СЕРВИЗИ

България

Централен сервиз
ул. “Христофор Колумб“ № 43
Тел: +359   2 9651 549
Даниела Йоргова
Моб:  +359 899 995 624, +359 899 995 632

Джи Пи Ес Контрол ЕАД
Ул. “Девня“ № 3
Недко Савчев
Моб. +359 897 487 874

Джи Пи Ес Консулт ЕООД
Ул. “Крайезерна “ 45
Валентин Динев
Тел: +359 56 993 888
Моб: +359 894 443 010

Тони 77 ЕООД
ул. “Арда“ № 70
Антон Иванов
Моб: +359 899 992 892

Би ауто ЕООД / Мазда център
Ул. “Обходен път – изток “ № 90
Милена Динева
Тел: +359 46 646 064
bi_auto@abv.bg

Кале Ауто ЕООД
Ул. “Цар Симеон“ № 18А
Симеон Ичеренски
Тел: +359 895 546 696

Стар Мотърс / Мазда Център
Бул. “Никола Петков“ № 59
Илияна Войнова
Тел: +359 42 234 000
Моб: +359 899 995 640
ivoynova@mazda.bg

Сервиз Autobox
Бул. “Съединение“ № 98
Божидар Зарков
Моб: +359 894 552 837

ЕСПАС АУТО ООД
Бул. “Васил Априлов“ № 174
Екатерина Мартинова
Тел: +359 32 512 425
Моб: +359 888 272 007
e.martinova@espaceauto.eu

Бига СОД
Ул. “Кочо Честименски“ № 26Б
Иван Мурджев
Тел: +359 34 483 474
Моб: +359 899 839 780
ivan@bigasod.com

Еспас Ауто ООД
Renault & Dacia
Ул. “Георги Попов“ № 37
Иван Мановски
Моб: +359 887 891 343
service_bl@espaceauto.eu

Еспас Ауто ООД
Renault & Dacia
път Е772, обл. Саламатя
на входа на града откъм София
Светломир Сидеров
Моб: +359 889 922 022
service_vt@espaceauto.eu

СЕРВИЗИ

България

Централен сервиз
ул. “Христофор Колумб“ № 43
Тел: +359   2 9651 549
Даниела Йоргова
Моб:  +359 899 995 624, +359 899 995 632

Джи Пи Ес Контрол ЕАД
Ул. “Девня“ № 3
Недко Савчев
Моб. +359 897 487 874

Джи Пи Ес Консулт ЕООД
Ул. “Крайезерна “ 45
Валентин Динев
Тел: +359 56 993 888
Моб: +359 894 443 010

Тони 77 ЕООД
ул. “Арда“ № 70
Антон Иванов
Моб: +359 899 992 892

Би ауто ЕООД / Мазда център
Ул. “Обходен път – изток “ № 90
Милена Динева
Тел: +359 46 646 064
bi_auto@abv.bg

Кале Ауто ЕООД
Ул. “Цар Симеон“ № 18А
Симеон Ичеренски
Тел: +359 895 546 696

Стар Мотърс / Мазда Център
Бул. “Никола Петков“ № 59
Илияна Войнова
Тел: +359 42 234 000
Моб: +359 899 995 640
ivoynova@mazda.bg

Сервиз Autobox
Бул. “Съединение“ № 98
Божидар Зарков
Моб: +359 894 552 837

ЕСПАС АУТО ООД
Бул. “Васил Априлов“ № 174
Екатерина Мартинова
Тел: +359 32 512 425
Моб: +359 888 272 007
e.martinova@espaceauto.eu

Бига СОД
Ул. “Кочо Честименски“ № 26Б
Иван Мурджев
Тел: +359 34 483 474
Моб: +359 899 839 780
ivan@bigasod.com

Еспас Ауто ООД
Renault & Dacia
Ул. “Георги Попов“ № 37
Иван Мановски
Моб: +359 887 891 343
service_bl@espaceauto.eu

Еспас Ауто ООД
Renault & Dacia
път Е772, обл. Саламатя
на входа на града откъм София
Светломир Сидеров
Моб: +359 889 922 022
service_vt@espaceauto.eu

Румъния

GPS Control R SLR
Bucuresti
Strada Haţegana Nr 21 Sector 4
Mob: +40 745 586 772

Румъния

GPS Control R SLR
Bucuresti
Strada Haţegana Nr 21 Sector 4
Mob: +40 745 586 772