Едно интервю на

 

Илиян Динев
Изпълнителен Директор
на “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД

 

Пред Голдън Пейджис

 

1. Първата ми бизнес идея беше …

Да започнем разработка на LCD монитори, да навлезем в полето на GPS технологиите или да разработим алармени охранителни системи за домове и автомобили.

След като направихме съответните маркетингови проучвания и анализи, стана ясно, че на етапа на който беше нашата икономика тогава, преди повече от 15 години, ресурса за развитие на LCD технологията в България бе крайно недостатъчен, което само по себе си не би ни позволило да бъдем конкурентни играчи в сегмента.

Алармените системи за автомобили, както и домашните такива не бяха новост и вече имаше определено насищане на пазара, макар и не родно производство. Така или иначе, проучванията и направените анализи напълно обосноваха факта, че разработката на GPS технологии е правилното решение.

2. Ако трябва да започна отначало, бих променил …

Не бих променил много неща, но може би вече от перспективата на времето и опита, мога да кажа, че промяната би била в стратегията с която започнахме в началото. Тя обичайно е стандартна за всеки прохождащ бизнес, а именно: за да се минимизират рисковете и за да са по-ниски производствените разходи, да се влагат компоненти и материали със съответните компромиси в качеството.

С натрупания опит през годините, разбрахме и се убедихме, че по-скъпите и качествени компоненти вложени в производството са едни от тези ключови елементи в бизнеса, които всъщност минимизират разходите, повишават продажбите и затвърждават лоялността на клиента.

Последното е особено важно за бизнеса и икономиката, като цяло. А за нашата компания, лоялността на клиентите ни е от особено значение. Те са поставени на пиедестал.

3. Продуктът, който ни донесе най-голям успех е …

Разбира се, популярната системата за наблюдение и управление на автопарк ФИКСИ.

Тази система позволи на голяма част от мениджърите на различни компании, да разрешат проблемите си при управлението на автомобилните си паркове, особено в периода на рецесия, който за всички бе много труден период, както знаете.

Софтуерното и хардуерното решение ФИКСИ, което разра- ботихме и им предложихме, с интуитивния си интерфейс,

компактност и ефективност, спести на бизнеса много излишни разходи за гориво и консумативи. Позволи им да обслужват по-коректно и прецизно клиентите си, което повиши приходите им. Оптимизира цялостния им логистичен процес, при това на разумна цена.

4. Най-тежкото решение, което съм взимал е …

Как да ви кажа, вземал съм много тежки и рискови решения, но наистина се изправих пред истинско предизвикателство тогава, когато трябваше да реша, дали да продължа да бъда разработчик и производител на GPS системи или да въведа на пазара евтини чужди устройства. Второто щеше да позволи на компанията ни да премине по-лесно през сътресенията на рецесията, а определено имахме нужда от това, но от друга страна, така щяхме да загубим ключовото си предимство пред повечето конкуренти на пазара: да бъдем гъвкави и способни да отговорим и покрием всяка специфична нужда на клиента.

5. Най-големият ми урок в бизнеса е …

Степенуването на уроците в бизнеса е сложно. Всички уроци са важни. Но наистина има един, който трябва да се научи още в началото, докато прохождаш, а още по- добре е да го знаеш предварително, преди да стартираш бизнеса. Да не обучаваш конкуренцията несъзнателно. Да направиш максимума да запазиш интелектуалния си потенциал и идеите си. Да ги представиш на света тогава, когато вече са напълно реализирани.

6. От тук нататък планирам …

Качеството на продукта ни да се подобрява в крак с най- новите технологични изисквания, което да ЗАТВЪРДИ позицията ни на компания, която предлага най-добротокачество и обслужване на пазара в страната.

7. Моите служители биха ме описали като …

Човека, част от екипа им. Считам, че работата в екип е една от формулите за успех. Аз съм част от този екип и допринасям за развитието на компанията, заедно с всички останали служители.

8. Литературният / филмов герой, който бих назначил на работа е …

По-интересно е кой не бих назначил и това е… Кириак Стефчов.

Ноември 2015 г.