Още с първите си стъпки компанията “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД доказа качеството си в областта на GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк, като демонстрира отлични и креативни решения както на българския, така и на европейския пазари. Проявеният международен интерес, ежегодните участия в най-престижните и специализирани изложения като CeBit, проектираният от компанията изключително конкурентен и радващ се на широка популярност и търсене продукт й дават самочувствието, мотивацията и потенциала да бъде сред най-добрите на пазара в тази област.

За успеха на компанията основна роля имат продуктите от серията MC и FIXY. Продуктите от серия МС представляват хардуерната част на системата. Проектирани са по начин, позволяващ следенето, синтезирането и изпращането на актуални и изключително разнообразни данни към операторския софтуер FIXY.

FIXY – мощна технология с богата функционалност

Софтуерната програма FIXY е клиентската част на системата, която обработва данните, получени от GPS устройствата, монтирани в МПС, посредством GPRS канал за пренос на данни. FIXY е съвременно решение за управление работата на автопарка, ползващо последните разработки в областта на GPS технологиите. Тя е надеждна и лесна за ползване, като осигурява изключителна функционалност и значителни финансови печалби и ползи за всяка компания, разполагаща със собствен автотранспорт.

Програмата преобразува получените от МС устройствата данни, като ги представя в разнообразни и удобни справки. Независимо от потребностите, FIXY следи всички данни и събития, получавани 24 часа в денонощието от оборудваните с МС устройства МПС, съхранява ги и е в състояние да изготви справки и пътни листа за текущ или минал период. Справките могат да се генерират на база автомобил/шофьор, текущ/минал период, един или всички автомобили/шофьори.

Всички подробности и предимства на софтуерната система за логистика FIXY са достъпни на официалния сайт на разработчика: www.gpscontrol.bg

май 2011 г.