Ако сте фирма, оперираща в сферата на транспорта, логистиката или пътната инфраструктура, както и ако сте голям производител, търговец на едро, дребно или дори новосъздадена бизнес структура с големи амбиции в областта и със свой собствен транспортен отдел, GPS Control следва да е компания, която да попадне в полезрението на бъдещето ви развитие.

GPS Control е професионален играч в сферата на GPS проследяването у нас, а иновативните й услуги могат да се конкурират дори с качеството на алтернативни компании извън обсега на страната. Безспорно, революционните решения за контрол и достъп в реално време до отделните превозвачи и превозни средства, предоставени от компанията, могат да послужат както за цялостната фирмена организация, така и за стратегия, целяща минимализиране на разходите.

Четирите услуги на GPS Control, които не трябва да подминавате, са ефикасни пътно-транспортни решения за редица често срещани проблеми (глоби при превишаване на скоростта, които вие трябва да платите, въпреки че нарушенията са извършени от ваши превозвачи, постоянни рискове от кражби, а дори и необходимост от оптимизиране на маршрута в реално време). Нека се запознаем с тях съвсем накратко…

  • FIXY представлява модерна технология с многофункционален профил! Като клиент на тази услуга вие получавате софтуер, който обработва, анализира и визуализира получените данни от GPS устройствата монтирани в МПС. Системата не само че е надеждна от гледна точка на цялостната защита на обработваните данни, но и може да се базира за различни нужди като тези в следните сфери: транспорт и логистика, селско стопанство, охрана, МВР, сервизна и ремонтна дейност, архитектура, търговия и дистрибуция.
  • FIXY WEB – аналогична на предната, но изцяло уеб-базирана услуга, която включва редица предимства, включително 24 часа наблюдение и контрол с възможност да осъществявате дейността си дори през наскоро разработеното приложение към системата, визуализация на пътното превозно средство на Google Earth, пълна функционалност при отчетната дейност, а и възможност за изготвяне на планове и стратегии по така подаваната информация
  • FIXY Trans е следващата важна и не по-малко ефикасна услуга от портфолиото на GPS Control. Тази услуга предоставя изцяло автоматизирана технология за целите на организирането, контрола и управлението на градския транспорт. Услугата позволява да бъдат обслужвани неограничен брой маршрути, превозни средства и превозвачи.
  • FIXY Guard е идеалното решение за охрана и контрол на пътни превозни средства и товари. Както и самото име го предполага, с тази система можете лесно да контролирате превозваната продукция, но едновременно с това и самите водачи, следейки ги за превишаване на скоростта, нарушения, брой изминати километри и изработени часове в рамките на денонощието, седмицата, месеца и т.н. Услугата представлява пакет от три елемента, а именно устройство за позициониране, позволяващо монтаж в почти всякакви видове обекти и с цел определяне на географските координати, пълна периферия от сензори, работещи в синхрон с първия елемент за защита срещу неправомерен достъп и център за управление и контрол, в който реално се доставя и обработва информацията от събраните данни.

С многогодишен опит и доказана перфектна репутация в своята област GPS Control безспорно е фирма, която заслужава вашето внимание, ако имате спешна нужда от подобен тип услуги!