peace of mind and 24 hours continuous and reliable control over your fleet.

 

 

Manage...        Plan...        Analyze...

 

at Pricedetermined by yourself alone!

 

 

 


Take full control into your own hands!


Products

Services

Our Clients

FIXY

fixy.png

FIXY – Мощна технология с богата функционалност!

Софтуерната програма FIXY е клиентска част, която обработва, анализира и визуализира получените данни от GPS устройствата монтирани в МПС.

Системата FIXY е разработена така, че да гарантира на компанията ползваща продукта, максимална сигурност и защита на данните. Това става чрез специфично криптиране на данните и различни нива на достъп до програмата от страна на потребителите. Информацията генерирана от системата се визуализира на екрана на компютъра на клиента в реално време. Получените данни се съхраняват грижливо от системата и се използват за различни анализи, справки и отчети.


Системата FIXY се ползва от различен тип обществени и частни организации и компании, като спомага за повишаване на финансовата ефективност от работата на автомобилният им парк.

Ето няколко примера за това в кои сектори от икономиката, системата се използва най-често:

 • Транспорт и логистика
 • Дистрибуция
 • Търговски представителства
 • Сервизна дейност
 • Охрана
 • Строителство и ремонт
 • Селско стопанство
 • Специализирани дейности и услуги : полиция, пожарна, бърза помощ, сметоизвозване и др.
 • Обществен транспорт

Част от ПРЕДИМСТВАТА на системата FIXY , предлагана от "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, са:

 • Бърза възвращаемост на първоначално направената инвестиция напълно
 • Автоматизирано управление дейността на автопарка
 • 24 часова on-line информация за работещите единици
 • Максимално оптимизиране работата на автопарка
 • Пълен контрол над изпълнението на поставените оперативни задачи
 • Контрол на изразходваното количество гориво
 • Възможност за двупосочна връзка с водача на МПС
 • Пренасочване на маршрута на МПС и своевременно актуализиране на служебните задължения на шофьора
 • Възможност за надстройване на системата по специфични критерии и изисквания на клиента
 • Обслужване на неограничен брой маршрути и превозни средства и мн. др.

С внедряването на системата FIXY, разработена от „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД, вие получавате следните ВЪЗМОЖНОСТИ:

 • Постоянно наблюдение на работещите единици - на всеки 20 секунди
 • Постоянна информация за текущото им местоположение, дата, час, скорост и посока на движение
 • Проиграване на маршрут за избран минал период от време, по критерии: шофьор и автомобил
 • Автоматична идентификация на водача чрез RFID карта - измерване на разстояния/маршрути по електронната карта
 • Пълна информация за шофьора на МПС
 • Визуализация на МПС през Google Earth
 • Блокиране на неоторизиран опит за достъп до МПС
 • Различни нива на достъп за потребителите и т.н.
 • Отчитане на движение: градско/извънградско
 • Съхраняване и анализ на получената информация
 • Изготвяне на пътни листа с включен в тях прогнозен разход гориво
 • Изготвяне на справка за изминат маршрут в извън и в работно време (изминати километри)
 • Изготвяне на справка за извършените престои
 • Изготвяне на цялостни справки за направен маршрут и включен в тях прогнозен разход на гориво, по критерии: шофьор и/или автомобил
 • Генериране на пълен отчет за избран минал ден за всички автомобили и шофьори с включен в тях прогнозен разход гориво
 • Асоцииране на различен тип събития към МПС като системата автоматично алармира потребителя при възникване на някое от тях (превишена скорост, посетен обект или адрес, в/извън даден регион)
 • Генериране на справки за възникнали събития и аларми за определен период от време
 • Дефиниране на региони, полигони, линии и точки на електронната карта
 • Експорт на данни от бордови компютър /в случай, че вида на МПС позволява/

Програмата ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки, клиента получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти. Справките излизат в табличен вид /*.xls/ и могат безпроблемно да бъдат обработвани и трансферирани в други офис приложения. Справките, които FIXY генерира са няколко типа:

Пътен лист: Справката предоставя подробна информация за избран автомобил и шофьор, като отчита дата, час на тръгване, адрес на тръгване, час на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време.

Общ пътен лист: Справката дава детайлна информация за всички автомобили, въведени в програмата, като отчита шофьор, автомобил, дата, време на тръгване, адрес на тръгване, време на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време.

Обща справка: Общата справка генерира обобщаваща информация за всички автомобили и шофьори, като сумира изминатите километри и прогнозния разход гориво за всяки един от тях за определен от потребителя период.

Обща справка за движение по автомобили: Общата справка за движение по автомобили изобразява детайлна информация за всички коли въведени в програмата, като отчита начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи за автомобила, разход гориво на 100 км, разход по норма, разлика.

Обща справка за движение по дни: Общата справка за движение по дни изобразява детайлна информация за избрана от клиента кола, въведена в програмата, като отчита дата, ден, начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи.

Справка разход на гориво: Справката визуализира изразходваното количество гориво за определен период от време в графичен и текстови вариант. Чрез нея лесно може да се проследи случай на кражба на гориво. Справка събития: Справката анализира възникнало събитие за определен период от време, за избран автомобил. На посочената справка е показан пример със събитие аларма ПОЖАР. Справките за останалите събития са аналогични и могат да бъдат изискани от потребителя по различни критерии.


„Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на популярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк FIXY – FIXY FLEXY. Новото софтуерно решение дава свобода на всеки клиент сам да избира какви възможности на FIXY да ползва, съобразно бюджета си.

С избора на пакет услуги Вие получавате следните възможности:

 

Пакети Услуги

Включени услуги
 • Наблюдение на автопарка в реално време
 • Web версия на програма FIXY

Включени услуги
 • Наблюдение на автопарка в реално време
 • Web версия на програма FIXY
 • Справки

Включени услуги
 • Наблюдение на автопарка в реално време
 • Web версия на програма FIXY
 • Генериране на справки за изминат маршрут, за извършен престойза контрол на разход на гориво, за възникнали събития и аларми, изготвяне на пътен лист
 • Допълнителни датчици (за гориво, за отворен резервоар, за отворена врата, температурен датчик и др.)
 • Асоцииране на различен тип събития към всяко МПС (превишена скорост, посетен обект или адрес, в/извън даден регион)
 • Дефиниране на региони, полигони, линии и точки на електронната карта

Включени услуги
 • Наблюдение на автопарка в реално време
 • Web версия на програма FIXY
 • Генериране на справки за изминат маршрут, за извършен престойза контрол на разход на гориво, за възникнали събития и аларми, изготвяне на пътен лист
 • Допълнителни датчици (за гориво, за отворен резервоар, за отворена врата, температурен датчик и др.)
 • Асоцииране на различен тип събития към всяко МПС (превишена скорост, посетен обект или адрес, в/извън даден регион)
 • Дефиниране на региони, полигони, линии и точки на електронната карта
 • Приложение дневник/органайзер: автоматично анализира и алармира за предстоящи или просрочени събития (закупуване на консумативи, извършване на сервизна дейност, данъци, такси, застраховки и др.)

Включени услуги
 • Наблюдение на автопарка в реално време
 • Web версия на програма FIXY
 • Генериране на справки за изминат маршрут, за извършен престойза контрол на разход на гориво, за възникнали събития и аларми, изготвяне на пътен лист
 • Допълнителни датчици (за гориво, за отворен резервоар, за отворена врата, температурен датчик и др.)
 • Асоцииране на различен тип събития към всяко МПС (превишена скорост, посетен обект или адрес, в/извън даден регион)
 • Дефиниране на региони, полигони, линии и точки на електронната карта
 • Приложение дневник/органайзер: автоматично анализира и алармира за предстоящи или просрочени събития (закупуване на консумативи, извършване на сервизна дейност, данъци, такси, застраховки и др.)
 • Изготвяне на направление (предварителен маршрут за посещение на обекти)
 • Изпращане и получаване на съобщения чрез навигация GARMIN, поддържаща FMI протокол

 


Софтуерна програма FIXY FIXY Достъп Въвеждане на данни
Наблюдение в реално време Визуализиране на маршрут Въвеждане на събития
Въвеждане на региони Пътен лист - справка по автомобили Въвеждане на групи
Дневник / Органайзер Обща справка изминати километри и разход гориво Графика разход гориво

Central Office

"GPS Control" JSC

 

Sofia 1592, 43 Christopher Columbus Blvd.

 

+359 2 4144 645 - Sales Department

+359 2 9651 549 - Customer Service