GPS устройство MC24

b_0_150_16777215_00_images_articles-image_mc24.jpg

Персоналното GPS устройство служи за локализиране на хора и подвижни обекти. Устройството показва местоположението на даденото лице, автомобил или другобект, за който е прикрепено. Устройството е подходящо за мониторинг дейността на служители, извършващи дейности на открито и в автомобил. MC 24 може да се използва и за наблюдение на хора в неравностойно положение, деца, домашни животни. Системата позволява изготвянето на справки за посетени обекти, продължителност на престоя и времето на започване и завършване на определените задачи.

Централен Офис

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД

 

София 1592, Бул. "Христофор Колумб" № 43

 

+359 2 4144 645 - Отдел Продажби

+359 2 9651 549 - Работа с клиенти

GPS Nº 42.680491 Eº 23.4001746