Системата за GPS проследяване на камиони е вече почти общовалидна и универсална за редица бизнес единици по цял свят. Можем спокойно да заявим, че с навлизането на новите технологии големите производители, доставчици, а наред с тях и логистичните фирми възприеха технологията не просто като препоръчителна и удобна, но като необходима и повече от значима за правилното протичане на дейността, в частност и най-вече в транспортния канал.

Същевременно обаче популярността на модерното GPS проследяване, както и участието му в глобалните икономически процеси и цели, създаде известен смут най-вече сред неопитните. Какво искаме да кажем с това? Целим да споделим, че в областта на GPS проследяването и неговите технологии се зародиха редица митове, в които ако бизнесът повярва и се осланя може значително да си навреди. Нещо повече – специализираните логистични компании, които работят най-вече с тежки товари и в базата си от ресурси разполагат най-вече с камиони, биха могли да изгубят и позициите си на лидери, а ако са в началото на своята дейност, бързо да прекратят с нея с фатален край, равняващ се на фалит.

Ето защо, днес решихме да разбулим топ митовете в GPS проследяването:

  1.       Без значение от конкретния доставчик, една GPS система за проследяване е скъпо струваща за фирмата инвестиция. Факт е, че това е инвестиция, но съвсем не е вярно, че тя не си струва. Всъщност, този модел на контрол върху транспортните превозни средства не само че си заслужава всяка похарчена стотинка, ами и съвсем не е скъпа. Ако погледнем на инвестицията в дългосрочен план, тя е изцяло оправдана поради факта, че бързо ще възстанови вложените в нея средства.
  2.       Само големите фирми имат нужда от GPS проследяване. И това не е така, защото и най-малката фирма – дори тази от 10 човека в екипа си – ще може да черпи значителни и сериозни ползи от такъв тип модел на проследяване. При всички положения, вашата макар и не толкова голяма компания бързо ще открие предимствата от наличието на GPS проследяване – в това число и минимализиране на разходите за транспорт чрез по-ефективен маршрут, подобряване качеството на обслужване на клиентите и много други.
  3.       Всички системи за GPS проследяване са напълно идентични. Те работят на основата на що-годе един и същи алгоритъм, но различните доставчици ще ви предоставят и различни допълнителни функции и екстри към системата. Всъщност, не до там успелият доставчик на системи за GPS проследяване няма да ви предложи никакви екстри, което моментално означава, че е по-добре да инвестирате малко повече средства, но възвращаемостта да настъпи по-рано.
  4.       GPS проследяването е в разрез на конституционното право за неприкосновеност на личния живот. Тук е мястото да отбележим, че в случая става въпрос за служител, а не толкова за основно гражданско право. Обикновено, транспортните служители подписват допълнителни документи при постъпване на длъжност, включително и правилник за вътрешния ред и длъжностна характеристика. Сред тях най-често работодателите включват и клаузата за възможност да бъдат наблюдавани. Под наблюдавани обаче работниците не трябва да разбират непременно порочното значение на „следене“. Това, което всъщност следи GPS системата е транспортното средство, а то на свой ред е собственост на компанията. В цялост, такъв тип системи трябва да се разбират като мярка за контрол и отчитане на свършена работа – като количество и качество – а не като надзираване.

Следва продължение…