Ако наречем трафика днес глобален проблем, няма да сбъркаме, нито ще звучи преувеличено. Да работиш сред невероятното гъмжило от автомобили, управлявайки своя автомобилен парк, е задача с повишена трудност.

Много управители на фирми или автопаркове смятат, че са в състояние да следят своите автомобили чрез телефоните, таблетите и безплатните приложения, които съществуват, и това е съвсем достатъчно, за да бъдат сигурни ,че управляват надеждно автопарка.

От друга страна GPS системите изглеждат сложни, както за инсталация, така и за употреба. Цената на услугата също буди тревоги и инвестицията изглежда нерентабилна на този фон.

И така, защо една фирма от транспортния бранш или голяма компания със собствен автомобилен парк трябва да има на разположение GPS система за контрол?

Неразбирането на нуждата от проследяващи системи има няколко основни момента . Логично звучащите доводи срещу проследяващите системи обикновени биват оборени от практиката. Ще ги отбележим накратко.

Доверието на фирмата в персонала изключва необходимостта от GPS  система

Всъщност GPS проследяването не изчерпва само наблюдение на служебния автопарк. Тази система има за основно предназначение намаляване на разходите и скритата неефективност, която се получава заради недостатъчната информация към контролиращия.

Всеизвестно е, че GPS проследяването е начин да се намали разхода на гориво, както и разходите по поддръжка на автомобилите. А датчиците, които следят различни параметри, са особено търсени, най-вече този за проследяване на температурата в хладилната камера на камионите, превозващи товари на дълги разстояния.

Ефективността на всеки маршрут се увеличава не в проценти, а в пъти. Това означава безопасност и сигурност за всички компоненти в превозите - товар, шофьор, самото транспортиращо средство, както и точност при реагиране на всякакви ситуации.

Шофьорите се отнасят негативно към GPS проследяването

Когато шофьорите се запознаят с възможностите на GPS системата, те започват да разчитат на нея за своята сигурност, както и за използването на проследяването като контрол за изпълнение на поставените задачи. Двупосочната връзка с шофьора дава неочаквана опция - пренасочване на движението, тоест промяна на зададения маршрут поради възникнали нови обстоятелства. Административната работа, която отнема много време, също се облекчава с тази възможност.

Системите за проследяване са прекалено сложни

Инсталирането на самата система се прави от специалисти, а оперирането с нея се извършва след обучение, което не изисква никакви особени технически познания. Компонентите на този тип системи са близки - приемащо устройство в обекта за наблюдение и интерфейс, който визуализира информацията.

Няма реална нужда от система за проследяване

Всички останали средства за комуникация не могат да дадат специфична информация като например позицията на движещото се превозно средство в реално време, техническото му състояние, движението му и време на спиране, скоростта, разхода на гориво. Всички средства за комуникация, които не са включени в единна система, могат да се изключат, да излязат от обхват, да се повредят и други непредвидени моменти, които преустановяват напълно възможността за проследяване.

Нищо повече от стандартното не може да се получи чрез системите за проследяване 

Има базови параметри, които се настройват и ако всичко приключи само с тях,  наистина не могат да се използват всички възможности на техниката. Затова GPS Control предлага услугата FIXY Weeb. Тя дава денонощен и изключителен като качество контрол над обектите на логистиката, а това неминуемо повишава приходите.  Възможността да се покрие всяка специфична нужда на клиента е неоценим плюс в работата на системата.  

Цената за тази услуга я прави нерентабилна  

 GPS тракинг системата предполага инвестиция, изразяваща се в хардуерни устройства за всяко от превозните средства, както и поддръжката им всеки месец. Инвестицията се възвръща много бързо, защото отпадат моменти като излишен пробег, работещ двигател, без превозното средство да се движи, преразход на гориво и други. Клиентът избира какво точно да наблюдава, кога и на каква цена. Това са опции, които правят услугата гъвкава, а потребителите получават възможност да контролират цената с оглед на моментните си финансови възможности.

GPS системите за проследяване са технология, която не се е доказала

Възможността да се локализират и проследяват обекти в реално време и във всяка точка с помощта на сателитна връзка и други безжични връзки не е ново достояние, което получаваме от технологиите, а нещо доказано от десетилетия и широко разпространено сред потребителите с помощта на наложили се марки като Garmin. Това, което се предлага, е доразвитие на вече създаденото и изпитано в практиката на едно по-високо ниво.

 

Проучванията днес сочат, че населението все повече ще застарява. Това е тенденция, която не подминава и нашата страна, даже е най-ярко изразена при нас. Друга трайна тенденция е повишаване на процента на инвалидите, въпреки напредъка на медицината. Това издига социалните дейности в обществото на едно от най-значителните места, тъй като все повече хора се нуждаят от тях. Министерството на социалната политика е изправено пред проблемите на хората в неравностойно положение, а те са наистина много. Един от тези проблеми е социалната им интеграция.

Пълноценното включване на хората с увреждания в социалния живот  може да стане само с помощта на всякакви средства, които ще улеснят самостоятелното им придвижване и успешно ориентиране в непозната обстановка.

Другият проблем е грижата за хора, които поради заболяване не са в състояние да се ориентират самостоятелно извън дома си, нямат адекватна преценка за обкръжаващата ги среда и често се губят навън. Те също се нуждаят от средства, с които да бъдат проследявани от хората, които се грижат за тях.

GPS системите са достатъчно надеждна система, която може да осигури необходимата помощ за хората в неравностойно положение.

GPS системите за наблюдение в полза на хората с увреждания

Съществуват програми в социалното министерство, осигуряващи социални асистенти, лични помощници и лични помощни средства за нуждаещите се. Нуждите на хората обаче са много, а асистентите малко и твърде много хора, които се нуждаят от придружители, не я получават.

GPS системите могат да послужат за проследяване на хора с увреждания. Те са подходящи за:

  • Тези, които не могат да се ориентират сами в обстановката навън, и се губят. Това са хора с психически увреждания, следствие на заболяване, както и възрастни хора с деменция.
  • Тези, които се ориентират сами, но имат затруднения с придвижването и имат нужда от помощ, за да преодолеят трудни или недостъпни за тях бариери. За тях е подходяща и системата Fixy, чрез която могат да осъществят връзка с близките си.
  • Хора със заболявания, които водят до внезапни кризи. Нуждата от незабавна връзка с близките им е наложителна, а не винаги те могат да се свържат самостоятелно с тях. Системите за проследяване са добра опция в случая.

Все още социалното министерство няма включено перо в бюджета си за тези наложителни случаи. Засега подобна възможност е за тези, които могат да я осъществят сами за себе си. Опцията съществува и може да стане реалност на друг етап от развитието на социалните дейности.

Значение на GPS проследяването за хората с увреждания

Така наречените GPS тракери  за следене в реално време са изключително полезно устройство за постоянно наблюдение на хора с увреждания, тъй като записват и маршрута им, а това улеснява евентуалното им откриване при инцидент. Апаратурата е водоустойчива и това позволява връзката да не се губи и в неблагоприятни условия.

Хората, които могат да комуникират адекватно, ще се чувстват спокойни, когато поддържат непрекъсната връзка с близките си, придвижвайки се до определено място.

Без съмнение това е възможност, която ще се наложи в бъдеще трайно и ще бъде обичайна част от ежедневието на родители, които се грижат за подрастващи деца. Стопани на домашни любимци, които прекарват по-голяма част от деня сами вкъщи. И хора, които се грижат за болните си или възрастни близки.

Тази практика е нормално да започне от хората с увреждания. Това е задължителна част от политиката, която е наложително да започне социалното министерство.

 

Железопътният транспорт е най-старият и сигурен начин за превоз на големи товари и пътници на дълги разстояния. Железопътната мрежа на всяка държава е свързана с националната сигурност и нейното нарушаване може да доведе до срив в много други нива на държавата.

Българските държавни железници представляват основната мрежа за пренос на товари и хора на територията на България. В миналото превозването на стоки и  пътници беше под шапката на единната система на железниците, но сега тази дейност е разделена между две структури - железопътен транспорт (БДЖ) и железопътна  инфраструктура (НКЖИ), които продължават да бъдат тясно свързани и взаимозависими.

Българските държавни железници отдавна имат изградена своя вътрешна мрежа за контрол на транспорта на хора и товари, но тя почива на старите принципи на телефонната връзка. Осъвременяването на тази система беше наложително и то се извърши през 2012 година с инсталирането на GPS наблюдение на част от дизеловите локомотиви.

GPS системата може да осигури пълен контрол върху движението на локомотивите и разхода на гориво и нивото му в резервоара на машината. Сателитна система  може да следи всеки от петдесет и трите дизелови локомотива, оборудвани с  GPS  и да предава информацията, която се обновява на всеки 30 секунди.

Какво може да спечели БДЖ от системите за GPS контрол?

GPS системите за сигурност могат да бъдат проверявани ежедневно от службите за вътрешна сигурност на националния превозвач. Това дава възможност да се контролират разходните норми, да се следи за манипулации и повреди.

Компанията използва огромни количества гориво месечно. Почти 1,5 тона дизел на месец са нужни за локомотивите. Разходите за гориво на месец са десетки милиони. Това дава възможност за крупни злоупотреби, които ощетяват фирмата. GPS наблюдението беше замислено като начин за спиране на кражбите в големи размери.

В националния превозвач обаче не са извършени  всички необходими дейности, които да извлекат ползите от системата и затова тя се оказа неефективна.  Не са съгласувани дори общи действия между служителите на БДЖ и НКЖИ, които не са под общо управление.

Случаят с националния железопътен превозвач показа, че не е достатъчно само да бъдат монтирани  GPS контролиращите системи, но трябва да бъдат използвани така, че да донесат очакваните ползи. Интелигентните решения за управление на наличните машини в една компания минава и през разяснителна работа за ползите от прилагането на високи технологии в ежедневната работа.

 Бъдещето на системите за GPS контрол в железопътния транспорт у нас

Товарните превози са отворени за конкуренция още от 2007 година. Либерализирането на пазара на железопътния транспорт е все още неравномерно в Европейския съюз, но преди три години са приети решения, които да доведат до по-бързото либерализиране на пътническия пазар като премахнат пречките пред оперативната съвместимост.

 Отварянето на този пазар означава, че и достъпът до железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения трябва да бъде улеснен, а с това ще навлязат и всички нововъведения в системите за наблюдение и контрол над товарните превози, които се ползват в останалите страни от ЕС. Тенденцията е към налагане на този начин за следене на товарите, който все повече ще се прецизира и модернизира. Най-вероятно ще се премине и към единен оперативен център, който ще следи процеса.

Системите за GPS наблюдение, контрол и защита не просто набраха особено голяма популярност, но от луксозна инвестиция, която си заслужава и последната стотинка, се превърна в необходимост за бизнеса. Като лидер сред всички видове логистични системи и тактики за следене на транспортни средства в движение, както и като топ алтернатива за контрол на работници без навлизане в личното им пространство и в допълнение с намаляване на разходи по документообработка, GPS наблюдението започва да разширява кръга си на приложение.

Нещо повече – една от последните новини в технологичния свят и по-конкретно, в света на GPS контрола и проследяването, доказва, че подобен тип системи съвсем скоро ще станат част и от домашния интериор. Ако трябва да сме точни обаче устройството, за което говорим, съвсем няма да може да изпъкне на фона на домашната обстановка, защото е малко, компактно, по никакъв начин не изпъква в уютната атмосфера вкъщи, но затова пък пристига със страхотна и много полезна функция.

Става въпрос за нова GPS система за наблюдение, която е предназначена за дома и която ще следи и открива в реално време (според производителите й от Garmin със скорост на откриване до няколко стотни) ценни предмети. На този етап, създателите на този home-oriented продукт за GPS навигация и контрол възнамеряват да пуснат продукта си като средство за защита на децата, докато са вкъщи и са сами или с детегледачка, на домашни любимци, както и на ценни вещи.

И тъй като споменахме дизайна на въпросното устройство, трябва да отбележим, че то може да се монтира почти навсякъде. GPS проследяващата и наблюдаваща джаджа прилича на малка монолитна кутийка, наподобяваща формата на сапунерка, но със значително по-малки размери и тежаща по-малко от 50 кг. Устройството е резистентно на вода и влага, разполага с вградена в корпуса си батерия, която издържа до 1 месец в активен режим.

GPS наблюдението може да се активира за период 24/7 като в случай на необходимост, опасност или друго непривично смущение в картината у дома, то изпраща сигнал. След сигнала всеки от притежателите на устройството може в реално време да провери какво се случва в дома му през почти всякакъв браузър (важи както за стандартните десктоп, така и за мобилните браузери). Сигналът пък се изпраща под формата на съобщение, което да получите или като SMS, или в имейла си.

Последно, но не по важност, трябва да отбележим, че устройството е „умно“, защото пази информация за движение на следения и пазен обект. В историята на проследяването можете да правите справки по всяко време и макар GPS джаджата да не е особено евтина в момента, защото все още е в етап на своя дебют, убедени сме, че инвестицията си заслужава, а съвсем скоро с навлизането на пазара, цената й ще спадне до нормални граници.

Централен Офис

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД

 

София 1592, Бул. "Христофор Колумб" № 43

 

+359 2 4144 645 - Отдел Продажби

+359 2 9651 549 - Работа с клиенти

GPS Nº 42.680491 Eº 23.4001746