Стартирането на новa транспортна фирма – независимо дали възнамерявате да работите с един камион или много – е важно решение, което трябва да се основава на качествени съвети и информация. Препоръчваме ви много рано в процеса на планиране да получавате професионални съвети от хора и организации като адвокати, счетоводители, застрахователни агенти и други. Ето някои основни стъпки, които трябва да спазите при решението за управление на автопарк.
Получаване на лиценз за транспортни услуги

В повечето ситуации ще ви трябва лиценз за транспортни услуги. Трябва също да се уверите, че разрешителните са винаги достъпни за регулаторните органи и клиентите винаги могат да ги проверят.

Спазване на изискванията на превозно средство 

Вашите превозни средства трябва да отговарят на по-високи стандарти за безопасност, преди да можете да ги управлявате в лицензирана транспортна услуга. Това включват регистрационни и годишни изисквания за лицензиране и рутинни сертификати от различни инспекции. Вашите превозни средства трябва да продължат да спазват тези стандарти за безопасност през цялото време.

Когато купувате превозни средства за вашия бизнес, трябва да сте наясно и с характеристиките за безопасност, които са често срещани в много съвременни автомобили, както и с всички функции, които биха могли да повлияят на околната среда.

Класове на превозните средства

Всички автомобили се определят според класа, като се прилагат различни стандарти за всеки клас.

Управление на автопарк възможно най-сигурно

Важно е да поддържате камионите си в безопасно и надеждно състояние по всяко време. Отстраняването на всички дефекти ще ви задържи в бизнеса и ще ви спести пари, време и нерви в дългосрочен план. И ще ви помогне да постигате постоянно добри резултати.

За повече информация относно поддържането на вашите камиони в безопасно състояние, обърнете внимание на фактори като:

* сервиз на тежкотоварни автомобили

* категоризация на дефектите

* спирачки на тежки превозни средства и тестването им

* което прави вашето камион по-уязвим.

Зареждане на превозните средства

Неправилните практики за товарене могат да допринесат за преобръщане на камиони и ремаркета и за много паднали и разрушени товари. Всички камиони трябва да бъдат проектирани и експлоатирани така, че стоките да бъдат задържани вътре. Всяко превозно средство трябва да разполага с необходимия код, който показва максимума от обем стока, която може да бъде пренасяна.

Разходи за пътни такси

Важно е да се запознаете с това какви ще бъдат разходите ви за пътни такси в съответствие със законодателството както на страната, в която е седалището на фирмата ви, така и за останалите държави, които вашите камиони ще прекосяват.

Изисквания към водача

Трябва да сте сигурни, че вашите шофьори притежават реален и валиден лиценз и потвърждение за класа на превозното средство, което ще управляват.

Инвестиране в обучение на водачите

Без значение колко сложна е технологията на автомобила, поведението на шофьора е най-важният фактор при избягването на катастрофи. Можете да подобрите безопасността на водачите и другите участници в пътя, като инвестирате в обучението на вашите служители, за да знаят те как да използват своите превозни средства и да разбират по-добре вашите очаквания за поведението им по време на шофиране.

Осигуряване на безопасност на работното място

Съгласно законите за здравословни и безопасни условия на труд, транспортните оператори и ключовите хора в транспортния бизнес имат редица законови задължения, включително отговорността за идентифициране и управление на риска пропорционално на вредите, които биха могли да причинят. Те трябва да осигуряват здравето и безопасността не само на собствените си работници, но и на всеки друг, като другите участници в движението, които могат да бъдат засегнати от работната дейност.

Разработване на политика за безопасно шофиране

Всяка вдлъбнатина, пирон, превишена скорост или сблъсък с вашите камиони ще повлияят на финансовата линия на вашия бизнес. Така че има смисъл – и може да спасят животи – да насърчавате безопасното шофиране, като го направите неразделна част от вашата корпоративна политика за управление на автопарк.

Веригата на отговорност

“Веригата на отговорност” признава, че всеки носи отговорност за свършени или несвършени деяния, които биха могли да се отразят негативно върху процеса на работа. Това е важно, защото само екипите, в които има споделени права и задължения, може да се говори за успешна дейност.

Работете ефективно

Осигуряването на ефективност на операциите на камионите е един от ключовите фактори за успеха на вашия бизнес. Редица ресурси предоставят полезна информация за подобряване на оперативната ефективност.

Не забравяйте, че стартирането на какъвто и е бизнес е много тежка и отговорна задача. Това обаче важи с пълна сила точно в транспортната индустрия, където става дума за много разходи, много очаквания и рискове както за вашите служители, така и за клиентите. Трябва да сте сигурни, че преди започването, ще разгледате всички въпроси от всички гледни точки и че винаги ще се стремите към безопасни условия на труд, най-висш професионализъм и съвестна политика към клиентите, които очакват тяхната продукция да бъде превозена с минимални рискове за възможно най-кратък срок от време. Бъдете отговорни и успешни предприемачи, които познават бизнеса по-добре от всеки друг!

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]