Разработват сигурна GPS система, базирана на квантовата механика

Смартфонът ви почти винаги знае къде се намирате. Това става благодарение на специален чип в апарата, който приема сигналите от спътниците от системата за глобално позициониране GPS.
Тази система обаче често работи неустойчиво или въобще не работи, когато на пътя на сигналите от спътниците има някакво препятствие. Но в скоро време това може да се промени благодарение на нова технология за определяне на местоположението, която чрез измерване на гравитационните сили, действащи върху атомите, ще може да работи дори под вода, в затворени помещения и под земята.