Според независими източници и последните изследвания, които правят в областта, през  2018 година броят на фирмите, регистрирали закупена и успешно приложена система за GPS проследяване, нараства значително. По данните от проучването става ясно, че в повечето случаи става въпрос за логистични компании, но делът на компаниите със собствено производство, включително и малки фирми, а даже и стартъпи, също се покачва със завидна скорост. По-важните изводи от изследването обаче са причините, поради които все повече фирми използват GPS проследяване на камиони. Ето накратко какви са те:

  1. Възможност за контрол. Тази възможност се разбира от бизнеса по-скоро като начин за по-лесно менажиране на сложния транспортен процес на стоки от всякакъв тип. Едновременно с контрола върху стоките, които се транспортират от точка А до точка Б супервайзерите и изпълнителните директори, твърдят, че вече успешно се справят и с контрола върху служителите си, както и върху самите транспортни средства.
  2. Възможността за качествено определяне на маршрута, както и своевременното справяне с проблеми по пътя – особено във все по-сложната обстановка в намиращите се в процес на глобализация инфраструктурни мрежи – допълнително мотивират множество фирми да използват GPS проследяване.
  3. Нито една фирма обаче, от друга страна, не подценява и допълнителните опции, които пристигат в пакет с услугата GPS проследяване. Най-новите системи от този тип са модернизирани по начин, по който позволяват да се извършват редица отчети за извършените дейности без намесата на човек, както и изработване на изрядна документация, която е способна да има дори юридическа сила. Това е така, защото надеждните доставчици на GPS проследяване предлагат високотехнологичен и мултифункционален софтуерен продукт, даващ възможност за експортиране на всички справки в Excel, PDF или HTML файлове, удобни за принтиране и съставяне на последващи книжа и документи.
  4. Моментният разход на гориво като показател, винаги изрядно и надлежно предлаган като информация от стандартна система за GPS проследяване, е топ фактор конкретно за българските компании производители и логистични фирми. Поради все по-засилващият се проблем с цените на горивата, приоритетът за намаляването им като разход във фирмата е повече от осезаем.

Тенденцията за нарастване на броя фирми, използващи GPS проследяване на камиони, според източниците на изследването, а и според експертите в областта на логистиката, не е временно явление. Напротив – очаква се ръстът на въпросните компании и доставчици на стоки и услуги от всеки бранш в икономиката да се покачи до 3 пъти в близките 5 години. Ясно е, че дотогава компаниите, предлагащи такъв тип системи, вероятно, ще започнат да предлагат и още по-модерни продукти, които ще дадат ред нови предимства в GPS проследяването.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]