Клъстер Европейски Експерти

Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, съвместно с международни учени и експерти, както и учени от БАН, регистрира сдружение с нестопанска цел: "Клъстер Европейски Експерти".

Целта на сдружението е да скъси границата между бизнеса и науката, като с това се даде тласък на иновтивните решения в редица области от живота.

Председател на Управителният съвет на сдружението е Проф.дтн. Петър Гецов.

 

 

 

Централен Офис

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД

 

София 1592, Бул. "Христофор Колумб" № 43

 

+359 2 4144 645 - Отдел Продажби

+359 2 9651 549 - Работа с клиенти

GPS Nº 42.680491 Eº 23.4001746