Всички линейки в страната ще могат да се проследят чрез нова GPS система. В спешните автомобили ще има навигационен компютър, алармен бутон, модем и софтуер. Революционното за нашата страна нововъведение е част от проект за осигуряване на комуникационна свързаност, поддръжка на информационните системи и системата за проследяване, контрол и управление на автопарка на спешната медицинска помощ. Обществената поръчка, обявена от здравното министерство, е за 6.48 млн. лв.
Предвижда се лекарите да имат възможност да получават указания в реално време, както и да пращат и обменят данни за състоянието на пациента. Ще има възможност за контрол и поддържане на едновременно повече от 100 операторски станции в центровете за спешна помощ и повече от 1000 мобилни екипа. Системата ще събира информация за позицията и състоянието на медицинския екип.