Благодарение на направените вложения във водещите европейски програми „Галилео“ и „Коперник“ (по-рано известни като GMES – Глобален мониторинг за околна среда и сигурност) гражданите на Европа ще се възползват от многото услуги и приложения, които създават пазарни възможности и помагат за откриване на нови работни места и икономически растеж. Това заяви пред Клуб „Журналисти срещу корупцията” Алесандро Бутиче, директор „Информационни дейности” към Главна дирекция „Предприемачество и индустрия” на ЕК. Бутиче е в България, за да открие днес пътуваща изложба, която показва как космическите дейности и приложения имат пряко въздействие върху ежедневието на гражданите European Space Expo в София.

В момента европейската космическа промишленост се оценява на 5,4 милиарда евро годишно и осигурява работа на над 31 000 висококвалифицирани работници. Наред с „Галилео“ „Коперник“ използва данни, събрани от сателити, както и от базирани на Земята инструменти за измерване, които допринасят за по-доброто разбиране за климатичните промени и проблемите на околната среда, например чрез точното наблюдение състоянието на океаните или химичния състав на атмосферата. Тя също ще включва приложения за сигурност като тези при гранично наблюдение. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие световният пазар за търговски данни от наблюдение на Земята може да нарасне до 3 млрд. долара годишно.

„Тази програма е много важна за европейската индустрия и икономика, защото това е индустрия на бъдещето на 22 век. Чрез програмите ще бъдат разкрити нови работни места, свързани с иновации. Проектът „Галилео” е съвкупност от сателити за навигация – това е европейската навигационна   система, която служи като GPS. В момента има 4 сателита, но се планува те да станат 13. Програма „Коперник”, е друга съвкупност от сателити. Има шест основни сектора, които се наблюдават – в атмосферата, по вода. Има изключително много приложения в различните сфери като например земеделие, за хората с увреждания – незрящи и др.”, заяви пред Факти.бг  Алесандро Бутиче.