Продуктът, който ни донесе най-голям успех ...

GPS Control

Едно интервю на

Илиян Динев
Изпълнителен Директор
на “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД

Пред Голдън Пейджис

  

1. Първата ми бизнес идея беше ...

Да започнем разработка на LCD монитори, да навлезем в полето на GPS технологиите или да разработим алармени охранителни системи за домове и автомобили.

След като направихме съответните маркетингови проучвания и анализи, стана ясно, че на етапа на който беше нашата икономика тогава, преди повече от 15 години, ресурса за развитие на LCD технологията в България бе крайно недостатъчен, което само по себе си не би ни позволило да бъдем конкурентни играчи в сегмента.

Алармените системи за автомобили, както и домашните такива не бяха новост и вече имаше определено насищане на пазара, макар и не родно производство. Така или иначе, проучванията и направените анализи напълно обосноваха факта, че разработката на GPS технологии е правилното решение.

2. Ако трябва да започна отначало, бих променил ...

Не бих променил много неща, но може би вече от перспективата на времето и опита, мога да кажа, че промяната би била в стратегията с която започнахме в началото. Тя обичайно е стандартна за всеки прохождащ бизнес, а именно: за да се минимизират рисковете и за да са по-ниски производствените разходи, да се влагат компоненти и материали със съответните компромиси в качеството.

С натрупания опит през годините, разбрахме и се убедихме, че по-скъпите и качествени компоненти вложени в производството са едни от тези ключови елементи в бизнеса, които всъщност минимизират разходите, повишават продажбите и затвърждават лоялността на клиента.

Последното е особено важно за бизнеса и икономиката, като цяло. А за нашата компания, лоялността на клиентите ни е от особено значение. Те са поставени на пиедестал.

3. Продуктът, който ни донесе най-голям успех е ...

Разбира се, популярната системата за наблюдение и управление на автопарк ФИКСИ.

Тази система позволи на голяма част от мениджърите на различни компании, да разрешат проблемите си при управлението на автомобилните си паркове, особено в периода на рецесия, който за всички бе много труден период, както знаете.

Софтуерното и хардуерното решение ФИКСИ, което разра- ботихме и им предложихме, с интуитивния си интерфейс,

компактност и ефективност, спести на бизнеса много излишни разходи за гориво и консумативи. Позволи им да обслужват по-коректно и прецизно клиентите си, което повиши приходите им. Оптимизира цялостния им логистичен процес, при това на разумна цена.

4. Най-тежкото решение, което съм взимал е ...

Как да ви кажа, вземал съм много тежки и рискови решения, но наистина се изправих пред истинско предизвикателство тогава, когато трябваше да реша, дали да продължа да бъда разработчик и производител на GPS системи или да въведа на пазара евтини чужди устройства. Второто щеше да позволи на компанията ни да премине по-лесно през сътресенията на рецесията, а определено имахме нужда от това, но от друга страна, така щяхме да загубим ключовото си предимство пред повечето конкуренти на пазара: да бъдем гъвкави и способни да отговорим и покрием всяка специфична нужда на клиента.

5. Най-големият ми урок в бизнеса е ...

Степенуването на уроците в бизнеса е сложно. Всички уроци са важни. Но наистина има един, който трябва да се научи още в началото, докато прохождаш, а още по- добре е да го знаеш предварително, преди да стартираш бизнеса. Да не обучаваш конкуренцията несъзнателно. Да направиш максимума да запазиш интелектуалния си потенциал и идеите си. Да ги представиш на света тогава, когато вече са напълно реализирани.

6. От тук нататък планирам ...

Качеството на продукта ни да се подобрява в крак с най- новите технологични изисквания, което да ЗАТВЪРДИ позицията ни на компания, която предлага най-добротокачество и обслужване на пазара в страната.

7. Моите служители биха ме описали като ...

Човека, част от екипа им. Считам, че работата в екип е една от формулите за успех. Аз съм част от този екип и допринасям за развитието на компанията, заедно с всички останали служители.

8. Литературният / филмов герой, който бих назначил на работа е ...

По-интересно е кой не бих назначил и това е… Кириак Стефчов.

Ноември 2015 г.

 

Централен Офис

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД

 

София 1592, Бул. "Христофор Колумб" № 43

 

+359 2 4144 645 - Отдел Продажби

+359 2 9651 549 - Работа с клиенти

GPS Nº 42.680491 Eº 23.4001746