• Пон - Пет 8:15 - 16:45
Позвънете

Сертификати, награди, членства

 • Declaration of Comformity according to ISO/IEC 17050-1 to Product Name and Model – MC5 (GPS device) conform to the following Product Specifications and Regulations: Electromagnetic Compatibility and Safety
 • БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ – Протокол от изпитване на GPS устройство тип MC5
 • СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на устройството MC5 е проектирано и съответства на приложимите за него съществени изисквания на Директива 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост.
 • СЕРТИФИКАТ за съответствие по стандарт ISO 9001:2015, касаещ „Проектиране, изграждане, внедряване и обслужване на информационни, телекомуникационни и GPS системи и мрежи.
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР на Софтуерната система за контрол и управление на автопарк „ФИКСИ“
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО за притежание на уникален идентификационен номер CS2, съгласно стандарт БДС EN ISO 14816
 • Грамота за „Принос в развитието на иновациите, бизнеса и образованието в транспорта“ – Транс Тренд 2018
 • Грамота за участие в 20-то юбилейно издание на международната специализирана изложба „SECURITY EXPO“ 2013
 • Диплом на GPS устройство MC5 мултифункционално устройство за контрол, охрана и логистика на МПС от Международен панаир – Пловдив, 2006
 • СЕРТИФИКАТ ОТ СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА за почетно членство на Сръбско-Българската Търговска Камара
 • РЕШЕНИЕ за вписване в Единния Търговски Регистър на БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА