Вероятно за вас, последните технологии в областта на GPS проследяването, навигацията и контрола са предимно израз на изключително високо научно достижение, което крие единствено ползи, включително и за вашия бизнес, но това не означава, че навсякъде по света ги възприемат така.

В Китай, където следенето на обикновените хора по най-различни и всевъзможни начини, се превърна в практика за правителството, технологиите за GPS проследяване са по-скоро недолюбвани, отколкото смятани за признак на просперитет и достижение на инженерната мисъл. Това мнение, вероятно, ще се затвърди в най-голямата азиатска страна, тъй като една от последните GPS системи за наблюдение ще държи нащрек работниците от местната служба по чистота.

От началото на месец април на всички служители от чистота в областта Нанкин бяха раздадени специални гривни с вградена GPS технология за проследяване и контрол. Както се досещате, гривната не е нито форма на бонус за добре свършена работа, нито аксесоар, който да е част от работното облекло на служителите. Системата ще служи, за да известява ръководителите на чистачите в случай на застой на работния процес. По-конкретно, гривната работи така, че когато нейният носител спри да се движи, тя изпраща сигнал до висшестоящ кадър. Последният, разбира се, веднага изпраща съобщение или друг вид сигнал на чистача да се залавя на работа…

Интересното в случая е, че макар досега китайският народ запази почти мъртвешка тишина по повод всички опити и успешни начинания за налагане на контрол и следене на гражданите, този път бе установен лек признак на бунт. И наистина, GPS системите за мониторинг досега бяха приемани радушно или ако е имало каквото и да е било негодувание, то е било скрито и премълчано. Оказа се, че съпротивата в Китай за масово следене може да дойде не от къде да е, а от гилдията по поддържане на чистота. Служителите с раздадените гривни веднага изказали своето негодувание. Въпреки това голяма част от тях решили да вземат участие в тестването на GPS технологията.

След тестовете, естествено, последвали и публикации в местните, а по-скоро и националните медии за новият технологичен пробив в контрола върху работния процес. Не само служителите, но гражданите по принцип изказали негодуванието си срещу системата. Основният довод бил това, че сигналът се изпращал в случай на 20 минути непрекъснат покой от страна на служителите. За китайския народ това било изключително нехуманно, защото на всеки работник може да му се случи да се измори, да се разболее или просто в даден ден да е по-малко трудоспособен от преходния.

А вие какво мислите по повод такъв тип мерки за контрол върху работния процес?