Финансов отчет 2014

ТримесечиеОтчетиКонсолидиран
IФинансов Отчет по Форми на КФНФинансов Отчет по Форми на КФН
Междинен отчет - БележкиМеждинен отчет - Бележки
Допълнителна информацияДоклад дейност
Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКДекларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Информация съгл. чл.28 от наредба №2/17.09.2003г.Междинен консолидиран отчет за доходите
Междинен финансов отчет 
Междинен доклад за дейността 
 
IIФинансов Отчет по Форми на КФНФинансов Отчет по Форми на КФН
Междинен отчет - БележкиМеждинен отчет - Бележки
Допълнителна информацияДоклад дейност
Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКДекларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Информация съгл. чл.28 от наредба №2/17.09.2003г.Междинен консолидиран отчет за доходите
Междинен финансов отчет 
Междинен доклад за дейността  
Декларация по чл.100б, ал.3 от ЗППЦК 
 
IIIФинансов Отчет по Форми на КФНФинансов Отчет по Форми на КФН
Междинен отчет - БележкиМеждинен отчет - Бележки
Допълнителна информацияДоклад дейност

Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Информация съгл. чл.28 от наредба №2/17.09.2003г.Междинен консолидиран отчет за доходите
 Междинен финансов отчет 
Междинен доклад за дейността 
 
IVФинансов Отчет по Форми на КФНФинансов Отчет по Форми на КФН
Междинен отчет - БележкиМеждинен отчет - Бележки
 Доклад дейност
Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКДекларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Информация съгл. чл.28 от наредба №2/17.09.2003г.Междинен консолидиран отчет за доходите
Междинен финансов отчет 
Междинен доклад за дейността 
 
ГодишенФинансов Отчет по Форми на КФНФинансов Отчет по Форми на КФН
Годишен доклад за дейносттаДоклад на независимия одитор
Доклад на независимия одиторДекларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
БележкиДоклад дейност
Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦКБележки
Отчет за всеобхватния доходГодишен финансов отчет
 

Централен Офис

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД

 

София 1592, Бул. "Христофор Колумб" № 43

 

+359 2 4144 645 - Отдел Продажби

+359 2 9651 549 - Работа с клиенти

GPS Nº 42.680491 Eº 23.4001746