Българската компания „GPS Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на полулярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк FIXY. ЗА ДА ОТГОВОРИ НА ДИНАМИКАТА НА ПАЗАРА и задоволи разнообразните искания на клиентите, българската компания „GPS Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на полулярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк – FIXY, която ще представи по време на есенния технически панир в Пловдив т. г. Финансовите параметри в днешно време пряко се обвързват с конкретни цели и резултати. Всяка компания се стреми максимално добре да редуцира разходите си и да подобри качеството, за да запази позициите си на динамично променящите се пазари. Новото гъвкаво софтуерно решение на „GPS Контрол“ – FIXY FLEXY, дава възможност на клиентите да избират какво точно да наблюдават и анализират от работата на своя автопарк, кога и на каква цена. Това означава, че за всяка своя служебна кола може да изберете определен тип функционалност или набор от такива спрямо нуждите и моментния бюджет, с който разполагате.

Новата версия дава свободата на всеки клиент да избира какви възможности на FIXY да ползва, съобразно бюджета си – например наблюдение на автомобилите, справки за извършените маршрути, събития по време на движение, дневник на всеки автомобил, направления, изпращане на съобщения до шофьорите, информация от датчици, Web базирано решение и др. Друг нов елемент в системата FIXY FLEXY е така нареченият модул Green Trip. Основната опция при този модул е изпращане на предварително зададени серии маршрути от диспечерския център до шофьора (навигация на водача), спазвайки поредността на зададените маршрути, автоматично сигнализиране за времето, оставащо до пристигане на съответното местоназначение, подробни справки за извършени маршрути и спазване на поредността им. Green Trip позволява двупосочна текстова връзка с шофьора и възможност за своевременно пренасочване на движението. Модулът предоставя и опции, отчитащи различни параметри като рязко ускорение, рязко спиране, стил на шофиране, зелени маршрути (оптимизирани маршрути – как с най-малко изминати километри да се покрие максимален брой маршрути, конкретно кой автомобил, съобразно трасето и задачата, да се изпрати и откъде най-оптимално да мине), чрез които се следи и анализира въглеродният отпечатък и респективно „зеленият“ имидж на компаниите.


септември 2012 г.