Според независими източници и последните изследвания, които правят в областта, през  2018 година броят на фирмите, регистрирали закупена и успешно приложена система за GPS проследяване, нараства значително. По данните от проучването става ясно, че в повечето случаи става въпрос за логистични компании, но делът на компаниите със собствено производство, включително и малки фирми, а даже и стартъпи, също се покачва със завидна скорост. По-важните изводи от изследването обаче са причините, поради които все повече фирми използват GPS проследяване на камиони. Ето накратко какви са те:

 1. Възможност за контрол. Тази възможност се разбира от бизнеса по-скоро като начин за по-лесно менажиране на сложния транспортен процес на стоки от всякакъв тип. Едновременно с контрола върху стоките, които се транспортират от точка А до точка Б супервайзерите и изпълнителните директори, твърдят, че вече успешно се справят и с контрола върху служителите си, както и върху самите транспортни средства.
 2. Възможността за качествено определяне на маршрута, както и своевременното справяне с проблеми по пътя – особено във все по-сложната обстановка в намиращите се в процес на глобализация инфраструктурни мрежи – допълнително мотивират множество фирми да използват GPS проследяване.
 3. Нито една фирма обаче, от друга страна, не подценява и допълнителните опции, които пристигат в пакет с услугата GPS проследяване. Най-новите системи от този тип са модернизирани по начин, по който позволяват да се извършват редица отчети за извършените дейности без намесата на човек, както и изработване на изрядна документация, която е способна да има дори юридическа сила. Това е така, защото надеждните доставчици на GPS проследяване предлагат високотехнологичен и мултифункционален софтуерен продукт, даващ възможност за експортиране на всички справки в Excel, PDF или HTML файлове, удобни за принтиране и съставяне на последващи книжа и документи.
 4. Моментният разход на гориво като показател, винаги изрядно и надлежно предлаган като информация от стандартна система за GPS проследяване, е топ фактор конкретно за българските компании производители и логистични фирми. Поради все по-засилващият се проблем с цените на горивата, приоритетът за намаляването им като разход във фирмата е повече от осезаем.

Тенденцията за нарастване на броя фирми, използващи GPS проследяване на камиони, според източниците на изследването, а и според експертите в областта на логистиката, не е временно явление. Напротив – очаква се ръстът на въпросните компании и доставчици на стоки и услуги от всеки бранш в икономиката да се покачи до 3 пъти в близките 5 години. Ясно е, че дотогава компаниите, предлагащи такъв тип системи, вероятно, ще започнат да предлагат и още по-модерни продукти, които ще дадат ред нови предимства в GPS проследяването.

Съвременните транспортни и големи фирми за дистрибуция или собствено производство успешно интегрират модерните системи за GPS проследяване на камиони. Именно големите товарни МПС-та като камионите са сред основните „заподозрени“, когато става въпрос за GPS проследяване и бизнес в едно. И макар корпоративната интеграция на тази съвременна технология да предполага повече знания, подготовка, а и висока мотивация за нейното използване, продължаваме да виждаме и до днешен значителен брой грешки в тази експлоатация.

За съжаление, в повечето случаи става въпрос за грешки, водещи до сериозни финансови последствия. Едва ли има бизнес, който би стоял безучастен при допускането им и то в процес, който вече може да се нарече технологизиран и модернизиран именно благодарение на една от най-новите иновации днес. Днес, решихме да се спрем именно на тях – често допусканите грешки в ползването на GPS проследяване на камиони. Дори да смятате, че сте безгрешни, или да сте убедени в краткото, но ефективно обучение, предоставено от фирмата доставчик на проследяващата ви система, редно е, а и добре от профилактична гледна точка, да прочетете следващите редове:

 1. Някои компании закупуват цяла GPS система за проследяване единствено и само с цел да следят конкретната локация на техен камион, респективно служител. Можем да възприемем подобен подход като значителна финансова грешка, защото инвестицията, която е направена е достатъчно голяма, за да даде и други ползи. А самите модерни системи за GPS проследяване на камиони дават много повече възможности, от които да се възползваме. Една от тях е контрол и отчет на извършената работа, за която отделно обикновено фирмата наема служители или кара самите шофьори да водят определен тип отчетност. Накратко, не възползвайки се от тази функция, компанията грешно ползва човешкия ресурс, имайки на предвид, че част от задълженията на служителите вече са автоматизирани и поети от софтуера.
 2. Други фирми пък дори не са наясно, че с интегрирана система за GPS проследяване могат значително да намелят разходите си. Логично е фирмите, занимаващи се или предлагащи като допълнителна дейност транспорт с камиони да съсредоточават голяма част от финансовия си ресурс за гориво. Някои от тези фирми обаче даже и не подозират, че системата за проследяване може да намали този разход. Следейки отделните служители, мениджърите могат да установят лошите шофьорски практики, да определят маршрута в зависимост от ценовия диапазон на горивото в различните места и други подобни интересни логистични тактики.
 3. И тъй като споменахме темата за маршрута, сам по себе си той може да бъде оптимизиран посредством една такава GPS система за проследяване. Изборът на най-ефективния маршрут в миналото е било изцяло човешка дейност и то доста трудоемка. Неизползването на тази стандартна функция, включена в услугата, е грешка, която спешно всяка компания трябва да поправи.

       4. Последно, но не по важност, трябва да споменем и изцяло митническата грешка, която сама по себе си също води до значителни финансови проблеми,                       породени при използването на модерна система за GPS проследяване на камиони. Тежкотоварният транспорт, обикновено, се използва именно за                               международни или вътрешнообщностни превози, включващи преминаването на митнически пунктове. Колкото по-малко такива пунктове съдържа маршрутът,             толкова по-бърз и евтин е преводът. За да ги избегнете или за да ги организирате максимално оптимално в достатъчно ефикасен за вас ред, трябва да                       ползвате вградената в GPS система за изкарване на митническата информация.

В следващите редове продължаваме по темата за основните митове в областта на съвременното GPS проследяване. Оказа се, че такива погрешни мнения и възприятия на този модерен подход в контрола на транспортните дейности на фирмите съвсем не са малко. 

Така че нека продължим с разбулването на топ митовете в GPS проследяването, валидни до огромна степен и конкретно за областта на GPS системите за проследяване на камиони:

 1. Монтажът на GPS система за проследяване е и трудно, и дълго като продължителност на време от гледна точка на инсталационния процес. Голямата истина е точно обратната – процесът не е дълъг, а често не е и сложен. Все пак, доставчиците на устройствата и системите горещо съветват бизнеса да заложи на сигурното, като в поръчката на GPS проследяване добавят и опцията за монтаж.
 2. Ако имаме доверие на своите служители, система за GPS проследяване звучи по-скоро като излишен разход. Това не е вярно поради простата причина, че бизнесът не закупува такъв тип система поради липса на доверие в екипа си. Целите на GPS проследяването надхвърлят общоприетите мнения за някакъв тип надзор или контрол. Те са в помощ и на фирмата за оптимизиране на логистичния процес, и на самите служители шофьори, които благодарение на технологията могат да избегнат затруднения по маршрута си.
 3. Интегрирането на GPS система за проследяване би накарало служителите да напуснат фирмата. Както вече споменахме по-горе, технологията е полезна и за компанията, и за нейните работници. Ако това се обясни и поднесе по правилния начин на екипа, едва ли някой би се обърнал срещу въвеждането на тази нова и ползотворна система в общата работа. Нещо повече – добър аргумент за скептичните служилите би бил фактът, че с GPS проследяване се намалява голяма част от административните им задължения и по-конкретно частта с докладите и справките, които трябва да предоставят на ръководителите си за свършената работа. Защото, всъщност, с GPS система тези доклади стават излишни. Системата сама вкарва в общата база данни свършеното и изминатото в км за единица служител, транспортно средство и т.н.
 4. Системата за GPS проследяване не е на 100% надеждна. В общи линии, малко са нещата, за които можем да твърдим, че са на 100% надеждни, но когато става въпрос за GPS проследяване, трябва да е отбележи, че то се ползва вече от няколко десетилетия. Нещо повече – фактът, че подобряването на качеството и ефективността на цялостната технология продължава и то със значителна скорост сред компаниите с нови иновативни теории за модификация, говори сам по себе си. Той е доказателство, че бизнесът има нужда от GPS проследяване, следователно системата до голяма степен е надеждна.

Системата за GPS проследяване на камиони е вече почти общовалидна и универсална за редица бизнес единици по цял свят. Можем спокойно да заявим, че с навлизането на новите технологии големите производители, доставчици, а наред с тях и логистичните фирми възприеха технологията не просто като препоръчителна и удобна, но като необходима и повече от значима за правилното протичане на дейността, в частност и най-вече в транспортния канал.

Същевременно обаче популярността на модерното GPS проследяване, както и участието му в глобалните икономически процеси и цели, създаде известен смут най-вече сред неопитните. Какво искаме да кажем с това? Целим да споделим, че в областта на GPS проследяването и неговите технологии се зародиха редица митове, в които ако бизнесът повярва и се осланя може значително да си навреди. Нещо повече – специализираните логистични компании, които работят най-вече с тежки товари и в базата си от ресурси разполагат най-вече с камиони, биха могли да изгубят и позициите си на лидери, а ако са в началото на своята дейност, бързо да прекратят с нея с фатален край, равняващ се на фалит.

Ето защо, днес решихме да разбулим топ митовете в GPS проследяването:

 1.       Без значение от конкретния доставчик, една GPS система за проследяване е скъпо струваща за фирмата инвестиция. Факт е, че това е инвестиция, но съвсем не е вярно, че тя не си струва. Всъщност, този модел на контрол върху транспортните превозни средства не само че си заслужава всяка похарчена стотинка, ами и съвсем не е скъпа. Ако погледнем на инвестицията в дългосрочен план, тя е изцяло оправдана поради факта, че бързо ще възстанови вложените в нея средства.
 2.       Само големите фирми имат нужда от GPS проследяване. И това не е така, защото и най-малката фирма – дори тази от 10 човека в екипа си – ще може да черпи значителни и сериозни ползи от такъв тип модел на проследяване. При всички положения, вашата макар и не толкова голяма компания бързо ще открие предимствата от наличието на GPS проследяване – в това число и минимализиране на разходите за транспорт чрез по-ефективен маршрут, подобряване качеството на обслужване на клиентите и много други.
 3.       Всички системи за GPS проследяване са напълно идентични. Те работят на основата на що-годе един и същи алгоритъм, но различните доставчици ще ви предоставят и различни допълнителни функции и екстри към системата. Всъщност, не до там успелият доставчик на системи за GPS проследяване няма да ви предложи никакви екстри, което моментално означава, че е по-добре да инвестирате малко повече средства, но възвращаемостта да настъпи по-рано.
 4.       GPS проследяването е в разрез на конституционното право за неприкосновеност на личния живот. Тук е мястото да отбележим, че в случая става въпрос за служител, а не толкова за основно гражданско право. Обикновено, транспортните служители подписват допълнителни документи при постъпване на длъжност, включително и правилник за вътрешния ред и длъжностна характеристика. Сред тях най-често работодателите включват и клаузата за възможност да бъдат наблюдавани. Под наблюдавани обаче работниците не трябва да разбират непременно порочното значение на „следене“. Това, което всъщност следи GPS системата е транспортното средство, а то на свой ред е собственост на компанията. В цялост, такъв тип системи трябва да се разбират като мярка за контрол и отчитане на свършена работа – като количество и качество – а не като надзираване.

 

Следва продължение…

Централен Офис

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД

 

София 1592, Бул. "Христофор Колумб" № 43

 

+359 2 4144 645 - Отдел Продажби

+359 2 9651 549 - Работа с клиенти

GPS Nº 42.680491 Eº 23.4001746