В следващите редове продължаваме по темата за основните митове в областта на съвременното GPS проследяване. Оказа се, че такива погрешни мнения и възприятия на този модерен подход в контрола на транспортните дейности на фирмите съвсем не са малко.

Така че нека продължим с разбулването на топ митовете в GPS проследяването, валидни до огромна степен и конкретно за областта на GPS системите за проследяване на камиони:

  1. Монтажът на GPS система за проследяване е и трудно, и дълго като продължителност на време от гледна точка на инсталационния процес. Голямата истина е точно обратната – процесът не е дълъг, а често не е и сложен. Все пак, доставчиците на устройствата и системите горещо съветват бизнеса да заложи на сигурното, като в поръчката на GPS проследяване добавят и опцията за монтаж.
  2. Ако имаме доверие на своите служители, система за GPS проследяване звучи по-скоро като излишен разход. Това не е вярно поради простата причина, че бизнесът не закупува такъв тип система поради липса на доверие в екипа си. Целите на GPS проследяването надхвърлят общоприетите мнения за някакъв тип надзор или контрол. Те са в помощ и на фирмата за оптимизиране на логистичния процес, и на самите служители шофьори, които благодарение на технологията могат да избегнат затруднения по маршрута си.
  3. Интегрирането на GPS система за проследяване би накарало служителите да напуснат фирмата. Както вече споменахме по-горе, технологията е полезна и за компанията, и за нейните работници. Ако това се обясни и поднесе по правилния начин на екипа, едва ли някой би се обърнал срещу въвеждането на тази нова и ползотворна система в общата работа. Нещо повече – добър аргумент за скептичните служилите би бил фактът, че с GPS проследяване се намалява голяма част от административните им задължения и по-конкретно частта с докладите и справките, които трябва да предоставят на ръководителите си за свършената работа. Защото, всъщност, с GPS система тези доклади стават излишни. Системата сама вкарва в общата база данни свършеното и изминатото в км за единица служител, транспортно средство и т.н.
  4. Системата за GPS проследяване не е на 100% надеждна. В общи линии, малко са нещата, за които можем да твърдим, че са на 100% надеждни, но когато става въпрос за GPS проследяване, трябва да е отбележи, че то се ползва вече от няколко десетилетия. Нещо повече – фактът, че подобряването на качеството и ефективността на цялостната технология продължава и то със значителна скорост сред компаниите с нови иновативни теории за модификация, говори сам по себе си. Той е доказателство, че бизнесът има нужда от GPS проследяване, следователно системата до голяма степен е надеждна.