Ако до този момент не бяхте чували за GPS Control, вероятно, от днес насетне ще ги възприемете за истински лидери в областта на GPS проследяването не защото фирмата предлага качествен софтуер и решения за различни инфраструктурни, бизнес и нужди за контрол и дори не защото са си спечелили достатъчно добра репутация като компания, работеща с висококачествени продукти и на конкурентни цени. Най-вече защото от GPS Control предлагат една наистина нова революционна система за охрана на МПС-та и товари, която може да сложи край на хаоса в логистиката и дори в цялостната фирмена политика на много превозвачи и големи производители или дистрибутори у нас…

Но нека поговорим в детайли за въпросната система. FIXY Guard е пакетна услуга, която предлага на крайния потребител както клиентски софтуер за управление и контрол, така и самото устройство за позициониране (MC Guard). Устройството се монтира в превозното средство или друг обект, изпращайки в реално време географските координати на местоположението. В пакета влиза, от друга страна, и висококачествена периферна система, представляваща интегрирана технология от сензори, които работят в органично единство с устройството за проследяване. Естествено, основната цел на тази технология е да предотврати нерегламентирания достъп до контролния обект. Последно, но не по важност, в пакетната услуга влиза и центърът за управление. Той подпомага навременния достъп на клиента но анализираната и систематизирана информация.

Защо да ползваме FIXY Guard?

Предимствата са много, но ще се опитаме най-накратко да ги обобщим от гледна точка и на спецификациите, предоставени от самия производител GPS control, и на крайните удовлетворени клиенти:

  • FIXY Guard ви дава възможност да реагирате буквално веднага в случайна неправомерен достъп до обекта, на който сте монтирали устройството. Казано на прост език, системата ви позволява да се предпазите от кражби. В случай на такава, до вас ще бъде подаден сигнал за риск от 5 до 15 секунди след неправомерния достъп.
  • Същевременно, при наличие на подобно нарушение, близките дежурни коли на охранителните фирми ще бъдат веднага сигнализирани, тоест вие като клиенти ще бъдете предпазени от самата кражба от професионални органи и организации за целта.
  • Няма как да не отбележим и прецизността на позиционирането. То е около 5 метра.
  • FIXY Guard е уникална и с факта, че е незабележима. Товарите и превозните ви средства, както и целият автопарк, не просто са обезопасени и предпазени от злонамерени действия, но и самите нарушители даже няма да осъзнават, че са наблюдавани, тъй като монтираните устройства за проследяване, контрол и управление остават незабележими.
  • Горното предимство отваря врата и за друго това, а именно: поради своите малки размери сензорната периферия в своята цялост позволява да бъде монтирана буквално навсякъде, без да спъва работния ви процес.
  • За да се идентифицира водача оптимално и ефикасно, контролът е изцяло автоматичен, а и с висока степен на защита, тоест съвсем не е необходимо да звъните в диспечерския център за да заявите нуждата от охрана на даден обект, както и последващо обаждане за премахването на тази охрана. Тази система, вероятно ви е позната от останалите фирми за GPS проследяване, но от GPS Control опростяват изцяло процеса, като ви позволяват намаляване на редовните разходи, свеждайки ги до платения в началото абонамент за системата.