Продуктът, който ни донесе най-голям успех ...

GPS Control

Едно интервю на

Илиян Динев
Изпълнителен Директор
на “Джи Пи Ес Контрол” ЕАД

Пред Голдън Пейджис

  

1. Първата ми бизнес идея беше ...

Да започнем разработка на LCD монитори, да навлезем в полето на GPS технологиите или да разработим алармени охранителни системи за домове и автомобили.

След като направихме съответните маркетингови проучвания и анализи, стана ясно, че на етапа на който беше нашата икономика тогава, преди повече от 15 години, ресурса за развитие на LCD технологията в България бе крайно недостатъчен, което само по себе си не би ни позволило да бъдем конкурентни играчи в сегмента.

Алармените системи за автомобили, както и домашните такива не бяха новост и вече имаше определено насищане на пазара, макар и не родно производство. Така или иначе, проучванията и направените анализи напълно обосноваха факта, че разработката на GPS технологии е правилното решение.

2. Ако трябва да започна отначало, бих променил ...

Не бих променил много неща, но може би вече от перспективата на времето и опита, мога да кажа, че промяната би била в стратегията с която започнахме в началото. Тя обичайно е стандартна за всеки прохождащ бизнес, а именно: за да се минимизират рисковете и за да са по-ниски производствените разходи, да се влагат компоненти и материали със съответните компромиси в качеството.

С натрупания опит през годините, разбрахме и се убедихме, че по-скъпите и качествени компоненти вложени в производството са едни от тези ключови елементи в бизнеса, които всъщност минимизират разходите, повишават продажбите и затвърждават лоялността на клиента.

Последното е особено важно за бизнеса и икономиката, като цяло. А за нашата компания, лоялността на клиентите ни е от особено значение. Те са поставени на пиедестал.

3. Продуктът, който ни донесе най-голям успех е ...

Разбира се, популярната системата за наблюдение и управление на автопарк ФИКСИ.

Тази система позволи на голяма част от мениджърите на различни компании, да разрешат проблемите си при управлението на автомобилните си паркове, особено в периода на рецесия, който за всички бе много труден период, както знаете.

Софтуерното и хардуерното решение ФИКСИ, което разра- ботихме и им предложихме, с интуитивния си интерфейс,

компактност и ефективност, спести на бизнеса много излишни разходи за гориво и консумативи. Позволи им да обслужват по-коректно и прецизно клиентите си, което повиши приходите им. Оптимизира цялостния им логистичен процес, при това на разумна цена.

4. Най-тежкото решение, което съм взимал е ...

Как да ви кажа, вземал съм много тежки и рискови решения, но наистина се изправих пред истинско предизвикателство тогава, когато трябваше да реша, дали да продължа да бъда разработчик и производител на GPS системи или да въведа на пазара евтини чужди устройства. Второто щеше да позволи на компанията ни да премине по-лесно през сътресенията на рецесията, а определено имахме нужда от това, но от друга страна, така щяхме да загубим ключовото си предимство пред повечето конкуренти на пазара: да бъдем гъвкави и способни да отговорим и покрием всяка специфична нужда на клиента.

5. Най-големият ми урок в бизнеса е ...

Степенуването на уроците в бизнеса е сложно. Всички уроци са важни. Но наистина има един, който трябва да се научи още в началото, докато прохождаш, а още по- добре е да го знаеш предварително, преди да стартираш бизнеса. Да не обучаваш конкуренцията несъзнателно. Да направиш максимума да запазиш интелектуалния си потенциал и идеите си. Да ги представиш на света тогава, когато вече са напълно реализирани.

6. От тук нататък планирам ...

Качеството на продукта ни да се подобрява в крак с най- новите технологични изисквания, което да ЗАТВЪРДИ позицията ни на компания, която предлага най-добротокачество и обслужване на пазара в страната.

7. Моите служители биха ме описали като ...

Човека, част от екипа им. Считам, че работата в екип е една от формулите за успех. Аз съм част от този екип и допринасям за развитието на компанията, заедно с всички останали служители.

8. Литературният / филмов герой, който бих назначил на работа е ...

По-интересно е кой не бих назначил и това е… Кириак Стефчов.

Ноември 2015 г.

 

Софтуерен продукт пести парите Ви

Hi Drive

Българската компания „GPS Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на полулярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк FIXY. ЗА ДА ОТГОВОРИ НА ДИНАМИКАТА НА ПАЗАРА и задоволи разнообразните искания на клиентите, българската компания „GPS Контрол“ ЕАД разработи нова и изключително гъвкава както от софтуерна, така и от финансова гледна точка платформа на полулярния продукт за наблюдение и управление на автомобилния парк – FIXY, която ще представи по време на есенния технически панир в Пловдив т. г. Финансовите параметри в днешно време пряко се обвързват с конкретни цели и резултати. Всяка компания се стреми максимално добре да редуцира разходите си и да подобри качеството, за да запази позициите си на динамично променящите се пазари. Новото гъвкаво софтуерно решение на „GPS Контрол“ – FIXY FLEXY, дава възможност на клиентите да избират какво точно да наблюдават и анализират от работата на своя автопарк, кога и на каква цена. Това означава, че за всяка своя служебна кола може да изберете определен тип функционалност или набор от такива спрямо нуждите и моментния бюджет, с който разполагате.

Новата версия дава свободата на всеки клиент да избира какви възможности на FIXY да ползва, съобразно бюджета си – например наблюдение на автомобилите, справки за извършените маршрути, събития по време на движение, дневник на всеки автомобил, направления, изпращане на съобщения до шофьорите, информация от датчици, Web базирано решение и др. Друг нов елемент в системата FIXY FLEXY е така нареченият модул Green Trip. Основната опция при този модул е изпращане на предварително зададени серии маршрути от диспечерския център до шофьора (навигация на водача), спазвайки поредността на зададените маршрути, автоматично сигнализиране за времето, оставащо до пристигане на съответното местоназначение, подробни справки за извършени маршрути и спазване на поредността им. Green Trip позволява двупосочна текстова връзка с шофьора и възможност за своевременно пренасочване на движението. Модулът предоставя и опции, отчитащи различни параметри като рязко ускорение, рязко спиране, стил на шофиране, зелени маршрути (оптимизирани маршрути – как с най-малко изминати километри да се покрие максимален брой маршрути, конкретно кой автомобил, съобразно трасето и задачата, да се изпрати и откъде най-оптимално да мине), чрез които се следи и анализира въглеродният отпечатък и респективно „зеленият“ имидж на компаниите.

септември 2012 г.

 

GPS Контрол се грижи за зеления имидж на компаниите

Зелен имидж

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, една от първите фирми у нас, опериращи с GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк, разработи и внедри в популярната и намираща все по-широко приложение логистична програма FIXY, модул Green Trip. Основната функция на този модул се състои в изпращане на предварително зададени серии маршрути от диспечерския център до шофьора на автомобила (навигация на водача), спазвайки поредността на зададените маршрути, автоматично сигнализиране за времето, оставащо до пристигане на съответното местоназначение, оптимизиране на товаренето на стока, подробни справки за извършени маршрути и спазване на поредността им. Green Trip позволява двупосочна текстова връзка между диспечерския център и шофьора и възможност за своевременно пренасочване на движението му. Модулът предоставя и опции, отчитащи различни параметри като рязко ускорение, рязко спиране, стил на шофиране, зелени маршрути (оптимизирани маршрути - как с най-малко изминати километри да се покрият максимален брой маршрути, да се определи кой автомобил е в района и да се изпрати на адреса), чрез които се следи и анализира въглеродния отпечатък и респективно "зеления" имидж на компаниите.

Програмата FIXY ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки клиентът получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти.

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД разработи и собствен разходомер, следящ разхода на гориво на дизеловите камиони и микробуси с точност до 0,3% - 0,5%. Той ще бъде представен на предстоящото изложение "Транспорт и логистика", което стартира на 28 февруари т.г. в "Интер Експо Център", в гр. София. Чрез новия продукт се елиминира така наречения "канал за обратна нафта". Разходомерът следи моментната температура в резервоара, което чувствително минимиза грешките в отчитането. Допълнително разполага и с филтър за прочистване на горивото. Голяма част от компонентите, от които е изграден разходомерът, са японско производство. Допълнителен плюс е, че разходомер от този тип може да се постави на всеки тежкотоварен автомобил или микробус, независимо от годината на производство му.

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД предлага на пазара и навигационен софтуер Nav N Go. iGO предоставя най-подробната пътна карта на България и всички градове в страната. Софтуерът изчислява най-подходящия път между две точки, а на дисплея на устройството се показва местоположението по време на движение.

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД предлага на клиентите си и връзка с навигационната система Garmin. Тя включва двупосочна текстова връзка с шофьора и изпращане на предварително зададен от диспечерския център маршрут, който автоматично се визуализира в кабината на шофьора и водача започва да го следва.

Полезни за клиентита са и датчиците за автомобили, които могат да следят различни параметри. Например доста търсен е температурния датчик. Той следи температурата в хладилната камера на автомобила, което е от съществено значение за клиента.

На пазара се предлагат и така наречените персонални GPS-и, които следят ефективността на работата на служителите във фирмата. Благодарение на този продукт, работодателите могат да плащат за конкретно извършена работа.

февруари 2012 г. 

 

GPS Контрол чукна 10 години

Една от малкото родни фирми в областта на GPS технологиите – "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, чества десетгодишен юбилей. Компанията е основана през 2001 г. с предмет на дейност проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти за контрол на транзитни товари, на акцизни товари, моторни превозни средства, плавателни съдове, товари по железници и др. Тя е една от първите фирми у нас, опериращи с GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк. Първият проект на фирмата, стартирал през ноември 2001 г., е внедрената GPS система за охрана на автомобили и товари на територията на Европа. Компанията изгражда един от първите в страната 24-часови диспечерски центъра, който съвместно с органите на реда на частно и държавно ниво, гарантира на своите клиенти бърза и своевременна реакция при опит за неправомерно посегателство върху охранявания автомобил или товар.

 Логистичната програма FIXY е сред най-популярните разработки на GPS Контрол. Тя е надеждна и лесна за ползване, като същевременно оптимизира финансовите разходи на фирмите, разполагащи със собствен автотранспорт. Чрез нея се повишава продуктивносста и ефективността на работата, намаляват се разходите за гориво, прекратяват се злоупотребите на работното място, уплътнява се работното време, намаляват се средствата за поддръжка на автомобилния парк и т.н. Софтуерната програма FIXY обработва информацията, получена от GPS устройствата, монтирани в МПС, посредством GPRS канал за пренос на данни. 

 ноември 2011 г.

 

Пълен GPS Контрол над автопарка

Пълен GPS Контрол над автопарка

Още с първите си стъпки компанията "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД доказа качеството си в областта на GPS приложенията за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк, като демонстрира отлични и креативни решения както на българския, така и на европейския пазари. Проявеният международен интерес, ежегодните участия в най-престижните и специализирани изложения като CeBit, проектираният от компанията изключително конкурентен и радващ се на широка популярност и търсене продукт й дават самочувствието, мотивацията и потенциала да бъде сред най-добрите на пазара в тази област.

За успеха на компанията основна роля имат продуктите от серията MC и FIXY. Продуктите от серия МС представляват хардуерната част на системата. Проектирани са по начин, позволяващ следенето, синтезирането и изпращането на актуални и изключително разнообразни данни към операторския софтуер FIXY.

FIXY – мощна технология с богата функционалност

Софтуерната програма FIXY е клиентската част на системата, която обработва данните, получени от GPS устройствата, монтирани в МПС, посредством GPRS канал за пренос на данни. FIXY е съвременно решение за управление работата на автопарка, ползващо последните разработки в областта на GPS технологиите. Тя е надеждна и лесна за ползване, като осигурява изключителна функционалност и значителни финансови печалби и ползи за всяка компания, разполагаща със собствен автотранспорт.

Програмата преобразува получените от МС устройствата данни, като ги представя в разнообразни и удобни справки. Независимо от потребностите, FIXY следи всички данни и събития, получавани 24 часа в денонощието от оборудваните с МС устройства МПС, съхранява ги и е в състояние да изготви справки и пътни листа за текущ или минал период. Справките могат да се генерират на база автомобил/шофьор, текущ/минал период, един или всички автомобили/шофьори.

Всички подробности и предимства на софтуерната система за логистика FIXY са достъпни на официалния сайт на разработчика: www.gpscontrol.bg

май 2011 г.

 

Централен Офис

"Джи Пи Ес Контрол" ЕАД

 

София 1592, Бул. "Христофор Колумб" № 43

 

+359 2 9651 647 - Отдел Продажби

+359 2 9651 549 - Работа с клиенти

GPS Nº 42.680491 Eº 23.4001746