Софтуерна програма FIXY

FIXY – Мощна технология с богата функционалност!

Софтуерната програма FIXY e приложение, което обработва, анализира и визуализира получените данни от GPS устройствата, монтирани в моторни превозни средства.

Приложението FIXY е разработено така, че да гарантира на компанията, ползваща продукта, максимална сигурност и защита на данните. Това става чрез специфично криптиране на данните и различни нива на достъп до програмата от страна на потребителите. Информацията, генерирана от системата, се визуализира на екрана в реално време. Получените данни са съхраняват надеждно от системата и се използват за различни анализи, справки и отчети.

Уеб базираната версия се подновява автоматично.

FIXY Достъп

Достъпа до програмата е разделен на няколко нива, както следва:

  • Admin – потребител с пълни права;
  • Super User – потребител с ограничени права;
  • User – потребител с оперативни права.

Различните нива на достъп позволяват на потребителите да управляват програмата максимално ефективно.

Въвеждане на данни

Всички данни за автомобил, шофьор, потребители, групи, GPS устройства, идентификационни карти за шофьора, прогнозен разход гориво за всеки автомобил, работно време и др. се въвеждат в програмата от клиента. FIXY съхранява, ползва и визуализира тези данни с максимално удобство за ръководителя на автопарка. Те могат да бъдат редактирани по всяко време от потребителя, имащ съответните права за това.

Наблюдение в реално време

FIXY осигурява на потребителите наблюдение и контрол в реално време на подвижните обекти 24 часа в денонощието. Информацията за тяхното местоположение се получава посредством GPRS канал за пренос на данни. Системата позволява настройка на интервал за получаване на информация от 1 сек. до 15 мин. Обектите се визуализират графично на векторни карти. Ако обекта се движи, той се визуализира на картата в синьо, а ако е в покой – в червено. От една страна могат да бъдат наблюдавани от потребителя всички, заведени в програмата обекти, а от друга – да се избере само един. За всеки избран от листа обект за наблюдение получавате пълна информация и текущото му състояние.

Проиграване на маршрут

Освен да следи движението и да наблюдава местоположението на обектите в реално време, клиента има възможност да наблюдава /проиграва/ извършените маршрути за определен от него изминал ден. След избиране на желания ден и обект, програмата автоматично зарежда всички извършени от него маршрути за съответния ден. Маршрутите се зареждат, като се изписва шофьор, време и адрес на тръгване, както време и адрес на спиране на обекта. Извършените маршрути се проиграват визуално, като се отчита посока и скорост на движение, както и изминато разстояние в км. от началната до текущата точка в маршрута.

Въвеждане на събития

Софтуерния продукт FIXY позволява към всеки обект, включен в програмата, да се асоциира различен тип събитие / превишена скорост, в регион в определен период от време, извън регион в определен период от време и паник бутон, изпращане/получаване на съобщение при наличие на дисплей за двупосочна връзка с обекта/ и т. н. В последствие програмата отчита и алармира потребителя при настъпване на някое от зададените събития.

Въвеждане на региони

Чрез FIXY клиента сам въвежда региони в програмата, според неговите нужди и желания. Те могат да бъдат от различен тип – полигон, линия и точка. Регионите се изчертават графично върху векторните карти и позволяват на потребителя да следи движението на обекта в/извън зададените региони. Потребителят може да дефинира за всеки регион име, цвят, контур и пълнеж /ако региона е полигон/ за улеснение в работата му.

Анализ

Програмата ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки, клиента получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти. Данните от справките се генерират в различни формати / *.xls, *.csv, *.qrp / и могат безпроблемно да бъдат обработвани и трансферирани в други офис приложения. Справките, които FIXY генерира са няколко типа:

Пътен лист: Справката предоставя подробна информация за избран автомобил и шофьор, като отчита дата, час на тръгване, адрес на тръгване, час на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време, градско и извънградско движение.

Общ пътен лист: Справката дава детайлна информация за всички автомобили, въведени в програмата, като отчита шофьор, автомобил, дата, време на тръгване, адрес на тръгване, време на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време, градско и извънградско движение.

Обща справка: Общата справка генерира обобщаваща информация за всички автомобили и шофьори, като сумира изминатите километри и прогнозния разход гориво за всеки един от тях за определен от потребителя период.

Обща справка за движение по автомобили: Общата справка за движение по автомобили изобразява детайлна информация за всички коли въведени в програмата, като отчита начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи за автомобила, разход гориво на 100 км, разход по норма, разлика.

Обща справка за движение по дни: Общата справка за движение по дни изобразява детайлна информация за избрана от клиента кола, въведена в програмата, като отчита дата, ден, начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи.

Справка разход на гориво: Справката визуализира изразходваното количество гориво за определен период от време в графичен и текстови вариант. Чрез нея лесно може да се проследи случай на кражба на гориво. Справка събития: Справката анализира възникнало събитие за определен период от време, за избран автомобил. На посочената справка е показан пример със събитие аларма ПОЖАР. Справките за останалите събития са аналогични и могат да бъдат изискани от потребителя по различни критерии.

Софтуерна програма FIXY

FIXY – Мощна технология с богата функционалност!

Софтуерната програма FIXY e приложение, което обработва, анализира и визуализира получените данни от GPS устройствата, монтирани в моторни превозни средства.

Приложението FIXY е разработено така, че да гарантира на компанията, ползваща продукта, максимална сигурност и защита на данните. Това става чрез специфично криптиране на данните и различни нива на достъп до програмата от страна на потребителите. Информацията, генерирана от системата, се визуализира на екрана в реално време. Получените данни са съхраняват надеждно от системата и се използват за различни анализи, справки и отчети.

Уеб базираната версия се подновява автоматично.

FIXY Достъп

Достъпа до програмата е разделен на няколко нива, както следва:

  • Admin – потребител с пълни права;
  • Super User – потребител с ограничени права;
  • User – потребител с оперативни права.

Различните нива на достъп позволяват на потребителите да управляват програмата максимално ефективно.

Въвеждане на данни

Всички данни за автомобил, шофьор, потребители, групи, GPS устройства, идентификационни карти за шофьора, прогнозен разход гориво за всеки автомобил, работно време и др. се въвеждат в програмата от клиента. FIXY съхранява, ползва и визуализира тези данни с максимално удобство за ръководителя на автопарка. Те могат да бъдат редактирани по всяко време от потребителя, имащ съответните права за това.

Наблюдение в реално време

FIXY осигурява на потребителите наблюдение и контрол в реално време на подвижните обекти 24 часа в денонощието. Информацията за тяхното местоположение се получава посредством GPRS канал за пренос на данни. Системата позволява настройка на интервал за получаване на информация от 1 сек. до 15 мин. Обектите се визуализират графично на векторни карти. Ако обекта се движи, той се визуализира на картата в синьо, а ако е в покой – в червено. От една страна могат да бъдат наблюдавани от потребителя всички, заведени в програмата обекти, а от друга – да се избере само един. За всеки избран от листа обект за наблюдение получавате пълна информация и текущото му състояние.

Проиграване на маршрут

Освен да следи движението и да наблюдава местоположението на обектите в реално време, клиента има възможност да наблюдава /проиграва/ извършените маршрути за определен от него изминал ден. След избиране на желания ден и обект, програмата автоматично зарежда всички извършени от него маршрути за съответния ден. Маршрутите се зареждат, като се изписва шофьор, време и адрес на тръгване, както време и адрес на спиране на обекта. Извършените маршрути се проиграват визуално, като се отчита посока и скорост на движение, както и изминато разстояние в км. от началната до текущата точка в маршрута.

Въвеждане на събития

Софтуерния продукт FIXY позволява към всеки обект, включен в програмата, да се асоциира различен тип събитие / превишена скорост, в регион в определен период от време, извън регион в определен период от време и паник бутон, изпращане/получаване на съобщение при наличие на дисплей за двупосочна връзка с обекта/ и т. н. В последствие програмата отчита и алармира потребителя при настъпване на някое от зададените събития.

Въвеждане на региони

Чрез FIXY клиента сам въвежда региони в програмата, според неговите нужди и желания. Те могат да бъдат от различен тип – полигон, линия и точка. Регионите се изчертават графично върху векторните карти и позволяват на потребителя да следи движението на обекта в/извън зададените региони. Потребителят може да дефинира за всеки регион име, цвят, контур и пълнеж /ако региона е полигон/ за улеснение в работата му.

Анализ

Програмата ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки, клиента получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти. Данните от справките се генерират в различни формати / *.xls, *.csv, *.qrp / и могат безпроблемно да бъдат обработвани и трансферирани в други офис приложения. Справките, които FIXY генерира са няколко типа:

Пътен лист: Справката предоставя подробна информация за избран автомобил и шофьор, като отчита дата, час на тръгване, адрес на тръгване, час на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време, градско и извънградско движение.

Общ пътен лист: Справката дава детайлна информация за всички автомобили, въведени в програмата, като отчита шофьор, автомобил, дата, време на тръгване, адрес на тръгване, време на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време, градско и извънградско движение.

Обща справка: Общата справка генерира обобщаваща информация за всички автомобили и шофьори, като сумира изминатите километри и прогнозния разход гориво за всеки един от тях за определен от потребителя период.

Обща справка за движение по автомобили: Общата справка за движение по автомобили изобразява детайлна информация за всички коли въведени в програмата, като отчита начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи за автомобила, разход гориво на 100 км, разход по норма, разлика.

Обща справка за движение по дни: Общата справка за движение по дни изобразява детайлна информация за избрана от клиента кола, въведена в програмата, като отчита дата, ден, начало и край на движение, изминато разстояние, време на движение, време на престой, средна скорост, разходи.

Справка разход на гориво: Справката визуализира изразходваното количество гориво за определен период от време в графичен и текстови вариант. Чрез нея лесно може да се проследи случай на кражба на гориво. Справка събития: Справката анализира възникнало събитие за определен период от време, за избран автомобил. На посочената справка е показан пример със събитие аларма ПОЖАР. Справките за останалите събития са аналогични и могат да бъдат изискани от потребителя по различни критерии.