Бъдещето се променя благодарение на технологиите и ни предоставя неочаквани възможности. Едни от най-ключовите инструменти са тези за проследяване, които се усъвършенстват все повече и намират приложение в най-различни аспекти на нашия живот. Затова решихме и да ви представим тези от тях, които ще имат най-голямо значение през следващите години.

GPS

Технологията за проследяване, която повечето хора вече познават, се нарича още Глобална система за позициониране или GPS. Това е сателитна технология, някога собственост на правителството на САЩ и управлявана от ВВС, но сега е съвсем обичайна част от ежедневието ни. GPS се използва за цели, вариращи широко от локализиране на изгубени домашни любимци до планиране на пътувания.

Данните от GPS стават все по-изчерпателни и в крайна сметка ще засегнат практически всяка индустрия. Затова е добре и всички предприемачи бързо да я имплементират в бизнеса си.

Fog computing

Почти всички фирми и дори потребители използват тази нова технология, базирана на концепцията за “Интернет на нещата” (IoT). Тя съчетава данните, идващи от свързани с интернет устройства на много и различни места, за да предложи по-функционални услуги и по-устойчива инфраструктура. Макар че не е точно технология за проследяване, тя може да даде възможност на системите за данни да разберат кога определени промени или услуги се случват на зададените места.

Това може да помогне и за внедряването на уреди, които да премахнат ежедневните опасности. Те биха могли да включват интелигентни светофари, които отчитат движението на линейка или полицейска кола и веднага я пропускат в движението; интелигентно разпределение на електроенергията с приложения за оптимизиране на натоварването, за да не се изключва мрежата; „умно“ управление на заводите, което има за цел да съблюдава нуждите от поддръжка; и други.

Проследяване на животните за фермерите

Потребителите по цял свят стават все по-загрижени за качеството на храната, която ядат, и все повече се интересуват от органични плодове и зеленчуци, както и от свободно расъл добитък. Въпреки това животните могат да причинят значителен стрес на фермерите, които се грижат за тях. Не можете просто да позволите на едно двутонно животно да се скита, независимо колко печелившо ще бъде то за вас.

Това мнение, за щастие, се споделя и от австралийските фермери, успешно създали GPS система, която следи животните много по-ефективно, отколкото някога е правено. Системата позволява на животните да се разхождат свободно през обширни тревни съобщества, без да е необходимо увеличаване на персонала за грижа, и сигнализира на стопаните, ако животното показва признаци на боледуване или избяга твърде надалеч. Докато технологията все още е в процес на разработка, идеята за сдвояване на GPS с биометрични сензори изглежда идеален начин за управление на биологичните единици.

Тъй като технологиите предлагат все по-голямо количеството обработвани данни, които всеки човек ще може да ползва, предприемачите също ще могат да избират от разнообразна гама функции за всевъзможни видове бизнес и ще се радват на по-голям успех във всяко едно начинание. Преди десетилетие биометричният датчик за една крава би изглеждал нещо смешно, но сега е реалност, а дори и необходимост.

Бъдещето на технологиите за проследяване изглежда доста перспективно и можем само да гадаем къде ще ни отведат новите функции, до които имаме достъп.